loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

STALPROFIL S.A. oddział w Zabrzu (wcześniej ZRUG ZABRZE) wykonawca robót budowlano – montażowych w zakresie inwestycji gazowniczych, kontroluje i podnosi efektywność realizowanych projektów z SIMPLE.ERP.
 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Spółka SIMPLE z sukcesem przeprowadziła i ukończyła kompleksowe wdrożenie, obejmujące najistotniejsze dla przedsiębiorstwa obszary: Zarządzanie Procesem Budowalnym, Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Personel z rozszerzeniem o e-deklaracje, Analizator Biznesowy oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów.

SIMPLE.ERP wspiera firmę w kompleksowym, operacyjnym prowadzeniu i nadzorowaniu projektów, umożliwia optymalizację najważniejszych celów oraz intensyfikację działań, a co za tym idzie dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.
Obierając strategiczne dla firmy cele, wiedzieliśmy jakiego narzędzia potrzebujemy. Dobór odpowiedniego systemu informatycznego był dla nas kwestią fundamentalną. Zdecydowaliśmy się na system SIMPLE.ERP, ponieważ posiada funkcjonalności, które są kluczowe dla profilu naszej działalności, zapewniając nam przy tym wsparcie w całościowym operacyjnym prowadzeniu i nadzorowaniu wszystkich realizowanych projektów.” – komentuje Adam Skotniczny, Kierownik Projektu STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu (wcześniej ZRUG ZABRZE).
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie robót budowlano – montażowych w zakresie inwestycji gazowniczych, remontów kapitalnych sieci gazowych, budowa stacji redukcyjno-pomiarowych, przyłączy dla odbiorców gazu oraz roboty w obrębie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Kluczowym dla naszej Spółki aspektem jest monitorowanie budżetów i terminowości realizowanych projektów. Dzięki wykorzystaniu SIMPLE.ERP oraz jego integracji z wykorzystywanym przez nas systemem MS Projekt możemy harmonogramować i raportować realizację prowadzanych inwestycji oraz kontrolować efektywność lokowanych zasobów. - dodaje Adam Skotniczny, Kierownik Projektu STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu (wcześniej ZRUG ZABRZE).
Spółka SIMPLE zaoferowała i dostarczyła narzędzie do bieżącej kontroli budżetów realizowanych projektów, co przyczyniło się do poprawy efektywności prowadzonych inwestycji i ograniczenia do minimum dokumentacji papierowej.
SIMPLE wyposażyło nas także w narzędzie do planowania przepływów finansowych na projekcie (tzw. Cash flow projektu), umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów i odpowiednie harmonogramowanie sprzedaży realizacji robót. Wybrany system zapewnił nam odpowiednie podejście do planowania na poziomie projektu oraz szybki dostęp do analitycznej ewidencji, co umożliwiło efektywne zarządzanie zasobami firmy, a właściwe zaplanowanie robót w czasie oraz ich optymalizacja ograniczyła koszty i chroni przed stratami spowodowanymi nieodpowiednim planowaniem. SIMPLE.ERP to także narzędzie wspomagające proces realizacji zaopatrzenia prowadzonych przedsięwzięć, poprzez generowanie zapotrzebowań pod budowy, optymalizację zamówień pod względem terminów i kosztów oraz analizę realizacji dostaw, a także narzędzie raportujące do comiesięcznych przeglądów projektów. – dodaje Adam Skotniczny, Kierownik Projektu STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu (wcześniej ZRUG ZABRZE).
Przedsiębiorstwo ZRUG Zabrze S.A. z dniem 1 grudnia 2016 roku została inkorporowana do Spółki STALPROFIL S.A. - obecnie jednego z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującego wyroby hutnicze zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top