System ERP w świecie zaawansowanych systemów przemysłowych

 Introl Sp. z o.o dostarcza kompleksowe rozwiązania związane z usługami projektowania systemów pomiarowych i sterowania, wizualizacji i akwizycji danych, klimatyzacji i wentylacji, sygnalizacji pożarowej, jak również instalacji ochrony obiektów i kontroli dostępu. Na przestrzeni 18 lat działalności firma wykonała zlecenia dla 14 tysięcy klientów ze wszystkich branż, od górnictwa i hutnictwa, chemii i przemysłu petrochemicznego, poprzez energetykę, ciepłownictwo i przemysł stoczniowy, po gospodarkę wodnościekową i przemysł spożywczo-przetwórczy.


Różne systemy – niezintegrowane środowisko

W firmie do czasu wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP funkcjonowały aplikacje różnych dostawców, wspomagające jedynie kilka obszarów działalności – fakturowanie, ofertowanie, finanse–księgowość–kadry. Oprogramowanie to nie było ze sobą powiązane, wszystkie dane były przenoszone ręcznie bądź eksportowane. Konieczność integracji danych oraz objęcie systemem innych wymiarów funkcjonowania spółki wpłynęło na decyzję o wdrożeniu jednego, kompleksowego rozwiązania.

Prace wdrożeniowe zakończyły się w grudniu 2004 roku. Funkcjonujące od ponad 3 lat rozwiązanie obejmuje takie obszary jak finanse księgowość koszty, środki trwałe, gospodarkę materiałową Działalność handlowa firmy łączy się bezpośrednio z usługami projektowania systemów pomiarowych i sterowania, wizualizacji i akwizycji danych, klimatyzacji i wentylacji, sygnalizacji pożarowej, jak również instalacji ochrony obiektów i kontroli dostępu., zarządzanie relacjami z klientami (CRM), dystrybucję oraz obieg dokumentów. Z systemu korzysta 125 użytkowników.

Sieć przedstawicielstw regionalnych

Jedną z najważniejszych korzyści oczekiwanych po wdrożeniu systemu Impuls było usprawnienie pracy przedstawicieli regionalnych – poza siedzibą firmy funkcjonuje xx oddziałów. Pracownicy przebywający poza centralą zyskali możliwość połączenia z systemem poprzez Internet. Zdalny dostęp do danych może być ograniczany ze względu na uprawnienia użytkownika lub regionalny charakter oczekiwanych informacji. Proces zdalnego przygotowywania ofert ułatwia dodatkowo łatwość generowania szablonów Open Office.

Introl Sp. z o.o. jest zakładem pracy chronionej – xx% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne. Na potrzeby tej firmy stworzony został moduł ułatwiający generowanie raportów do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zautomatyzowany proces sprzedaży

Ze względu na handlowy charakter znaczącej części działalności firmy istotnym oczekiwaniem wobec systemu Impuls było usprawnienie procesu ofertowania. Szczególnie wygodne stało się rozwiązanie pozwalające na generowanie wstępnej wersji ofert wraz z informacją o konieczności akceptacji kierowanej do odpowiedzialnej osoby. Jej zatwierdzenie powoduje automatyczną wysyłkę oferty do adresata. Pracę działu handlowego ułatwiło również zautomatyzowanie procesu łączącego ofertę, zamówienie oraz fakturę. Każdy kolejny dokument odwołuje się do poprzedniego bez konieczności ustalania okoliczności ich wystawienia. Proces raportowania sprzedaży obsługiwany jest przez własną aplikację, która pobiera dane z systemu Impuls. Rozwiązaniem, które docelowo może usprawnić kontakt z klientem jest bezpośrednia integracja aplikacji CRM z firmową centralą telefoniczną, dzięki której możliwe jest odnotowanie każdego połączenia telefonicznego w panelu rejestracji kontaktów z klientem.

Magazyn – niezawodne zaplecze działalności handlowej

Obsługa zaplecza magazynowego firmy wymagała gruntownej zmiany aby właściwie zaspakajać rosnące zapotrzebowanie organizacji. Do najważniejszych, nowych rozwiązań należało wprowadzenie obsługi gwarancji przy wykorzystaniu numeru seryjnego urządzenia wpisanego w odpowiednie miejsce na fakturze sprzedaży. Przyjęcia, wydawanie oraz inwentaryzacja towaru zostało objęte systemem kolektorów danych oraz czytnikamów kodów kreskowych. Ścisłej kontroli poddano obsługę wypożyczeń zarówno wewnątrz jak i na zewnętrz firmy, a wszelkie zmiany w zamówieniach klientów zyskały możliwość odnotowania przez system w postaci listu elektronicznego kierowanego do osób wyznaczonych w dokumencie.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top