sykomSpomasz Zamość to przedsiębiorstwo o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz pomp spożywczych, łańcuchów transportowych i napędowych, a także przenośniki i zbiorniki znajdujące swoje zastosowanie w przedsiębiorstwach z branży mleczarskiej, mięsnej, przetwórstwa owocowo-warzywnego, browarniczej, itp. Wysoka jakość wykonania produktów oraz szybka realizacja zamówień to główne priorytety przedsiębiorstwa. Ciągły rozwój firmy, zwiększanie zatrudnienia i wprowadzanie nowych technologii sprawiło, że zarząd spółki podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Wdrożenie systemu ERP SyKOF objęło większość działów firmy i wszystkie kluczowe procesy biznesowe.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Zarządzanie produkcją

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakim sprostać musiał system ERP SyKOF było odwzorowanie i wspomaganie procesu obsługi, realizacji i rozliczania zamówień od klientów. Specyfika produkcji prowadzonej przez Spomasz Zamość sprawia, że duża część wykonywanych zamówień jest prototypowa i niepowtarzalna, lecz istnieją także potrzeby wykonywania serii powtarzalnych podzespołów używanych później do montażu finalnego wyrobu. System ERP SyKOF dzięki elastycznym mechanizmom tworzenia technologii i zleceń produkcyjnych umożliwia obsługę również takiej kombinacji produkcji seryjnej i jednostkowej. Wdrożenie systemu okazało się jednocześnie doskonałą okazją do optymalizacji stosowanych procedur i oznaczeń. Spójna baza indeksów magazynowych i łatwy dostęp do poprzednio realizowanych kontraktów pozwoliły na usprawnienie etapu sporządzania wycen i ofert. Dodatkowo moduł Obieg Dokumentów pozwala pracownikom Spomasz Zamość na tworzenie własnych ścieżek przepływu informacji, co pozwala znacząco przyspieszyć pracę i wyeliminować w dużym stopniu zbędną papierową dokumentację.

Usprawnienia w kadrach

System ERP SyKOF został także wdrożony w dziale kadrowo-płacowym. Nowoczesne oprogramowanie zastąpiło dotychczas stosowane arkusze kalkulacyjne, pozwalając na znaczące przyspieszenie procesu naliczania wynagrodzeń. Dużym ułatwieniem dla pracowników działu kadrowego jest pełna zgodność systemu z obowiązującymi przepisami prawa pracy – bez wsparcia systemu konieczne było żmudne sprawdzanie poprawności obliczeń dokonanych przez formuły arkusza kalkulacyjnego, co mogło być potencjalnym źródłem błędów. Zastosowanie systemu ERP SyKOF usprawniło i zautomatyzowało także przygotowanie dokumentów do ZUS (raporty rozliczeniowe i zgłoszeniowe) oraz deklaracji podatkowych PIT, które do tej pory były przygotowywane ręcznie.

Dzięki zastosowaniu tego samego zintegrowanego oprogramowania w dziale kadrowym i produkcyjnym usprawnione zostało rozliczanie produkcji i naliczanie dodatków wynikających z pracy w szkodliwych warunkach. Zastosowanie systemu rejestracji wejścia/wyjścia pracowników (czytniki kart magnetycznych) pozwoliło zaś na dokładną kontrolę bieżącego stanu załogi w każdej chwili.

Analizy i raporty

Ze względu na rodzaj i wartość kontraktów realizowanych przez Spomasz Zamość bardzo ważną kwestią jest precyzyjne rozliczanie kosztów poniesionych podczas produkcji poszczególnych wyrobów i zleceń. Wbudowane w system ERP SyKOF rozbudowane wielowymiarowe analizy pozwalają na uzyskanie wszystkich potrzebnych informacji, a za pomocą automatycznych scenariuszy rozliczeń system wspomaga dokładne rozbicie poniesionych kosztów na odpowiednie konta księgowe. Wszechstronne zestawienia i raporty są także wykorzystywane przez pracowników Spomasz Zamość przy analizowaniu rozrachunków, kontroli rentowności zleceń, planowaniu przelewów, itp. Dużym ułatwieniem okazała się także możliwość bieżącego łatwego dostępu zarządu i kadry kierowniczej do analiz m.in. rozrachunków – odciążyło to dział księgowy, który do tej pory był odpowiedzialny za ich przygotowywanie.

Automatyzacja procesów księgowych

Możliwość sporządzania potrzebnych analiz i raportów w dowolnym układzie to tylko jedna z korzyści, jakie przyniosło wdrożenie oprogramowania ERP SyKOF w dziale finansowo-księgowym. Wykorzystanie systemu pozwoliło także m.in. na zautomatyzowanie takich zadań, jak wyliczanie produkcji w toku, rozliczanie kosztów na poszczególne zlecenia, czy wycena zapasów magazynowych według partii materiałów i rzeczywistych cen zakupu. Dotychczas, ze względu na brak odpowiednich narzędzi, powyższe czynności musiały być wykonywane ręcznie, co wymagało dużych nakładów pracy. Podobnie sytuacja wyglądała w kwestii sporządzania sprawozdań finansowych (zarówno dla instytucji zewnętrznych, jak i na własne potrzeby) – dzięki zastosowaniu definiowalnych szablonów sprawozdań i deklaracji w systemie ERP SyKOF nie tylko udało się znacząco skrócić czas potrzebny na ich przygotowanie, lecz także wyeliminowano możliwość pomyłek. Innym z obszarów, które zostały w dużym stopniu usprawnione, są rozliczenia w walutach obcych. System ERP SyKOF zapewnia pełną obsługę wielowalutowości, włącznie z rozliczaniem różnic kursowych i wyceną walut obcych na rachunkach bankowych.

Źródło: www.sykom.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top