loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

DaVita – prowadząca w Polsce ponad 50 ośrodków dializ – usprawnia zarządzanie rozbudowanym organizmem medyczno-logistycznym wdrażając Navireo ERP firmy InsERT. System optymalizuje gospodarkę magazynową, zarządzanie finansami oraz zatrudnianiem personelu medycznego.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
DaVita sp. z o.o. jest oddziałem firmy DaVita Kidney Care, zajmującej się dializoterapią i będącej wiodącym dostawcą usług nefrologicznych w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi ponad 50 ośrodków w całej Polsce, zatrudniając blisko tysiąc pracowników, którzy opiekują się prawie 2,5-tysiącem pacjentów. Firma potrzebowała systemu skrojonego na miarę, który sprawdził się już w branży medycznej.

Wybór padł na Navireo ERP, które od kilku lat obsługuje m.in. firmę DaVita Polska. Centralna baza danych, obsługiwana z klinik rozsianych po całym kraju oraz opcja implementacji indywidualnie zaprojektowanego modelu obiegu dokumentów to rozwiązania, które najmocniej wpłynęły na decyzję o wdrożeniu. Istotna była też możliwość integracji z zaawansowanym systemem rejestracji czasu pracy, który w rozbudowanej organizacji jest elementem niezbędnym do wydajnego zarządzania personelem. Navireo umożliwia indywidualne podejścia do planowania kosztów i wydatków, połączone z późniejszym szczegółowym księgowaniem. Zaprojektowany plan kont księgowych otwiera szerokie możliwości w kontekście raportowania i śledzenia rentowności, zarówno poszczególnych placówek, jak i całego przedsiębiorstwa.
W systemie przewidziano i wdrożono wiele usprawnień i zabezpieczeń, które umożliwiają wydajne zarządzanie całym rozbudowanym organizmem medyczno-logistycznym – mówi Artur Janiszewski, IT Manager, DaVita. – Uruchomione zostało również połączenie online z bankiem, co umożliwia zarządzanie finansami bezpośrednio z poziomu systemu Navireo. Funkcjonalność księgowa została dostosowana do specyficznych wymogów raportowania na potrzeby centrali, którą jest globalna korporacja DaVita – dodaje Artur Janiszewski.
System jest stale udoskonalany i dopasowywany do specyficznych potrzeb firmy. Elastyczność Navireo ERP daje możliwość realizacji nawet najbardziej nietypowych wymogów, co w przypadku tego przedsiębiorstwa jest zaletą nie do przecenienia.

W stacjach dializ prowadzona jest gospodarka magazynowa. Powstają tam również dokumenty zapotrzebowania na materiały i akcesoria medyczne, niezbędne do bieżącego funkcjonowania stacji. W oparciu o nie tworzone są zamówienia do dostawców. Faktury zakupu towarów, powstałe na podstawie zamówień do dostawców, podlegają akceptacji na poziomie centrali firmy. Tam też planowana jest bieżąca polityka finansowa, do czego służą specjalnie zaprojektowane dokumenty rezerw środków pieniężnych.

Wdrożenie Navireo ERP w DaVita zrealizowała firma Tespin. System pracuje w oparciu o centralną platformę serwerową, na systemie Microsoft Windows Server. Składa się ona z wydzielonego serwera bazy danych, na którym funkcjonuje Microsoft SQL Server 2014 Standard oraz serwera aplikacji, który za pośrednictwem VPN oraz środowiska Citrix udostępnia Navireo użytkownikom w stacjach dializ, w centrali firmy oraz wydzielonej, zewnętrznej firmie, obsługującej podmiot w zakresie księgowości oraz kadr i płac.

Źródło: www.navireo.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top