Lewiatan’94 Holding SA zarządza magazynem wysokiego składowania za pomocą systemu ERP Microsoft Dynamics AX

Magazyny wysokiego składowania stwarzają firmom dystrybucyjnym szanse na uporządkowanie logistyki i większą elastyczność w realizacji zamówień, a w efekcie zmniejszenie zaangażowania kapitału w towar. Szansa to jednak nie gwarancja. Magazyn wysokiego składowania spełnia pokładane w nim oczekiwania tylko wtedy, gdy jest właściwie zarządzany – zwłaszcza w branży spożywczej. Na szczęście, wszystkiego można nauczyć się stopniowo – tak właśnie zrobiła to sieć franczyzowa ZKiP Lewiatan’94 Holding SA (Lewiatan) z Włocławka.

{MosModule module=GreneReklama}

Początkowo Lewiatan wdrożył system wspomagający zarządzanie logistyką oparty na Microsoft Dynamics AX jedynie w ograniczonym zakresie – dla towarów marki własnej. Następnie wraz ze wzrostem efektywności wdrożonego systemu zaczęła włączać do niego kolejne towary stanowiące trzon obrotu. Po roku od zakończenia wdrożenia Lewiatan mógł pochwalić się wzrostem obrotów aż o 40%. „To w dużej mierze ze względu na pełną obsługę zamówień, ale także w związku z lepszą koordynacją logistyki” – tłumaczy Krzysztof Kaźmierczak, dyrektor ds. technologii w Lewiatanie. Lewiatanowi za jednym razem udało się obniżyć koszty transportu oraz wyeliminować większość strat związanych z upływem terminów przydatności do spożycia. W wyniku wdrożenia firma zyskała też w oczach klientów – jako dostawca bardziej terminowy i zdolny do elastycznego traktowania zamówień.

Informacje o firmie

Związek Kupców i Producentów Lewiatan’94 Holding SA jest centralą ogólnopolskiej sieci sklepów działających w systemie franczyzowym. Skupia ponad 1.600 sklepów działających na terenie niemal całej Polski.

 

ZKiP Lewiatan’94 Holding SA (Lewiatan) istnieje od 1994 r., zrzeszając regionalnych dystrybutorów artykułów spożywczych i przemysłowych w systemie franczyzowym. Siedemnaście regionalnych oddziałów holdingu obsługuje łącznie ok. 1600 sklepów detalicznych na terenie niemal całej Polski.

 

Wyzwanie

ZKiP Lewiatan’94 Holding SA (Lewiatan) istnieje od 1994 r., zrzeszając regionalnych dystrybutorów artykułów spożywczych i przemysłowych w systemie franczyzowym. Siedemnaście regionalnych oddziałów holdingu obsługuje łącznie ok. 1600 sklepów detalicznych na terenie niemal całej Polski.
 
Jeszcze do niedawna Lewiatan korzystał wyłącznie z usług zewnętrznych firm logistycznych, które w jego imieniu kompleksowo zarządzały dostawami towarów dla dystrybutorów regionalnych. Od 2000 r. Lewiatan zaczął oferować towary pod własną marką. Ich udział w obrocie systematycznie rośnie. Ponieważ obrotowość towarów z własną marką wygląda nieco inaczej, niż wszystkich pozostałych asortymentów, firma doszła do wniosku, że towary te powinny mieć własny, niezależnie zarządzany system dystrybucji. Dla dystrybucji towarów z marką Lewiatan wybrano model dystrybucji z własnym magazynem wysokiego składowania, który miał zostać uruchomiony w sierpniu 2003 r.
 
Przewidując wzrost wolumenu sprzedaży towarów marki własnej Lewiatan zaczął zawczasu poszukiwać rozwiązania informatycznego, które pozwoliłoby mu efektywnie zarządzać ich logistyką, jak również dedykowanym dla nich magazynem wysokiego składowania. Wybór okazał się trudny, ponieważ funkcjonalności interesującej Lewiatan nie zawierał w standardzie żaden rozważany przez holding system informatyczny.

 

Stworzenia funkcji interesujących Lewiatan – za rozsądną cenę, co było istotnym czynnikiem wyboru – podjęło się Centrum Komputerowe ZETO S.A. z Łodzi. Firma zaproponowała, aby rozbudować funkcjonalność istniejącą w rozwiązaniu dystrybucyjnym opartym na systemie Microsoft Dynamics AX. Tak też się stało. „Microsoft Dynamics AX jest systemem, który oferuje bardzo duży współczynnik możliwości do ceny. Poza tym, jest bardzo otwarty i każdą funkcję można dostosować do własnych potrzeb. Jedyne, czego się baliśmy, to kompetencje branżowe dostawcy, ale ZETO szybko udowodniło, że rozumie o co chodzi w tzw. „dużej” logistyce” – mówi Krzysztof Kaźmierczak, dyrektor ds. technologii w ZKiP Lewiatan’94 Holding SA.
Cały system został uruchomiony w miesiąc po uruchomieniu dystrybucji z magazynu wysokiego składowania zlokalizowanego w miejscowości Skierniewice.

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX w magazynie wysokiego składowania prowadzonym przez Lewiatan wymagało rozwiązania szeregu problemów.
„Chudy” magazyn. Pierwszym i najważniejszym było takie zaprojektowanie procedur magazynowych i logistycznych, aby magazyn, skądinąd pożyteczny, nie stał się zbyt dużym obciążeniem finansowym. ZETO zaproponowało, by koncepcję „chudego” magazynu oprzeć na zawartej w systemie Microsoft Dynamics AX funkcji magazynów wirtualnych reprezentujących towar zamówiony od dostawców znajdujący się w drodze do magazynu wysokiego składowania.
„Tylko dzięki tej jednej funkcji w skali roku zyskujemy wielkie oszczędności. Potwierdzając klientom zamówienia możemy uwzględniać towar, którego nie ma jeszcze fizycznie w magazynie, a który dopiero do nas jedzie. Jeżeli ten towar w ogóle trafia do magazynu, to na krótko – duża jego część nie trafia od razu do strefy przeładunkowej” – mówi Krzysztof Kaźmierczak.

Zwiększone obroty. Zarządzanie towarem w drodze w bezpośredni sposób przekłada się także na wzrost obrotów Lewiatana poprzez wysoki odsetek zamówień realizowanych w 100%. „Gdybyśmy nie mogli potwierdzać zamówień w oparciu o towar będący w drodze, część zamówień w ogóle nie zostałaby zrealizowana lub byłaby zrealizowana tylko częściowo. Klienci szybko przywiązują się do tej solidności i preferują składanie zamówień właśnie u nas” – mówi Krzysztof Kaźmierczak.

 

Dzięki funkcji magazynów wirtualnych dystrybutorzy regionalni mogą planować swoje akcje marketingowe wiedząc, że jeśli zakontraktowali towar na konkretny dzień w określonej ilości, na pewno go nie zabraknie. „Nie ma nic gorszego, niż brak towaru podczas promocji – pewność dostaw to jeszcze jeden z powodów, dla których klienci wracają” – tłumaczy dyrektor.

 

Zarządzanie terminami przydatności. Dzięki zarządzaniu towarem w drodze oraz rygorystycznemu przestrzeganiu zasady FIFO system Microsoft Dynamics AX świetnie sprawdza się jako rozwiązanie dla dystrybucji artykułów spożywczych. „Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX pozwoliło nam praktycznie wyeliminować koszty związane z towarami przeterminowanymi” – cieszy się Krzysztof Kaźmierczak.

 

Inteligentna kompletacja. Microsoft Dynamics AX pokazała swoją użyteczność także w dziedzinie kompletacji towarów. System przygotowuje dokumenty WZ i listy kompletacyjne dla magazynierów w taki sposób, aby zapobiegać uszkodzeniom towarów.

 

„Nasze minimum logistyczne to pojedyncza warstwa na palecie. Gdyby system „nie znał” masy opakowań jednostkowych i zbiorczych, mielibyśmy na paletach proszki do prania nad jogurtami – z wiadomym skutkiem. AX zwiera narzędzia, za pomocą których można zdefiniować warunki sąsiedztwa towarów na palecie – według kryteriów wagi, wymiarów lub konkretnych asortymentów. Wyliczenia są wykonywane nie tylko dla pojedynczej palety, ale także dla całego transportu. Nie dopuszczamy np. do załadowania wszystkich palet ogórkami konserwowymi, ponieważ taka dostawa przekracza nośność samochodów” – mówi Krzysztof Kaźmierczak.

 

Microsoft Dynamics AX uwzględnia ograniczenia wagowe i wymiarowe w procesie optymalizacji ścieżki kompletacji, dzięki czemu magazynierzy od razu umieszczają towary na palecie w odpowiedniej kolejności. Model kompletacji został opracowany wspólnie przez Lewiatan i ZETO w czasie analizy przed wdrożeniem i magazynier nie ma możliwości ingerencji. „Szeregowy pracownik magazynu nie może zmieniać nic w kompletacji – nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której znajomości będą decydować względy taki jak natarczywość klienta czy znajomości. Uprawnienia zmiany zasad kompletacji w przypadku konkretnego zamówienia posiada jednak kierownik zmiany. Zostawiliśmy taką możliwość jako wentyl bezpieczeństwa, na wypadek sytuacji, których nie przewidziano podczas analizy przedwdrożeniowej” – wyjaśnia Krzysztof Kaźmierczak.

 

Optymalizacja logistyki. Jednym z ważnych elementów wdrożenia Microsoft Dynamics AX w Lewiatanie było wprowadzenie jasnych zasad obsługi logistycznej i uniemożliwienie odstępstw od nich, skutkujących zwykle podwyższonymi kosztami.

 

„Ustaliliśmy nasze minimum logistyczne na poziomie 16 lub 33 palet – w zależności od wielkości samochodu i kilometrażu. Mniej palet po prostu nie zostanie wysłane. Dystrybutor regionalny może zamówić jedną warstwę na palecie, ale jedynie pod warunkiem, że taką warstwę będzie można umieścić na co najmniej 30 paletach w ramach jednego transportu” – wyjaśnia podstawowe zasady logistyczne zaszyte w systemie Krzysztof Kaźmierczak.

Microsoft Dynamics AX dba także o koszty transportu. System zawiera definicje tras i automatycznie wylicza najbardziej efektywną trasę dla pojedynczego samochodu, ale uwzględnia także fakt, że w jednym czasie więcej niż jeden samochód będzie w rejonie odbiorcy. „Trasy ustalone są na stałe, wiemy więc ile kosztuje nas realizacja konkretnego zamówienia. Informacja o kosztach pomaga podejmować bieżące decyzje” – mówi Krzysztof Kaźmierczak. Bo choć Microsoft Dynamics AX jest z założenia narzędziem do efektywnej realizacji polityki firmy w dziedzinie kosztów logistyki, system umożliwia elastyczne kształtowanie relacji z klientami.

„W systemie jest użyteczna funkcja, którą nazywamy zamówieniem oczekującym. Jeśli ktoś w Bydgoszczy potrzebuje 5 palet towaru, raczej ich nie dostanie. Takie zamówienie jest jednak rejestrowane i gdy np. jutro okaże się, że ktoś w szczecinie potrzebuje dostawy na 25 palet, oba zamówienia zostaną skomasowane” – tłumaczy Krzysztof Kaźmierczak.
 
Analizy OLAP. W Microsoft Dynamics AX wbudowany został system analityczny, który umożliwia tworzenie wielowymiarowych zestawień danych (magazynowych, logistycznych, sprzedażowych itp.) w dowolnym układzie. Podstawowym zastosowaniem modułu analitycznego są prognozy sprzedaży. „System wprawdzie nie prognozuje pogody” – śmieje się Krzysztof Kaźmierczak – „ale pozwala łatwo przewidzieć ogólne zmiany w wielkości i strukturze zamówień związane z sezonowością. Na ogół przewidywania się sprawdzają” – mówi.

 

Lewiatan ma w planach rozszerzenie zastosowań analiz OLAP. Firma chciałaby m.in. móc na bieżąco analizować dane o sprzedaży detalicznej, by wcześniej wykrywać trendy i być gotową do pełniejszej obsługi zamówień, gdy zdarzą się niespodziewane wahnięcia w popycie.

 

Komunikacja z dystrybutorami. Na razie zamówienia od dystrybutorów spływają do systemu w postaci załączników do wiadomości e-mail. Lewiatan ma jednak ambicję bezpośredniego połączenia swojego systemu z systemami w terenie. „To miało by sens nawet jeśli skomunikowalibyśmy się tylko z częścią dystrybutorów. Każdy z nich obsługuje pewien w miarę jednorodny rynek lokalny” – mówi Krzysztof Kaźmierczak. Wtedy też zapewne Lewiatan mógłby zacząć prowadzić próby z analizą danych ze sklepów.

 

Korzyści biznesowe

Wdrożenie Microsoft Dynamics AX w Lewiatanie umożliwiło uczestnikom tej sieci dystrybucji znaczącą poprawę warunków konkurowania na ich macierzystych rynkach. Korzyści w poszczególnych regionach wyglądają nieco inaczej, niemniej dla wszystkich zaszły następujące zmiany:

 

Mniejsze zaangażowanie środków w magazyn dzięki możliwości częstego zamawiania towaru i dużą pewnością realizacji 100% zamówienia.
Większa pewność dostaw możliwa dzięki wbudowanej w system funkcji magazynów wirtualnych dla towarów będących w drodze od producentów.
Zwiększone obroty możliwe w wyniku pełniejszej realizacji zamówień i lepszej terminowości
Zwiększone marże – dzięki obniżeniu przerzucanych na dystrybutorów przez centralę Lewiatana kosztów logistyki i transportu w wyniku lepszej koordynacji i unikania niepełnych przebiegów.
Poprawiona obrotowość we wszystkich grupach towarowych
Możliwość elastycznej realizacji zamówień z magazynu centralnego , np. możliwość komasacji kilku niewielkich zamówień w jeden transport
Ograniczenie strat związanych z terminami przydatności, co ma związek zarówno z dynamiką dostaw, jak i z pilnowaniem zasady FIFO w magazynie wysokiego składowania
Ograniczenie strat związanych z uszkodzeniami towaru , co jest możliwe dzięki sztywnym zasadom układania towaru na paletach
Możliwość prognozowania sprzedaży – dzięki narzędziom OLAP wbudowanym w system Microsoft Dynamics AX


Źródło: www.microsoft.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top