loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

O reorganizacji firmy, inwestycjach oraz roli narzędzi IT w zarządzaniu produkcją rozmawiamy z TOMASZEM HEFCZYCEM, dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu Grupy Powen-Wafapomp.
 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Grupa Powen-Wafapomp wytwarza wyspecjalizowane, zaawansowane technologicznie produkty. Asortyment jest bardzo szeroki — od niewielkich pomp zatapialnych, po potężne urządzenia przeznaczone dla elektrowni i wodociągów. Ważnym odbiorcą naszych produktów pozostaje górnictwo, które generuje ok. 20—25% przychodów ze sprzedaży. Roczne obroty Grupy Powen-Wafapomp sięgają 100—125 milionów zł.

Grupa Powen-Wafapomp powstała na bazie dwóch dużych fabryk — zabrzańskiego Powenu produkującego pompy i wentylatory dla górnictwa i warszawskiego Wafapompu obsługującego głównie sektor energetyki, wodociągi, a także przemysł chemiczny. Do Wafapompu należała ponadto fabryka pomp w Świdnicy. Przez pewien czas prowadziliśmy działalność w takiej konfiguracji, starając się maksymalnie wykorzystać potencjał infrastruktury produkcyjnej. Z czasem okazało się, że utrzymanie tak rozbudowanej struktury jest nieefektywne i w związku z tym rozpoczęliśmy proces optymalizacji.

OPTYMALIZACJA STRUKTURY GRUPY

Pierwszym krokiem w kierunku optymalizacji struktury Grupy była sprzedaż majątku w Świdnicy i przeniesienie stamtąd działalności produkcyjnej do Warszawy i Zabrza. Obecnie wprowadzamy dalsze zmiany. Podjęliśmy decyzję o przeniesieniu wydziału obróbki mechanicznej z Warszawy do Zabrza. W Warszawie pozostanie wydział montażu pomp i okrojony do minimum dział obróbki mechanicznej. Przeprowadziliśmy ostatnio sporą inwestycję związaną z modernizacją i doposażeniem tamtejszych hal montażowych. W Warszawie będzie nadal funkcjonować stacja prób, czyli nasze laboratorium badawcze.

Pełna obróbka mechaniczna komponentów pomp odbywa się obecnie w fabryce w Zabrzu, gdzie dysponujemy także własnym zakładem metalurgicznym. Odlewy komponentów pomp trafiają na wydział obróbki mechanicznej. Stamtąd zaś są kierowane do montażu w zakładzie w Zabrzu lub Warszawie, w zależności od typu produktu, a także od rodzaju wymaganych badań, które trzeba później przeprowadzić w ramach realizacji zamówienia.

INWESTYCJE W BADANIA I ROZWÓJ

Laboratoria badawcze to część naszych najważniejszych zasobów — tu dzięki naszym konstruktorom rodzi się nowa myśl techniczna. Zaawansowana infrastruktura badawcza jest w naszej działalności niezbędna. W laboratorium przeprowadzamy testy produktów i wszelkie badania, zgodnie z potrzebami i wymaganiami naszych klientów.

Główną inwestycją, którą obecnie realizujemy, jest budowa nowego centrum badawczo-rozwojowego w Zabrzu. Jesteśmy na etapie finalizowania przetargu. To duża inwestycja o wartości ponad 20 mln zł, współfinansowana ze środków unijnych. Jej zakończenie planujemy na koniec 2018 roku. Nowe laboratorium pomoże nam zmienić charakter firmy i w istotny sposób zwiększy możliwości rozwoju i ekspansji rynkowej. Cała inwestycja umożliwi wykonywanie badań technicznych i gwarancyjnych pomp o parametrach wymaganych aktualnie na rynku, a w szczególności pomp do nowych, niskoemisyjnych bloków energetycznych, oraz na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych w celu doskonalenia konstrukcji pomp. To zresztą dotyczy nie tylko naszej firmy — jedynie wyspecjalizowane jednostki w Europie posiadające duże zaplecze badawcze są w stanie prowadzić zaawansowane testy pomp przemysłowych. Nowe laboratorium przeniesie nas na wyższy poziom działalności i pozwoli lepiej spełniać oczekiwania klientów.

Tytułem ciekawostki warto nadmienić, że w części pomiarowej znajdować się będzie zbiornik podziemny o wymiarach 5x40 m, średniej głębokości rzędu 6 m oraz objętości ok. 1200 m3. Głębokość zbiornika w najgłębszym miejscu (w czerpni) sięgnie 10 m i będzie maleć w kierunku przeciwległego końca. Zasilanie elektryczne o mocy 5 MW oraz przetworniki częstotliwości wraz z transformatorami umożliwią badanie pomp przy zmiennych prędkościach obrotowych, w całym zakresie napięć i mocy.

MODERNIZACJA DZIĘKI ERP

Wdrożenie systemu klasy ERP — IFS Applications — w 2008 roku było dla nas dużą inwestycją w rozwój i ważnym elementem strategii modernizacji przedsiębiorstwa. Pozwoliło na dokładną analizę procesów, uporządkowanie danych i wniosło nową jakość współpracy i komunikacji w firmie.

Wcześniej nie korzystaliśmy ze zintegrowanych narzędzi IT. Nie dysponowaliśmy narzędziami do zarządzania produkcją, co zważywszy na charakter naszej działalności — produkcji jednostkowej lub małoseryjnej — nie pozwalało na zwiększanie efektywności. Produkcja na zamówienie wymaga bardzo precyzyjnego planowania, od momentu projektowania produktu przy użyciu zaawansowanych programów CAD, przez produkcję i realizację dostawy, po instalację i uruchomienie urządzenia u klienta. Pomaga nam w tym system IFS Applications.

W coraz większym stopniu wykorzystujemy funkcjonalność wdrożonego systemu. Jesteśmy firmą inżynierską, projektową i nie ograniczamy się do produkcji i dostawy produktów. Realizujemy kompletne rozwiązania pod klucz, zgodnie z wymaganiami klientów. Bardzo często zarządzamy projektami daleko wykraczającymi poza nasz standardowy zakres dostaw. Zdarza się, że produkty stanowią ok. 15—25% wartości kontraktu, a reszta to prace projektowe, instalacyjne, technologiczne, a nawet budowlane. Dążymy do tego, żeby w jak największym stopniu wykorzystywać moduł projektowy w IFS Applications. Zależy nam nie tylko na skutecznej kontroli kosztów, ale także na efektywnym planowaniu działań.

IFS APPLICATIONS PLATFORMĄ INTEGRACJI

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy w dziale konstrukcyjnym wdrożenie systemu PDM do zarządzania danymi produktu. Kolejnym etapem będzie sprzężenie tego rozwiązania z systemem IFS Applications, co zapewni płynność działań i pozwoli na zmniejszenie nakładów pracy na linii biuro konstrukcyjne — biuro technologiczne — produkcja. Na bazie systemu ERP wdrożyliśmy w produkcji system czytników kodów kreskowych do zatwierdzania operacji technologicznych. Każdy pracownik produkcyjny po wykonaniu danej operacji potwierdza ten fakt czytnikiem kodów kreskowych. Dzięki temu dysponujemy systemem raportowania online godzin produkcyjnych oraz postępów w realizacji zleceń przez poszczególnych pracowników.

Bardzo istotnym elementem w systemie ERP jest dla nas planowanie produkcji. Ze względu na to, że wytwarzamy produkty jednostkowe lub w małych seriach, a asortyment jest bardzo zróżnicowany, planowanie produkcji jest bardzo trudne. Na tym aspekcie musimy się jeszcze skoncentrować i rozwinąć w przyszłości. Generalnie wiemy już, co jest nam potrzebne. Przydałyby się pewne optymalizacje, głównie w zakresie pełnego zintegrowania z systemem ERP wszystkich rozwiązań uzupełniających, takich jak np. PDM. To pozwoliłoby na dalsze usprawnienie i zautomatyzowanie procesu planowania produkcji.

W niedalekiej przyszłości planujemy przegląd systemu ERP. Chcemy jeszcze raz przeanalizować jego działanie, sprawdzić, co wymaga aktualizacji i usprawnienia i w których obszarach nie wykorzystujemy jeszcze w pełni możliwości systemu.

Na przestrzeni kilku lat, które minęły od wdrożenia, w Grupie zaszło wiele zmian organizacyjnych i kadrowych. Obecnie dostrzegamy potrzebę ponownego zdefiniowania ról kluczowych użytkowników systemu oraz wyznaczenia i przeszkolenia nowych pracowników w poszczególnych zakresach ich odpowiedzialności.

Z PERSPEKTYWY CZASU

Zdajemy sobie sprawę, że system ERP sam w sobie nie jest kluczem do sukcesu, natomiast zautomatyzowanie i połączenie wszystkich funkcji przedsiębiorstwa w systemie ERP gwarantuje nam bieżący dostęp do prawidłowych, spójnych danych, a to ułatwia podejmowanie trafnych decyzji zarządczych.

Z perspektywy kilku lat, które minęły od wdrożenia systemu IFS Applications, możemy potwierdzić, że to była dobra decyzja. Przekonaliśmy się, jak ważna i potrzebna jest ścisła kontrola działań od początku pracy w systemie. Łatwo jest bowiem doprowadzić do bałaganu i do powstania utrudnień typu „zaśmiecony" moduł produkcyjny, nie-pozamykane zlecenia czy komplikacje wynikające ze złej kolejności realizacji operacji technologicznych. Oczywiście po wdrożeniu systemu nie uniknęliśmy pomyłek i uczyliśmy się na własnych błędach. Chwilę trwało, zanim nauczyliśmy się właściwie pracować w nowym systemie. Z czasem, wiedząc, że jest to niezbędne, zaczęliśmy ściśle przestrzegać ustalonych procedur. Gdybyśmy jeszcze raz, startując od zera, wdrażali system ERP z tą wiedzą, którą mamy obecnie, to z pewnością kontrola działań i nadzór byłyby bardziej restrykcyjne.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Ujednolicenie i standaryzacja procesów w firmie
 • Efektywne zarządzanie zamówieniami i planowaniem produkcji
 • Dostarczenie narzędzi do realizacji zamówień o charakterze projektowym
 • Optymalizacja zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa
 • Poprawa przepływu informacji wewnątrz firmy
 • Szczegółowa kontrola kosztów
 • Wiarygodne dane o rentowności produktów
 • Nadzór stanów magazynowych i monitorowanie zapasów
 • Dynamiczna kontrola zakupu materiałów
 • Automatyzacja i usprawnienie wprowadzania danych

MODUŁY IFS APPLICATIONS™:

 • IFS Produkcja
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Projekt
 • IFS Remonty
 • IFS Finanse
 • IFS Zasoby Ludzkie 
 • IFS Płace


Liczba użytkowników: 200

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top