Lekarstwo na zarządzanie

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. są jednym z największych producentów leków na rynku polskim. W związku z dynamicznym rozwojem Spółki oraz koniecznością dostosowania produkcji do międzynarodowych norm obowiązujących w branży farmaceutycznej, firma zdecydowała się na implementację systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP. Podstawowym wyzwaniem było wprowadzenie rozwiązania, które będzie elastycznie podążało za częstymi zmianami warunków rynkowych oraz umiejętnie odzwierciedlało złożone procesy i zdarzenia biznesowe.

{MosModule module=GreneReklama}
Tradycja warszawskiej Polfy sięga roku 1824. Od tego czasu przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów farmaceutycznych. Profil produkcyjny spółki kształtowany jest we współpracy ze środowiskiem lekarskim, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. są producentem ponad 180 leków z różnych grup terapeutycznych. Firma jest od lat największym polskim producentem leków iniekcyjnych oraz kropli do oczu i nosa. Co druga ampułka używana w placówkach ochrony zdrowia pochodzi z Polfy Warszawa S.A., a ponad 30% produkcji sprzedawanej jest na rynkach zagranicznych. Od 2004 r. Polfa Warszawa wraz z Polfą Tarchomin i Polfą Pabianice wchodzi w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A.
 
Korzyści jak na dłoni

W latach 90. w spółce planowano stworzenie zintegrowanego zakładowego systemu informatycznego obejmującego wszystkie funkcje przedsiębiorstwa łącznie ze sterowaniem produkcją i automatyzacją procesów. W oparciu o technologię przetwarzania rozproszonego wykonano i wdrożono kilka systemów dziedzinowych, jednak nie udało się zintegrować poszczególnych podsystemów. Kadra informatyczna, uwikłana w nadążanie za ciągłymi zmianami przepisów prawnych w okresie reform gospodarczych nie była w stanie samodzielnie wykonać tak złożonego i wielkiego przedsięwzięcia. Oznaczało to, że należy jak najszybciej wybrać, zakupić, wdrożyć i rozwijać gotowy zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, wybierając silnego partnera.

 

Według założeń system klasy MRP / ERP powinien wspomagać zarządzanie w pełni wspierając działalność operacyjną przedsiębiorstwa i jednocześnie pozwalając śledzić sytuację przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach: finansowej, kosztowej, zadaniowej itd.

- Korzyści płynące z wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego procesy biznesowe w firmie są oczywiste – uważa Michał Tomicki, Główny Informatyk Polfy Warszawa S.A. – Rozwiązanie umożliwia przede wszystkim szybkie dotarcie do potrzebnej informacji, jej przechowywanie, przygotowanie raportów i zestawień. Pozwala na automatyzację wielu czynności.

Zintegrowany system klasy MRP/ERP pozwolił na znaczne przyspieszenie obiegu informacji w przedsiębiorstwie, zapewnił możliwość natychmiastowego uzyskania strategicznych danych, konsolidację kluczowych funkcji zakładu, a także właściwe rozpoznanie kosztów produkcji.
 
W zgodzie ze zmianami
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. stanęły przed poważnym dylematem dotyczącym wyboru dostawcy rozwiązania. Z tej perspektywy systemy powinny reprezentować obecne i przyszłe procesy gospodarcze przedsiębiorstwa, a w szczególności dokładnie odzwierciedlać specyficzne dla niego architekturę organizacyjną i strukturę przetwarzania. Ważna była także możliwość łatwego przeprowadzania zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie zgodnych z ewolucją warunków rynkowych. Oznaczało to konieczność otwartości systemu na zmiany technologiczne.

Główne cechy systemu, które zadecydowały o wyborze QAD to integracja wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w firmie w jeden spójny i współzależny organizm oraz elastyczność pozwalająca na dostosowanie się do rozwoju i zmian w przedsiębiorstwie.

- W prawidłowo zarządzanych przedsiębiorstwach projekty informatyczne muszą posiadać cele biznesowe, np. usprawnienie obiegu informacji, zwiększenie produkcji, wytworzenie nowego wyrobu. Tak zwana „informatyzacja” nie jest natomiast celem biznesowym,
a więc nie ma sensu ekonomicznego. Systemy komputerowe wspierające zarządzanie muszą być nierozerwalnie powiązane z zachodzącymi w przedsiębiorstwie zdarzeniami biznesowymi
– kontynuuje Michał Tomicki.
– kontynuuje Michał Tomicki.

Ponadto proces wytwarzania produktów leczniczych musi spełniać zasady Dobrej Praktyki Wytwórczej (GMP - Good Manufacturing Practice). Celem ustanowienia zasad GMP w Spółce była budowa systemu zapewnienia jakości gwarantującego standardowość

produkcji według wcześniej ustalonych kryteriów i specyfikacji. Standardowość produkcji oznacza pełną powtarzalność wysokiej i złożonej jakości każdej serii i jednostki wyrobu.

W momencie wyboru system MFG/PRO jako jeden z niewielu na świecie charakteryzował się zgodnością z przepisami GMP i GAMP (Good Automated Manufacturing Practice), GDP (Good Distribution Practice ) oraz zgodnością danych FDA (Food and Drug Administration) i spełnieniem wymagań norm ISO. GMP w farmacji reguluje prowadzenie procesu walidacji, który ma na celu potwierdzenie i udokumentowanie, że procedury, procesy, urządzenia, czynności i systemy prowadzą do wyników określonych w specyfikacjach funkcjonalnych, projektowych. Aplikacja QAD odpowiada również wymagającemu zapotrzebowaniu na kompleksowe oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Zapewnia spójną i płynną integrację procesu zarządzania dystrybucją, finansami, serwisem i obsługą klientów, co wprowadza poprawę jakości i szybkości funkcjonowania firmy. Zawiera także wiele modułów funkcjonalnych, które można wdrażać w sposób niezależny.

Michał Tomicki zwraca także uwagę na możliwość monitorowania wszystkich czynności ważnych z punktu widzenia poprawności danych, ich bezpieczeństwa, bezawaryjność systemu oraz możliwość zastosowania systemu na płaszczyznach międzynarodowych.

System MFG/PRO jest stworzony w technologii Progress, z wykorzystaniem kompleksowej platformy służącej do projektowania, wdrażania i integracji aplikacji biznesowych oraz do zarządzania nimi. Rozwiązania  bazujące na technologii Progress cechuje najniższy całkowity koszt posiadania (TCO – Total Cost Ownership), najwyższy zwrot z inwestycji (ROI – Return On Investment), wysoka skalowalność, wydajność oraz łatwość wdrożenia i obsługi.
 
Sukces dzięki załodze

Organizacja stanowisk pracy wynikająca z decyzji o wdrożeniu systemu MFG/PRO była poważnym projektem ekonomicznym i logistycznym. Zakupiono odpowiednią ilość licencji dostępowych do systemu, a liczbę przyszłych użytkowników oszacowano na 450. Dział Informatyki rozszerzył funkcjonalność systemu, dostosowując go do swoich potrzeb biznesowych. W ramach projektu wdrożeniowego zostali przeszkoleni informatycy, programiści i kluczowi użytkownicy systemu. Powoływano zespoły robocze do wdrożenia poszczególnych modułów. Opracowana została szczegółowa „Instrukcja dla użytkownika” dla każdej wdrażanej funkcjonalności.
- Sukces wdrożenia był możliwy dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu załogi spółki w prace wdrożeniowe – wspomina Michał Tomicki.
- Wszystkie nieprawidłowości i wątpliwości były na bieżąco wyjaśniane pomiędzy użytkownikami a zespołem informatyków i konsultantów. Doświadczenia z wdrożenia w Polfie Warszawa wpłynęły na przebieg wdrożenia systemu MFG/PRO w spółce zależnej Sanfarm Nowa Dęba. Prace przebiegały bardzo szybko i bez trudności – kontynuuje Michał Tomicki

- MFG/PRO to system, który pozwala integrować inne systemy i łączyć dwie zupełnie inne technologie, jak to miało miejsce w przypadku magazynu wysokiego składowania – dodaje Katarzyna Masłowska, Specjalista wiodący zespołu wdrożeń systemu ERP.

Automatyczny magazyn wysokiego składowania powstał w 2002 roku w celu magazynowania materiałów opakowaniowych, wyjściowych, produktów pośrednich i wyrobów gotowych. Jego pojemność to ok. 7000 gniazd. Wydajność przy pracy na jedną zmianę jest określona jako 500 palet dziennie (200 palet wychodzących, 300 palet wprowadzanych do systemu). Poważnym zadaniem informatycznym było napisanie interfejsu do systemu. Integracja jest realizowana poprzez przesyłanie komunikatów pomiędzy systemami z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania firmy Progress Software. Magazyn Wysokiego Składowania jest postrzegany przez użytkownika jak każdy inny magazyn funkcjonujący w systemie. Interfejs obejmuje przygotowanie przyjęć i wysyłek na podstawie zleceń: zakupu, sprzedaży, produkcyjnych.

Od maja 2004 r. W Polfie Warszawa S.A używana jest wersja 9.0 systemu MFG/PRO. Przygotowania do zmiany wersji trwały pół roku i wymagały wielkiej mobilizacji służb informatycznych. Wystarczy podkreślić, że samo przeniesienie danych do nowoutworzonej bazy wymagało nieprzerwanej 36 godzinnej pracy administratorów.

Pozytywnym, choć nieprzewidzianym efektem projektu była przemiana pracowników przedsiębiorstwa, zmiana ich mentalności. Standard komputera czy drukarki stojącej na biurku użytkownika przestał być wyznacznikiem jego statusu w firmie. Obecnie autorytet i znaczenie pracownika oparte są o możliwości decydowania, które dał im nowy system i nowa organizacja biznesu.

- Podsumowując wdrożenie systemu MFG/PRO można pokusić się o stwierdzenie, że założone cele biznesowe zostały osiągnięte – mówi Michał Tomicki.

Źródło: www.qad.pl
– mówi Michał Tomicki.
– dodaje Katarzyna Masłowska, Specjalista wiodący zespołu wdrożeń .
– wspomina Michał Tomicki. – kontynuuje Michał Tomicki – dodaje Katarzyna Masłowska, Specjalista wiodący zespołu wdrożeń .

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top