Drumet w fazie wzrostu

Firma Drumet, producent lin stalowych drutu i innych wyrobów ze stali, podjęła decyzję o wprowadzeniu systemu zarządzania magazynem opartego na rozwiązaniu QAD AIM (Advanced Inventory Management). Projekt był związany z dynamicznym rozwojem spółki, wzrostem zamówień, czego konsekwencją było wybudowanie nowego magazynu wyrobów gotowych. Firma plasuje się w gronie trzech największych europejskich producentów lin i drutu prowadząc sprzedaż na wszystkich kontynentach.

Drumet jest użytkownikiem systemu ERP MFG/PRO od 1997 roku. W spółce funkcjonuje obecnie wersja MFG/PRO 9.0, która obejmuje obszar dystrybucji, zamówień i finansów. Konsekwentna informatyzacja zakładu zaowocowała wdrożeniem systemu zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania, który został oddany do eksploatacji w połowie sierpnia b.r. Liczba użytkowników MFG/PRO można aktualnie oszacować na około 50 stanowisk.

- System AIM wpisuje się w większość oczekiwań zgłaszanych przez nas na początku wdrożenia – twierdzi Cezary Niemczyk, Kierownik Zespołu Magazynów w Drumet S.A. – System wymusił potrzebę reorganizacji magazynu. Zapewnia identyfikację wyrobów oraz podział na strefy zgodnie z wytycznymi zakładu.

Nadążyć za rozwojem

- Wprowadzenie systemu AIM był konsekwencją dynamicznego rozwoju spółki, wzrostu zamówień, a tym samym podniesienia wolumenu produkcji – mówi Tomasz Zapalski z QAD. - Drumet podjął decyzję o wybudowaniu nowoczesnego magazynu do przechowywania wyrobów gotowych, co determinowało wprowadzenie systemu informatycznego, który będzie w stanie dać sobie radę z wielką różnorodnością jednostek logistycznych.

Dzięki wprowadzeniu systemu, Drumet uzyskał bardziej szczegółową i kompletną informację dotyczącą procesu logistycznego i przepływu towarów – historii wysyłek, stanów magazynowych, odbiorcy i miejsca przeznaczenia.. Jest w stanie precyzyjnie śledzić stany magazynowe z dokładnością do jednej referencji, czyli szpuli zawierającej określoną ilość liny lub drutu. Dzięki wykorzystaniu systemu kodów kreskowych Drumet jest w stanie skutecznie zarządzać podstawowymi procesami magazynowymi. Partia towaru jest wskazywana przez proste skanowanie kodu zapewniając dokładną informację, co zostało wysłane.

- Nastąpiło wyraźne uszczegółowienie danych – dodaje Cezary Niemczyk. – Mamy możliwość weryfikacji, kto pobrał towar, kiedy nastąpiło jego przesunięcie i gdzie się on znajduje. Co istotne, nastąpiła wyraźna poprawa w zakresie przyjęć i wydań, co jest dokonywane drogą radiową. Wydawanie towaru jest realizowane błyskawiczne w oparciu o system kodów kreskowych.

Magazyn na specjalne potrzeby

Drumet charakteryzuje typowa produkcja zleceniowa realizowana pod konkretne zamówienie klienta. Firma nie posiadała dotychczas odpowiedniego magazynu, ani systemu do znakowania towaru. W związku z tym, nie posiadał informacji o miejscu składowania towaru oraz etapie procesu logistycznego na jakim się znajduje.

- Wszystkie informacje były w głowach magazynierów, a reguły kompletowania towaru były mniej lub bardziej nieformalne – dodaje Tomasz ZapalskiW związku ze wzrostem zamówień, aktualne możliwości magazynowe okazały się wąskim gardłem. Firma nie była w stanie ani więcej składować, ani więcej wydać towaru. Istniejące rozwiązania organizacyjne nie sprostały wzrostowi popytu i blokowały zwiększenie produkcji i sprzedaży. Kolejny problem polegał na braku informacji o aktualnych stanach magazynowych. Drumet nie miał świadomości, czy w magazynie zalega towar sprzed kilku miesięcy. System pozwala aktualnie na wychwytywanie tych braków. Kierownictwo jest w stanie określić, czy nie można wykorzystać istniejących towarów do zaspokojenia zgłaszanego popytu.

System AIM doprowadził również do redukcji problemów związanych z realizowaniem i utrzymaniem jakości procesu reklamacji. Aktualnie mamy do czynienia ze znakowaniem z dokładnością do jednej szpuli (referencji). Co istotne system określa jaka ilość liny lub drutu jest zgromadzona na danej szpuli i zapisuje to w kodzie kreskowym. Istnieją również konkretnie wyznaczone miejsca lokacji. System uwzględnia również czy reklamacja jest uzasadniona, czy nie.

Aplikacja pozwoliła również na pełne dostosowanie do specyficznych wymagań innych rynków geograficznych, do których trafia produkt firmy Drumet. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych jest tak, że limity ładowności ciężarówki są określone przez każdy stan osobno. Przesyłka musi być zatem tak zdefiniowana żeby nie przekroczyć limitów, co wiąże się ze znajomością wagi towaru w wartościach netto i brutto.

Źródło: QAD

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top