loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Rozwiązania biznesowe oferowane w modelu chmury obliczeniowej od kilku lat zyskują na popularności i są coraz częściej wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Początkowa nieufność i umiarkowany sceptycyzm kadry zarządzającej oraz osób decyzyjnych w zakresie IT, zwykle płynnie ewoluują w zainteresowanie, by ostatecznie przerodzić się w pełną aprobatę takiej formy eksploatacji oprogramowania.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Jak wynika z danych Eurostatu pod koniec 2016 r. już ponad połowa przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, stosowała rozwiązania cloud computing. Oczywiście w wielu przypadkach korzystanie z tego typu usług ogranicza się jedynie do zewnętrznego przechowywania danych pocztowych czy magazynowania plików, jednak już niemal co trzecie badane przedsiębiorstwo, deklarujące otwartość na taki model współpracy, korzysta z wirtualnych aplikacji finansowych i księgowych, a ponad jedna czwarta firm zarządza w ten sposób relacjami z klientem. Symptomatyczny jest również fakt, iż liczba takich użytkowników z roku na rok regularnie wzrasta.

Wymienione wyżej obszary działalności to jednak zaledwie niewielki wycinek procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie, a tym samym kropla w morzu potrzeb managera. Skoro jednak coraz większa liczba usług dostarczana jest w modelu cloud, czy możliwe byłoby przeniesienie do chmury obliczeniowej kompleksowego oprogramowania służącego do zarządzania CAŁĄ organizacją? Przykład systemu ERP oferowanego przez firmę Foonsy S.A. pokazuje, że tak. Producent aplikacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nabywców i chcąc dotrzymać kroku aktualnym trendom programistycznym, poza tradycyjnym modelem stacjonarnym oferuje klientom model SaaS (ang. Software as a Service), czyli oprogramowanie jako usługę. Jakie korzyści niesie ze sobą zakup systemu Foonsy w wersji cloud?

Przede wszystkim, decydując się na taką formę współpracy, klient nie ponosi kosztów inwestycji związanych z tworzeniem infrastruktury informatycznej i zaplecza technicznego. To Foonsy odpowiada za serwery baz danych oraz instalację środowiska. Usługobiorca dodatkowo nie musi we własnym zakresie troszczyć się o tworzenie kopii bezpieczeństwa czy zasilanie awaryjne serwerów, co również wiąże się ze znacznymi oszczędnościami. Poza tym scedowanie na dostawcę wszystkich wspomnianych obowiązków oznacza, że nawet skomplikowane projekty IT związane z wdrożeniem systemu ERP wydają się być w zasięgu ręki nawet niewielkich przedsiębiorstw.

Kolejną istotną zaletą rozwiązania Foonsy jest elastyczność systemu. Klient w zależności od potrzeb może płynnie dodawać kolejne obszary funkcjonalne programu lub poszerzać dostęp do systemu o dodatkowe stanowiska, a rozwój odbywa się bez obaw o moc obliczeniową i wydajność serwera, która jest zwiększana elastycznie w funkcji rosnących potrzeb.

Nie bez znaczenia w modelu cloud są również kwestie bezpieczeństwa. Nad poprawnym działaniem oprogramowania czuwa nieustannie zespół specjalistów, zapewniających ochronę danych i bezawaryjną pracę całego systemu. Najwyższy stopień ochrony dotyczy także fizycznej lokalizacji sprzętu, który tym samym jest chroniony przed kradzieżą oraz skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Ostatnią, choć wcale nie najmniej ważną, cechą oprogramowania Foonsy w chmurze są automatyczne aktualizacje systemu. Klient nie jest zaangażowany w ten proces, a tym samym nie traci czasu na czynności, w których niekoniecznie musi być biegły. W związku z tym może koncentrować się na kwestiach naprawdę dla niego istotnych – działalności operacyjnej i budowaniu własnego biznesu.

Podsumowując, rozwiązania w chmurze to przyszłość aplikacji biznesowych. Elastyczność, bezpieczeństwo, a przede wszystkim oszczędność to cechy, które bez wątpienia przemawiają za tym modelem systemu ERP. Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja pozostaje w gestii klienta. I choć specjaliści Foonsy już na etapie analizy przedwdrożeniowej badają dokładnie każdy przypadek i starają się dopasować model współpracy nie tylko do oczekiwań nabywcy, ale przede wszystkim do jego faktycznych potrzeb, to właśnie do przyszłego użytkownika powinno należeć ostatnie słowo.

Źródło: www.foonsy.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top