oracle 120Aby unowocześnić funkcje finansowe i zarządzania łańcuchem dostaw, FedEx Services zlecił wewnętrznemu zespołowi stworzenie takiego samego innowacyjnego systemu klasy CX dla pracowników, jaki jest wdrożony do obsługi klientów. Po przeniesieniu systemów zaplecza do chmury, zespoły FedEx mogą prowadzić operacje finansowe niemal w czasie rzeczywistym.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
FedEx słynie z tego, że wykorzystuje innowacje technologiczne, aby stale ulepszać nie tylko procesy dostarczania przesyłek, ale także sposoby przekazywania klientom aktualnych informacji o ich położeniu. Firma chciała wdrożyć tego samego ducha innowacji w pracy personelu zaplecza biurowego - w szczególności w dziale finansowym i łańcucha dostaw.

Aby osiągnąć ten cel, kierownictwo firmy utworzyło organizację o nazwie Digital Innovation Centre of Excellence (DICE), z centrum zlokalizowanym w centrali FedEx i oddziałami regionalnymi w Azji i Europie. Zespół DICE postanowił podjąć odważne kroki, aby osiągnąć przełomowy wzrost wydajności w operacjach zaplecza - a to oznaczało wprowadzenie najbardziej innowacyjnych technologii i metodyk. Taka transformacja wymagała przejścia do aplikacji w chmurze.

W ramach technologicznej transformacji chcemy, aby pracownicy uzyskali takie same doświadczenia, jakie - dzięki naszym innowacyjnym systemom - mają nasi klienci” – komentuje Chris Wood, Wiceprezes FedEx Services, szef działu Corporate Services Accounting. „W tym celu od kilku lat wdrażamy szeroką gamę aplikacji Oracle Cloud. Współpracujemy z różnymi działami biznesowymi oraz IT nad ulepszeniem procesów w całym przedsiębiorstwie - w tym takich, jak planowanie zasobów (ERP), zarządzanie wydajnością (EPM), zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), czy analityka. Stosujemy także technologie Oracle Digital Assistants oraz Oracle Cloud Infrastructure i Autonomous Database. Zamiast tworzyć wieloletnie plany, zakładamy wdrażanie innowacji poprzez ciągłe, stopniowe ulepszenia.


FedEx ustandaryzował ponad 220 operacji, korzystając z ponad 40 aplikacji Oracle Cloud. FedEx korzysta również z technologii Oracle Digital Assistant, używając ponad 25 asystentów cyfrowych do obsługi różnych procesów w sposób bezdotykowy. Ponad 3000 pracowników korzysta z Oracle Analytics Cloud do lepszego podejmowania decyzji, a także z algorytmów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i automatyzacji usług.

Dzięki wdrożeniu operacji cyfrowych FedEx znacznie ograniczył nakład pracy ręcznej i zwiększył szybkość wdrażania aplikacji, a dzięki wykorzystaniu aplikacji, infrastruktury i możliwości platformy Oracle Cloud dwukrotnie przyspieszył wprowadzanie nowych usług.

Firma całkowicie zwirtualizowała swój model wdrażania oprogramowania i szkolenia personelu do obsługi nowych systemów, umożliwiając obsługę dziewięciu nowych lokalnych instancji Oracle Cloud ERP podczas kryzysu związanego z COVID-19 bez opóźnień w harmonogramie. W przeszłości firma musiała na kilka tygodni wysyłać zespoły do ​​kraju, w którym wdrażano nowy system, aby tam na miejscu przeszkolić pracowników. Dziś wszystko odbywa się w modelu pracy zdalnej.

Zespoły FedEx rozpoczęły także pracę z systemami Oracle Cloud Global Trade Management, Warehouse Management, Enterprise Performance Management i Inventory Management, a także z aplikacjami Oracle Cloud SCM - zapewniając firmie lepszy wgląd w złożoną globalną logistykę, a także przyczyniając się do zwiększenia elastyczności w dostosowywaniu naszych sieci logistycznych do aktualnych potrzeb – podsumowuje Chris Wood.

 
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top