Doxis4 iECM otrzymał certyfikat zgodny z międzynarodowym standardem ISO 16175-2 („Informacja i dokumentacja – zasady i wymagania dotyczące funkcjonowania dokumentacji w biurze elektronicznym”). Produkt SER Group spełnia blisko 300 warunków dotyczących sposobów archiwizacji dokumentów.
 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Eksperci Van Bussel Document Services, niezależnej instytucji zajmującej się certyfikacją, uznali, że używany zgodnie z zaleceniami pakiet Doxis4 spełnia wymagania uznawanej na całym świecie normy ISO 16175-2, obowiązującej w zarządzaniu dokumentami.
Doxis4 to zintegrowany system zarządzania treścią, dobrze sprawdzający się w projektowaniu, przetwarzaniu, archiwizowaniu i przechowywaniu dokumentów i ich metadanych – pisze dr. Geert-Jan van Bussel, główny audytor tej instytucji.
Doxis4 spełnia wymagania stawiane przez różne branże

Norma ISO 16175-2 opisuje łącznie 275 warunków. Są one niezależne od spełnianej funkcji, branży w której produkt ma zastosowanie czy technologii, w jakiej został opracowany. Wśród warunków znajdziemy m.in. definiowanie procesów, warunki, pod jakimi informacje są zbierane i zarządzane, zasady przechowywania i usuwania dokumentów oraz wsparcie dla odpowiednich procedur.
Otrzymana certyfikacja jest potwierdzeniem solidnej podstawy naszego produktu, który jest zgodny z branżowymi standardami w zakresie katalogowania, przechowywania oraz retencji archiwizowanych dokumentów, co ma szczególne znaczenie w projektach masowej archiwizacji oraz udostępniania zasobów archiwalnych lub bibliotecznych – stwierdził Marcin Somla, Dyrektor SER Group w Polsce.
Źródło: www.ser-solutions.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top