snt logo 2018Przyszłość i sprawne działanie firmy CNH Industrial w zakresie produkcji i logistyki zapewnia natomiast wydajne oprogramowanie Infor ERP. Firma od blisko 20 lat korzysta ze sprawdzonego rozwiązania, aktywnie wspieranego przez doświadczonych konsultantów S&T. Systemy Infor LN (dawniej BAAN) już od ponad trzech dekad sprawdzają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i dystrybucyjnych na całym świecie. W Polsce są obecne od 1990 roku.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

O ich wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem świadczy znakomity klub użytkowników obejmujący kilkadziesiąt tysięcy (w tym największych i najbardziej wymagających) przedsiębiorstw w 90 krajach. Infor LN jest uważany za jeden z najlepszych na świecie system klasy ERP dla przedsiębiorstw produkcyjnych, który ustanawia wysokie standardy – tak samo, jak wysokie standardy ustawia jego użytkownik, CNH Industrial, dbając o pewną i stabilną przyszłość.

Niedawne zdjęcia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pokazują rozmiar suszy, która tego lata dotknęła cały nasz kontynent: w ciągu zaledwie dwóch miesięcy powierzchnie całych krajów zmieniły kolor z intensywnie zielonych na płowożółty. Chyba każdy z nas odczuł, że woda staje się coraz bardziej cennym i trudno dostępnym dobrem… Tymczasem sami lekką ręką wylewamy dziesiątki litrów pod prysznicem – a jeszcze większymi marnotrawcami są często zakłady przemysłowe. Chociaż – czy wszystkie?

Przedstawiamy firmę CNH Industrial, producenta maszyn rolniczych, przy pomocy których europejscy rolnicy zmagali się tego roku z wysuszonymi plonami. Jak ta firma podchodzi do ochrony zasobów wodnych – i co wspólnego z tym ma system Infor ERP, wspierający obsługę produkcji w firmie?

Woda, wszędzie woda?

Jak stwierdził Leonardo da Vinci, woda to „vetturale della natura” – siła napędowa natury. Nie tylko zapewnia ludziom życie i zdrowie, lecz także utrzymuje gospodarkę. Jak jednak wskazuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, niedobór wody to problem, który dotyka ponad 40% światowej populacji, a zgodnie z przewidywaniami liczba ta będzie rosła.

W 2015 roku Dyrektor Generalny UNESCO oznajmił w Raporcie ONZ o Gospodarce Wodnej na Świecie, że około 748 milionów ludzi wciąż nie ma dostępu do źródeł nieskażonej wody pitnej. Jednocześnie zapotrzebowanie na wodę w przemyśle produkcyjnym ma w latach 2000-2050 wzrosnąć o 400 procent. Jak podkreślono w raporcie, woda jest niezbędnym czynnikiem na drodze do inkluzywnego zrównoważonego rozwoju. Zapewnia ona byt społecznościom ludzkim, wspiera funkcjonowanie ekosystemów oraz umożliwia rozwój gospodarczy.

Gospodarka wodna staje się coraz ważniejszym punktem na liście priorytetów przedsiębiorstw i w planach biznesowych; firmy dążą do spełnienia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku w ramach Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Cel nr 6, „Czysta woda i warunki sanitarne”, dotyczy zapewnienia wszystkim ludziom na świecie zrównoważonej gospodarki wodnej i warunków sanitarnych. Ochrona światowych zasobów wodnych jest zatem, obok zmian klimatycznych i wylesiania, kolejnym ważnym tematem związanym z ochroną środowiska. Największe przedsiębiorstwa z całego świata są coraz bardziej świadome znaczenia gospodarki i bezpieczeństwa wodnego. CNH Industrial jest jedną z takich firm.

W listopadzie 2017 roku firmę CNH Industrial wpisano na listę „CDP A”, obejmującą 74 korporacje uznane za światowych liderów w dziedzinie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. CDP (dawna nazwa: Carbon Disclosure Project) to organizacja charytatywna typu non-profit, która stworzyła międzynarodowy system umożliwiający firmom takim jak CNH Industrial pomiar wpływu na środowisko, zarządzanie nim oraz dzielenie się informacjami na jego temat.

Ten światowy system przekazywania informacji działa już od 15 lat i obejmuje 90 krajów. Dzięki niemu powstał największy na świecie zbiór danych dotyczących środowiska naturalnego, dobrowolnie udostępnianych przez same organizacje. Każdego roku do systemu dołącza coraz więcej instytucji. Uzyskane w ten sposób dane pomagają korporacjom, inwestorom i decydentom w podejmowaniu lepszych decyzji mogących w istotny sposób wpłynąć na środowisko.

Dyrektor Generalny CDP Paul Simpson stwierdził, że celem organizacji jest stworzenie prężnej gospodarki, która w dłuższej perspektywie będzie korzystna zarówno dla ludzi, jak i planety: „Naszą misją jest skupienie uwagi inwestorów i firm na podjęciu szybkich działań celem stworzenia prawdziwie zrównoważonej gospodarki poprzez monitorowanie, zrozumienie i zmniejszanie wpływu wywieranego na środowisko. Jest to punkt zwrotny w historii; coraz więcej firm dostrzega znaczenie bezpieczeństwa wodnego”.

Jaki przykład w tej kwestii daje CNH Industrial?

Rozsądne gospodarowanie wodą zaczyna się w domu

Promocja zrównoważonej gospodarki wodnej i oszczędzanie tego zasobu zaczyna się w zakładach i biurach CNH Industrial. Jednym z priorytetów firmy jest efektywniejsze wykorzystywanie zasobów wodnych w zakresie swojej działalności, zwiększenie recyrkulacji, zmniejszenie zużycia wody oraz ilości wody odprowadzanej.

Wraz z przyrostem światowej populacji i rozwojem gospodarki rośnie także zapotrzebowanie na wodę. Przy niekwestionowanym znaczeniu odpowiedniego dbania o środowisko naturalne firma wierzy, że zrównoważone gospodarowanie wodą jest szczególnie istotne również z perspektywy biznesowej. Celem CNH Industrial jest zmniejszenie poboru wody na każdą jednostkę produkcyjną we wszystkich zakładach o 3 procent w porównaniu z rokiem 2014.

Cel ten jest zgodny z szóstym Celem Zrównoważonego Rozwoju, a jednocześnie skupia się nie tylko na poborze wody, lecz również na systemach jej odprowadzania, różniących się w zależności od kraju, w którym znajduje się dany zakład.

W 2015 roku CNH Industrial wprowadziło nowe procedury gospodarowania wodą we wszystkich zakładach CNH Industrial. Każdy oddział miał za zadanie zwiększyć poziom świadomości wśród pracowników na temat odpowiedzialnego zużycia wody – nie tylko w pracy, ale też w domu. Wyniki mówią same za siebie. Od 2014 do 2016 roku wysiłki wszystkich zakładów CNH Industrial zaowocowały zmniejszeniem poboru wody o ponad 600 tys. m3 i ograniczyły całkowity pobór wody o ponad 700 tys. m3. Wskaźnik ponownego zużycia (recyklingu) wody w firmie wynosi obecnie 27,5 procenta w skali światowej.

Aby podać przykłady: zakład produkcji autobusów w Rorthais we Francji odzyskuje wodę zużywaną do testów szczelności pojazdów – zabieg ten może potencjalnie zmniejszyć zużycie wody o 40 procent. W Vittorio Venetto we Włoszech firma CNH Industrial wprowadziła nowy system gromadzenia deszczówki z dachów i wykorzystywania jej w systemach cięcia strumieniem wodnym, zmniejszając tym samym pobór wody z wodociągu. Z kolei w zakładzie produkcyjnym w brazylijskiej Kurytybie ponownie wykorzystywana jest zdemineralizowana woda używana w przygotowaniu do malowania karoserii.

Stabilna przyszłość nie będzie czekać

Dążenie do zrównoważenia gospodarki wodnej skłania firmę do przystosowywania się i wprowadzania innowacji, większej oszczędności zasobów i środków pieniężnych, a także zaangażowania pracowników i społeczności w mądrzejsze gospodarowanie wodą. Jest to zaledwie jeden z powodów, dla których CNH Industrial znajduje się na liście światowych liderów w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej „CDP A”.

Wprowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej nigdy jeszcze nie było tak pilne – rosnące temperatury i coraz większa liczba ludności wyczerpują światowe zasoby wód gruntowych. Około 40 procent światowej produkcji żywności opiera się na wodach podziemnych, których objętość, według najnowszych badań University College London, w przeciągu ostatnich 10 lat zmniejszyła się o 22 procent.

Jak zauważa Daniela Ropolo, Kierownik ds. Inicjatyw Zrównoważonego Rozwoju EMEA w CNH Industrial: — Woda stanowi jeden z najistotniejszych problemów, nie tylko dla naszej firmy i ONZ. Zrównoważona gospodarka wodna jest niezbędna dla przyszłości całego świata.

Źródło: www.snt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top