PLAST-MET Automotive Systems jest polskim producentem części samochodowych dla firm motoryzacyjnych działających w Europie i na innych światowych rynkach. Firma dynamicznie się rozwija, systematycznie zwiększając produkcję i poszerzając grono klientów. PLAST-MET Automotive Systems dysponuje własnym działem rozwoju i projektowania, dzięki czemu może zapewnić klientom kompleksową obsługę, począwszy od projektowania komponentów, procesów produkcyjnych i przyrządów, aż po wytwarzanie oprzyrządowania produkcyjnego i produkcję seryjną komponentów do samochodów. Pełną kontrolę procesów produkcji i logistyki oraz pozostałych istotnych aspektów działalności przedsiębiorstwa zapewnia system ERP IFS Applications.

 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


NIEZBĘDNA ELASTYCZNA PLATFORMA ERP

PLAST-MET Automotive Systems poszukiwał nowoczesnego systemu ERP, który zapewniłby efektywne wsparcie szybko rozwijanej działalności biznesowej. Po szczegółowej analizie dostępnych na rynku rozwiązań zarząd spółki zadecydował o wyborze systemu IFS Applications. Zastąpił on wcześniej używany w firmie autorski system, który nie był już w stanie spełnić wymagań biznesowych.

Główne czynniki, które wpłynęły na decyzję o wyborze IFS Applications, to kompleksowa funkcjonalność systemu spełniająca wymagania przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej oraz elastyczność, która gwarantuje przyszły rozwój rozwiązania wraz ze wzrostem potrzeb przedsiębiorstwa. Istotne było również podejście firmy IFS do klienta i jej wiedza na temat specyfiki branży motoryzacyjnej.

WDROŻENIE W SZEROKIM ZAKRESIE

Prace przygotowawcze rozpoczęły się – przy dużym zaangażowaniu zespołu wdrożeniowego PLAST-MET Automotive Systems – w grudniu 2015 roku. Postawiono na kompleksowe wykorzystanie funkcjonalności IFS Applications w najważniejszych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Zdecydowano się na maksymalne wykorzystanie standardowych funkcji systemu, aby zminimalizować liczbę ewentualnych modyfikacji. Start produkcyjny rozwiązania nastąpił 1 stycznia 2017 roku.

System IFS Applications wspiera kluczowe obszary działalności firmy PLAST-MET Automotive Systems: produkcję, zarządzanie łańcuchem dostaw, remonty, finanse, a także obsługę kadr i płac. W ramach wdrożenia uruchomiono następujące moduły systemu: IFS Finanse (finanse i księgowość wraz ze środkami trwałymi oraz kontroling), IFS Remonty (utrzymanie ruchu i sprzedaż usług serwisowych), IFS Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (sprzedaż, magazyn i logistyka oraz zakupy), IFS Produkcja (m.in. planowanie, realizacja i rozliczenia oraz kontrola jakości), IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace.

Z rozwiązania korzysta obecnie w pełnym zakresie ponad 130 użytkowników, a ponadto 108 pracowników firmy używa systemu do raportowania produkcji.

CELE BIZNESOWE ZREALIZOWANE

W ramach wdrożenia IFS Applications przeprowadzono modernizację i restrukturyzację wszystkich najważniejszych procesów biznesowych. Struktura procesów i przepływów materiałowych została dostosowana do najwyższych standardów branżowych. Usprawnienie i unowocześnienie realizacji procesów zapewniło wzrost efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki odwzorowaniu w systemie IFS Applications kluczowych procesów zapewniony jest ciągły dostęp do pełnej informacji o działalności przedsiębiorstwa, na bieżąco odbywa się raportowanie procesów produkcyjnych.

W całym łańcuchu przepływu materiałowego działa mechanizm śledzenia produktów i odbywa się wieloetapowa kontrola jakości oraz weryfikacja zgodności wyrobu z wymaganiami klienta. Pod kontrolą jest również utrzymanie ruchu – wszelkie zdarzenia oraz koszty związane z tym obszarem są raportowane na bieżąco.
Dzięki wdrożeniu systemu IFS Applications zyskaliśmy dostęp do kompleksowych, aktualnych informacji o działalności naszej firmy” – informuje Przemysław Drożyński, dyrektor handlowy w PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o. „Przede wszystkim mamy większą kontrolę nad przebiegiem produkcji oraz możliwości analizy na bieżąco procesów produkcyjnych i związanych z tym kosztów. Inną ważną korzyścią jest raportowanie w czasie rzeczywistym. System ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji oraz planowanie i tworzenie prognoz na podstawie dostępnych danych.
DALSZE PLANY ROZWOJU

Aktualnie trwa proces rozszerzenia wdrożenia o rozwiązanie IFS Warehouse Data Collection (IFS WADACO) przeznaczone do mobilnej obsługi operacji materiałowych z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.

W najbliższym czasie planowane jest też uruchomienie modułu IFS Projekt.
Nasza główna działalność operacyjna to produkcja komponentów samochodowych. Zajmujemy się również projektowaniem i wytwarzaniem na zamówienie klienta oprzyrządowania produkcyjnego. Jest to produkcja jednostkowa rozłożona w czasie na kilka, a niekiedy nawet kilkanaście miesięcy. Dlatego bardzo ważne jest dla nas precyzyjne raportowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją tych długotrwałych projektów. W tym zakresie moduł IFS Projekt będzie dla nas bardzo użyteczny – wyjaśnia Przemysław Drożyński.
KORZYŚCI
 
  • Optymalizacja procesów • Uproszczenie przepływu i dostępu do informacji • Szczegółowa kontrola kosztów • Sprawne planowanie produkcji • Raportowanie produkcji na bieżąco • Efektywne zarządzanie zamówieniami • Usprawnienie procesu sprzedaży • Sprawna obsługa kadr
 


WDROŻONE MODUŁY

• IFS Finanse • IFS Produkcja • IFS Łańcuch Dostaw • IFS Remonty • IFS Zasoby Ludzkie • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: ponad 230

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top