loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Afrykański wytwórca energii elektrycznej inwestuje ponad milion funtów w kompleksowe oprogramowanie ERP firmy IFS w celu usprawnienia swojej działalności. REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 


Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformowała dzisiaj, że Globeleq – lider w branży energetycznej na rynku afrykańskim – wdroży system IFS Applications™ 9. Rozwiązanie to zastąpi dotychczas stosowane systemy IT i pomoże w modernizowaniu procesów w placówkach i zakładach firmy. Nowa infrastruktura pomoże firmie Globeleq usprawnić i ustandaryzować raportowanie we wszystkich oddziałach grupy.

Firma Globeleq jest wiodącym deweloperem, właścicielem i operatorem instalacji energetycznych w Afryce, a także jednym z kluczowych inwestorów w tej dziedzinie. Przedsiębiorstwo rozwija samowystarczalne ekonomicznie firmy, które składają się na afrykańską sieć energetyczną. Pod egidą firmy Globeleq działa obecnie 8 elektrowni znajdujących się w Tanzanii, RPA, w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunie i Kenii. Obiekty te są również celem dalszych inwestycji. Bieżąca produkcja brutto wynosi 1237 MW, a planuje się jej zwiększenie o kolejne 2000 MW.

W obliczu nieustannego zwiększania się populacji oraz rozwoju klasy średniej w ciągu najbliższych dwudziestu lat zużycie energii na terenie Afryki znacznie wzrośnie. Według prognoz firmy McKinsey na przestrzeni lat 2010–2040 w niektórych obszarach zapotrzebowanie na prąd zwiększy się czterokrotnie. Aby sprostać większemu popytowi i zrealizować plany rozwoju sieci zasilania w regionie, firma Globeleq potrzebowała pojedynczego, zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Musiał być to system, który zwiększy przejrzystość procesów i poprawi zarządzanie majątkiem.

W wyniku analizy dostępnych ofert firma Globeleq zdecydowała się na system IFS Applications 9. Zastąpi on różne platformy wykorzystywane w elektrowniach i placówkach biurowych na terenie Afryki, a także w siedzibie firmy w Londynie. Aby usprawnić bieżące procesy biznesowe i przygotować się na przyszłą integrację nowych elektrowni, firma zdecydowała się zaktualizować systemy IT i zmodernizować sposób prowadzenia działalności.

W związku z tymi założeniami firmie Globeleq potrzebny był wszechstronny system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) z kompletnym pakietem funkcji zarządzania majątkiem (EAM). Miał on wspierać bieżącą infrastrukturę firmy, a także usprawnić dostęp do informacji we wszystkich obszarach działalności. Z pomocą systemu IFS Applications 9 firma Globeleq będzie mogła zautomatyzować bieżący przepływ danych – od spraw związanych z remontami, po dane finansowe i HR.

Firma Globeleq będzie również korzystać z zalet rozwiązania IFS Mobilne Zlecenia Robocze. Jest to rozwiązanie działające online i offline, które zapewnia technikom potrzebne informacje bez względu na dostęp do internetu. Skutkiem uproszczenia zadań związanych z obsługą techniczną jest wyeliminowanie zbędnej roboty papierkowej, opóźnień w komunikacji, a w rezultacie większa wydajność pracy. Inżynierowie firmy Globeleq, którzy w trakcie prac remontowych korzystają z aplikacji IFS Mobilne Zlecenia Robocze na tabletach, mają na bieżąco łatwy dostęp do aktualnych informacji. Uzyskane od techników dane następnie mogą trafiać do innych pracowników, w tym również do działu finansów i administracji.

Rozwiązania firmy IFS dla sektora energetyki i użyteczności publicznej zapewniają zarządzanie pełnym cyklem życia majątku przedsiębiorstwa, a także zarządzanie umowami i projektami. Firma Globeleq będzie mogła zarządzać całym cyklem życia majątku, w tym jego eksploatacją i obsługą techniczną. Uzyskany w ten sposób model całościowej kontroli nad majątkiem pomoże firmie Globeleq sprostać kluczowym w tej branży wyzwaniom, takim jak unikanie przestojów, wydłużanie czasu eksploatacji i ograniczanie kosztów napraw.
System firmy IFS był zdecydowanie najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem ERP na rynku” – powiedział Michael Parsons, dyrektor ds. finansów w firmie Globeleq. „W trakcie wspólnie prowadzonych prac było widać, że zespół IFS świetnie zna naszą branżę. Bogate doświadczenie IFS w kontaktach z firmami z branży energetyki i użyteczności publicznej jest dla nas bardzo ważne, podobnie jak zbliżona do naszej kultura biznesowa. Czynniki te zadecydowały o podpisaniu z IFS umowy o współpracy w grudniu 2017. Posiadając właściwe technologie, systemy zarządzania i wiedzę możemy zapewnić naszym pracownikom najlepsze narzędzia, które pomogą uzyskać najwyższą wydajność pracy w naszych elektrowniach i biurach.
Bardzo się cieszymy, że Globeleq będzie wdrażać system IFS Applications 9 w ramach modernizacji swojej infrastruktury IT” – powiedział Colin Beaney, Industry Director for Energy & Utilities w korporacji IFS. „Wykorzystując nasze rozwiązanie jako podstawę w zarządzaniu procesami biznesowymi, firma Globeleq uzyska lepszy wgląd w funkcjonowanie różnych obszarów działalności w ramach ekspansji rynkowej, która jest podyktowana rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w regionie.
Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top