Firma z branży usług komunalnych wybrała profesjonalny i wydajny system ERP

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zajmuje się dostarczaniem usług komunalnych. Istnieje już od ponad 60 lat i aktualnie zatrudnia pond 730 pracowników. Posiada własną sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz punkty czerpania wody.

{MosModule module=GreneReklama}
W roku 2003 ZWIK otrzymał największą w Polsce pulę z funduszu ISPA. W ramach tej pomocy firma realizuje program „Poprawa jakości wody w Szczecinie", który ma na celu kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście. W ramach 17 dużych projektów zakład rozbudowuje sieć wodno-kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków, zaopatrującą w wodę Szczecin.

W związku z otrzymanymi funduszami ZWIK potrzebował systemu, który pozwoli na szybkie oraz bardzo dokładne rozliczanie realizowanych projektów, zgodnie z wymogami stawianymi przez udzielający pomocy organ Unii Europejskiej.
Sytuacja firmy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie od 27 grudnia 1999 roku działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Szczecin. Wraz z rozwojem firmy oraz otrzymaniem największego w Polsce dofinansowania w ramach programu ISPA, zakład silnie odczuwał potrzebę posiadania jednolitego systemu umożliwiającego zaawansowane zarządzanie projektami oraz szybkie i bardzo dokładne rozliczanie realizowanych projektów, zgodnie z wymogami stawianymi przez udzielający pomocy organ Unii Europejskiej.

Ze względu na korzystanie z funduszu ISPA, firma musiała prowadzić nie tylko bardzo dokładną ewidencję realizowanych projektów, ale również związaną z projektami zaawansowaną sprawozdawczość. W praktyce, korzystanie z funduszu ISPA oznacza konieczność dokonywania dość skomplikowanego podziału kosztów. Występuje również szereg problemów związanych ze zróżnicowanymi stawkami VAT oraz różnymi okresami amortyzacji poszczególnych inwestycji. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie stanął więc przed dużym problemem: jak obsłużyć informatycznie tak duże i nietypowe przedsięwzięcie?

Rozwiązanie

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie wdrożono system Microsoft Business Solutions-Axapta. „Zdecydowaliśmy się na Microsoft Axaptę ze względu na możliwość integracji z pakietami biurowymi, elastyczną sprawozdawczość, dwuwalutowość, wielojęzyczność interfejsu użytkownika oraz funkcjonalność modułu Projekty, która umożliwiła nam zaawansowane zarządzanie prowadzonymi projektami” – skomentowała Ewa Kolasińska, odpowiedzialna za wdrożenie ze strony Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Rozważane były także inne systemy ERP, ale analiza wykonana przez PriceWaterhouseCoopers, wieloletnia współpraca i zaufanie do firmy Kom-Pakt oraz cechy systemu Microsoft Axapta zdecydowały o wyborze. Wdrożenie objęło następujące zagadnienia: Księgowość, Zarządzanie Projektami oraz Banki. Wdrożenia dokonała firma Kom-Pakt, srebrny partner Microsoft Business Solutions. Firma specjalizuje się m.in. w tworzeniu i modyfikacji oprogramowania w celu dostosowywania go do specyficznych wymagań klientów. „W systemach ERP cenimy funkcjonalność i otwartość na nowe rozwiązania – dlatego wybraliśmy Microsoft Axapta” – powiedział Jarek Jastrzębski –Dyrektor Handlowy Kom-Pakt.

O wyjątkowości projektu wykonanego dla ZWIK świadczy pierwsze w Polsce wykorzystanie funkcjonalności systemu Microsoft Axapta do zarządzania dużymi projektami o charakterze inwestycyjnym. Projekt ten okazał się później pierwowzorem dla innych wdrożeń opartych w głównej mierze na zaawansowanej obsłudze realizowanych projektów inwestycyjnych w takich firmach jak. MITEX S.A., Keller Polska Sp. z o.o. oraz innych przedsiębiorstwach z branży budowlanej.

Realizowane projekty w systemie Microsoft Axapta są odzwierciedlane przez drzewiastą, wielopoziomową strukturę, w której przechowywana jest również dokumentacja techniczna. Struktura ta służy rozbiciu projektów na poszczególne etapy i ewidencjonowaniu poniesionych kosztów w ramach poszczególnych działań. Nieustannie wykorzystywana jest dość rzadko spotykana w innych systemach klasy ERP dwuwalutowość (funkcjonalność umożliwiająca jednoczesne prowadzenie zapisów w dwóch walutach podstawowych np. PLN i EUR) oraz budżetowanie na różnych poziomach projektu. Istotne znaczenie przy wyborze rozwiązania miał również dostęp do kodu źródłowego, dzięki któremu przygotowano brakującą funkcjonalność, jak również dodatkowe raporty oraz interfejsy do innych posiadanych systemów.

Korzyści

Klient po wdrożonym systemie oczekiwał przede wszystkim możliwości prowadzenia sprawozdawczości do instytucji nadrzędnych np. NFOŚ i agendy Komisji Europejskiej. Oczekiwano rozwiązania, jakiego jeszcze nie było na rynku i za pomocą Microsoft Axapty oraz prac programistycznych certyfikowanego partnera Microsoft Business Solutions, firmy Kom-Pakt, zostało to zrealizowane.
„W chwili obecnej posiadamy narzędzie w postaci systemu Microsoft Axapta, które nie tylko zaspokoiło nasze potrzeby związane z koniecznością dokładnej ewidencji realizowanych projektów inwestycyjnych,ale również dało poczucie bezpieczeństwa i pewności syntetycznych i analitycznych danych, które uzyskujemy z systemu i zobowiązani jesteśmy przedstawić udzielającemu wsparcia organowi Unii Europejskiej” powiedziała Agnieszka Burak – Główna Księgowa w ZWIK w Szczecinie.
Dotychczas żadna inna firma wodociągowa w Polsce nie prowadziła rozliczeń funduszu ISPA za pomocą systemu ERP. Dzięki wdrożeniu Microsoft Axapta, ZWIK już w tej chwili może prowadzić tego typu rozliczenia, co stawia go w Polskiej czołówce zakładów gospodarki komunalnej.

Microsoft Business Solutions

Microsoft Business Solutions jest integralną częścią Microsoft oferującą szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań biznesowych dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta firmy w tym zakresie obejmuje systemy wspomagające zarządzenie przedsiębiorstwem (ERP) oraz systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Rozwiązania te pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom w tworzeniu i ulepszaniu łączności z klientami, pracownikami, partnerami i  dostawcami.

Głównymi produktami Microsoft Business Solutions są: Microsoft Business Solutions-Axapta, Microsoft Business Solutions-Navision oraz Microsoft Business Solutions CRM.

Aplikacje Microsoft Business Solutions optymalizują strategiczne procesy biznesowe w organizacji t.j.: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, łańcuchem dostaw i usługami, projektami, relacjami z klientami, oraz e-handel, analitykę i produkcję.

Rozwiązania Microsoft Business Solutions są sprzedawane przez sieci firm współpracujących – partnerów, którzy posiadają wyspecjalizowane zespoły wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe. Obecnie do sieci Partnerów Microsoft Business Solutions na świecie należy ponad 4 500 resellerów (VAR), integratorów systemowych, konsultantów, niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), firm doradczych oraz dostawców zintegrowanych rozwiązań biznesowych i usług.

Ponad 260 000 firm i organizacji na całym świecie używa rozwiązań Microsoft Business Solutions.

Źródł: www.kompakt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top