oracle 120Firma Ninety One potrzebowała technologii najbardziej zbliżonej do tej używanej przed podziałem (m.in. Oracle Essbase do planowania finansowego oraz Oracle JD Edwards do księgi głównej). Zespół IT firmy był zaznajomiony z technologiami Oracle, w wyniku czego zdecydował się na wdrożenie pakietów Oracle Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) i Oracle Cloud Enterprise Performance Management (EPM).

{loadpoosition Wiadomosci_Dzial}
 
Ninety One wdrożyło Oracle Cloud ERP i Oracle Cloud EPM zaledwie w ciągu dziewięciu miesięcy. Projekt prowadziła firma Namos Solutions, która współpracowała z Ninety One także przy analizie struktury przedsiębiorstwa w fazie wstępnej. Poza wdrożeniem, Namos Solutions pomógł Ninety One określić docelowy model operacyjny i zdefiniować potrzeby biznesowe.

Ninety One wdrożyło Oracle Cloud ERP dla swoich podstawowych finansów, w tym nowej księgi głównej, zobowiązań i należności, zarządzania płynnością i środkami trwałymi. Firma wdrożyła również rozwiązanie Oracle Cloud EPM do planowania finansowego i budżetowania oraz przeprowadziła migrację swoich historycznych danych HR. Utrzymanie środowiska lokalnego było uciążliwe z perspektywy aktualizacji, ponieważ nowe funkcje zawsze wymagały masowego planowania i poświęcenia dodatkowych zasobów. Automatyczne kwartalne aktualizacje Oracle Cloud zapewniają zespołom szybką i łatwą integrację nowych funkcjonalności z procesami biznesowymi.

Kwartalne aktualizacje i łatwy dostęp do nowych funkcji oferowanych przez aplikacje Oracle Cloud ERP i EPM pozwalają nam być na bieżąco dzięki dynamicznemu zestawowi oprogramowania – komentuje Angela Ferguson, Finance Systems Manager z firmy Ninety One.


Możliwości planowania w Cloud EPM pozwoliły Ninety One na łatwą konsolidację i analizowanie informacji o kapitale ludzkim oraz ich integrację z księgą rachunkową, a także z prognozami finansowymi, budżetowaniem, miesięczną konsolidacją i analizami. Oracle Procurement Cloud zapewniło przejrzystość zarówno firmie, jak i jej dostawcom; firma skorzystała również z Oracle Cloud Currency Reporting, aby umożliwić przeszacowanie, aktualizację wyceny i raportowanie ksiąg walutowych.

Wspólna platforma finansowa w chmurze zapewnia Ninety One możliwość przeliczenia wszystkich swoich sald na podstawową walutę bazową. Akcjonariusze mogą przeglądać wyniki firmy dzięki jasnym i zwięzłym raportom oraz mają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, co pomaga im podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top