loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Większa efektywność procesów zarządczych
w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej dzięki SIMPLE.ERP

Spółka zarządzająca łódzką infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną w wyniku postępowania przetargowego wdroży system SIMPLE.ERP w zakresie Finansów i Księgowości oraz Środków Trwałych. Realizacja projektu usprawni obsługę finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania składnikami majątku Spółki.

 {loadpositon Wiadomosci_Dzial}
Moduł SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość zapewni pełną obsługę operacji księgowych w Spółce, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT i CIT, obsługi kasowej, opracowania i generowania sprawozdań finansowych, windykacji należności, gospodarki magazynowej oraz umożliwi generowanie raportów dla celów sprawozdawczych i zarządczych.

Natomiast obszar Środki Trwałe posłuży szeroko rozumianej ewidencji środków trwałych

w ramach bazy danych i zarządzaniu trwałymi aktywami spółki, w tym w szczególności naliczaniu amortyzacji i podatku od nieruchomości.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. realizuje zadania związane z zarządzaniem łódzką infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną poprzez:
  • wydzierżawianie i poddzierżawianie majątku spółkom operatorskim,
  • planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji rozwojowych z zakresu gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej oraz inwestycji modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.


Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top