loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Kompleksowe rozwiązanie klasy ERP firmy IFS pozwoli spółce UniTTEC w przejrzysty sposób kontrolować różne obszary jej działalności oraz umożliwi sprawne zarządzanie złożonymi projektami.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że UniTTEC Co., Ltd, wiodący chiński dostawca zintegrowanych systemów dla sektora transportu kolejowego, a także rozwiązań w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska naturalnego, zdecydował się na wdrożenie systemu IFS Applications™. Za uruchomienie rozwiązania oraz zapewnienie wsparcia technicznego odpowiadać będzie firma Beijing GuoZhiYunDing Software (GuoZhiYunDing), która jest członkiem globalnej sieci IFS Partner Network.

UniTTEC (kod akcji: 000925) jest jednym z najważniejszych członków Zhejiang Zheda Insigma Group Co., Ltd. – korporacji będącej wiodącym graczem w chińskim sektorze zaawansowanych technologii. Spółka ta koncentruje się głównie na rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa i inteligentnego sterowania ruchem kolejowym. Oferuje zintegrowane systemy sterowania ruchem wykorzystywane w metrze, tramwajach, na liniach międzymiastowych oraz na kolejowych szlakach towarowych. Jej rozwiązania zostały wdrożone w ponad 15 chińskich miastach, zaś najdłuższa linia, na których je zastosowano, ma ponad 800 kilometrów długości.

Szybki rozwój oraz rozszerzający się zakres działalności firmy, która jest dostawcą rozwiązań z zakresu oszczędzania energii i ochrony środowiska naturalnego, a także producentem monokrystalicznych ogniw krzemowych, spowodował znaczący wzrost poziomu skomplikowania jej projektów, wymuszając stawienie czoła nowym wyzwaniom dotyczącym kosztów, budżetów, aktywów i innych aspektów procesu zarządzania. Aby zapewnić transparentność łańcucha wartości oraz sprawować nad nim odpowiednią kontrolę, spółka UniTTEC musiała zmienić stosowany dotychczas system informatyczny, który nie był już w stanie sprostać jej wymogom.

Po przeprowadzeniu dokładnych analiz rozwiązań oferowanych przez kilku wiodących dostawców oprogramowania ERP, spółka UniTTEC zdecydowała się zastosować IFS Applications jako swoją nową platformę do zarządzania bieżącą działalnością biznesową. IFS Applications wspomoże UniTTEC w rozwoju dzięki zaawansowanym i zintegrowanym możliwościom zarządzania projektami, przygotowywania projektów budżetów, a także sporządzania prognoz, raportów, realizacji projektów, zarządzania ryzykiem, dokumentacją, zasobami ludzkimi, środkami trwałymi, zapasami, zakupami, kosztami, materiałami i zamówieniami klientów.
W ciągu kilku ostatnich lat spółka UniTTEC gwałtownie się rozwijała, wchodząc na nowe dla siebie segmenty rynku. Dlatego też pilnie potrzebowaliśmy zunifikowanej, wydajnej platformy, która pozwoliłaby nam na zarządzanie wszystkimi naszymi kluczowymi procesami biznesowymi oraz projektami w przejrzysty i spójny sposób” – powiedział Wang Yong, dyrektor UniTTEC. „IFS Applications to w pełni zintegrowane rozwiązanie ERP oferujące zaawansowane funkcje zarządzania projektami, które spełnia potrzeby wszystkich naszych działów. Jego zastosowanie z pewnością pozwoli nam zaoferować naszym klientom jeszcze większą wartość dodaną. Przyjazny dla użytkownika interfejs i możliwość szybkiego dostosowania rozwiązania do aktualnej skali działalności to kolejne czynniki, które skłoniły nas do wyboru IFS. Z niecierpliwością oczekujemy szybkiego i skutecznego wdrożenia nowej platformy.
Fu Yaqin, zastępca dyrektora generalnego GuoZhiYundDing dodał:
Jesteśmy podekscytowani możliwością realizacji tego projektu wspólnie z IFS oraz UniTTEC. Przy wsparciu GuoZhiYundDing oraz IFS, spółka UniTTEC będzie w stanie usprawnić swoje zdolności zarządzania projektami oraz ułatwić współpracę pomiędzy poszczególnymi działami firmy, stymulując tym samym i przyspieszając swój rozwój oraz generując wyższe zyski.
Peter Bornschein, dyrektor generalny IFS w Chinach, zauważył:
Z przyjemnością witamy tak znaną firmę jak UniTTEC w gronie naszych klientów. Widzimy, że gracze z sektora transportu kolejowego coraz częściej dążą do digitalizacji swoich procesów, dzięki czemu zyskują przewagę nad konkurentami. Dzięki otwartej i elastycznej architekturze, system IFS Applications pozwala spółkom działającym w branży produkcyjnej oraz w branży kapitałochłonnej realizować ich strategie dotyczące transformacji cyfrowej oraz połączyć procesy biznesowe z cyfrowym kręgosłupem organizacji.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top