Firma Lumag, renomowany producent z branży motoryzacyjnej, wdrożyła system IFS Applications™ w celu usprawnienia procesów biznesowych.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Lumag specjalizuje się w produkcji okładzin ciernych i klocków hamulcowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma oferuje swoje produkty na polskim rynku i za granicą. Prawie 80% całej produkcji trafia na eksport, a największym odbiorcą produktów Lumag są kraje Unii Europejskiej.

Od 2013 roku firma działa w nowym zakładzie produkcyjnym o powierzchni prawie 19 tys. m2, położonym w dogodnej z punktu widzenia logistyki lokalizacji. Fabryka jest wyposażona w automatyczną mieszalnię do produkcji materiałów ciernych oraz wysokiej wydajności linie technologiczne. Inwestycja pozwoliła na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych firmy Lumag.

NIEZBĘDNA INTEGRACJA SYSTEMÓW IT

Przed wdrożeniem IFS Applications™ w firmie Lumag używano wielu, niezintegrowanych aplikacji wspomagających zarządzanie w różnych obszarach funkcjonowania spółki. Rozwiązania te działały sprawnie, ale niejednorodność informacji pochodzących z różnych źródeł sprawiała, że procesy raportowania były bardzo czasochłonne, a efekt końcowy nie dawał gwarancji spójności danych.

Wdrożenie systemu IFS Applications™, przeprowadzone przez firmę InfoConsulting, platynowego partnera IFS, miało na celu zastąpienie wielu programów jednolitym, zintegrowanym systemem klasy ERP. Klient od początku współpracy był świadomy korzyści wynikających z integracji systemów, co znacznie ułatwiło realizację projektu. Start produkcyjny systemu IFS Applications™ odbył się po roku od podpisania umowy.

WDROŻENIE IFS APPLICATIONS™

Konsultanci z firmy InfoConsulting, mając na uwadze kwestie optymalizacji głównych procesów biznesowych w firmie Lumag i poprawy współpracy z jej partnerami i klientami, zaproponowali wdrożenie systemu IFS Applications™ w następujących obszarach: finanse, kadry i płace, produkcja (w tym m.in. planowanie produkcji i raportowanie operacyjne), dystrybucja (w tym m.in. zakupy, sprzedaż, obsługa magazynu ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności WMS, portale B2B dla dostawcy i odbiorcy oraz komunikacja EDI w wybranych obszarach), zarządzanie jakością oraz remontami.

W pierwszym etapie wdrożenia przeprowadzono parametryzację systemu IFS Applications™ pod kątem wymagań firmy Lumag oraz dokonano niezbędnych modyfikacji dotyczących interfejsów i raportów. Przeprowadzono także szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania firmy, takich jak: przygotowanie systemu do raportowania produkcji przy użyciu terminali dotykowych; rozbudowanie funkcjonalności związanych z rejestracją obecności i czasu pracy; wprowadzenie systemu obsługi zadaniowej logistyki obrotu przedmiotami (WMS) w magazynach i częściowo w produkcji; zmiana przedmiotu obrotu (obecnie przedmiotami obrotu są palety wraz z zawartością, a nie, jak poprzednio, poszczególne elementy); dostosowanie systemu do pełnej obsługi magazynu przy użyciu terminali.

SPÓJNA INFORMACJA, SPRAWNE ZARZĄDZANIE

System IFS Applications™, integrując główne procesy biznesowe, umożliwił poprawę efektywności pracy w firmie Lumag i ułatwił zarządzanie.

W ramach implementacji systemu IFS Applications™ w spółce Lumag wdrażane jest także zaawansowane rozwiązanie Business Intelligence, bazujące na technologii MicroStrategy. Umożliwia ono korzystanie z interfejsu Web i aplikacji mobilnej, dostępnej w szczególności na urządzeniach iPad, co daje możliwość bieżącego dostępu do najistotniejszych informacji, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i zespołu sprzedaży. Dostęp ten możliwy jest również w trybie offline. Specjalnie opracowany pulpit zarządczy pozwala na szybki przegląd i uzyskanie danych szczegółowych poprzez wbudowany system wielowymiarowego drążenia i analiz. Aplikacja mobilna udostępnia informacje na temat klientów, dostawców, sprzedaży, finansów, magazynu, zakupów i produkcji. Dzięki niej potrzebne informacje są zawsze w zasięgu ręki bez konieczności dostępu do raportów w formie papierowej czy też uruchamiania komputera stacjonarnego. System powiadomień oraz podświetlanie kluczowych informacji pozwalają na natychmiastową reakcję w przypadku zagrożeń, odchyleń lub opóźnień.

Rozwiązanie oparte jest na predefiniowanej warstwie analitycznej IFS Applications™ oraz na danych pochodzących z systemów zewnętrznych klienta (w tym również z plików MS Excel). Warstwa dostępu do danych systemu IFS Applications™ wykorzystuje IFS Information Access Layer (IAL). Dzięki tej technologii możliwe jest łatwe projektowanie wielowymiarowych kostek źródłowych z dowolnych danych IFS Applications™ i łatwe prezentowanie ich w zaawansowanych rozwiązaniach klasy BI.

Poprzez wdrożenie IFS Applications™ firma Lumag zyskała zadowalający poziom bezpieczeństwa działania w długim okresie czasu, jednolity system zgłaszania i usuwania błędów, łatwy do planowania i kontrolowania obrót przedmiotami i uproszczenie obsługi magazynu dzięki szerokiemu zastosowaniu funkcjonalności WMS.
Wdrożenie systemu ERP – IFS Applications™ pozwoliło na integrację i optymalizację procesów realizowanych do tej pory przy użyciu dwóch systemów oraz wielu naszych własnych aplikacji – podsumowuje Janusz Marciniak, kierownik działu IT w firmie Lumag Sp. z o.o.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Integracja i optymalizacja procesów
 • Centralizacja danych 
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco 
 • Efektywne planowanie produkcji 
 • Lepsza gospodarka magazynowa 
 • Skuteczna kontrola kosztów 
 • Efektywne zarządzanie jakością

WDROŻONE MODUŁY:

 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja 
 • IFS Produkcja
 • IFS Remonty
 • IFS Zarządzanie Jakością
 • IFS Zasoby Ludzkie 
 • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: 120

O FIRMIE LUMAG SP. Z O.O.

Firma Lumag, założona w 1988 r. przez Marka Żaka (obecnie głównego udziałowca i prezesa zarządu firmy), początkowo specjalizowała się w produkcji okładzin ciernych. Z czasem firma rozwinęła działalność, wdrażając własną technologię wytwarzania klocków hamulcowych. Na przestrzeni lat firma Lumag dokonała ogromnego postępu technologicznego, który widoczny jest w stale unowocześnianym parku maszynowym, stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz w ciągłym podnoszeniu standardów jakości i bezpieczeństwa.

IFS WE WSPÓŁPRACY Z INFOCONSULTING

InfoConsulting Sp. z o.o., Platynowy Partner IFS, jest firmą konsultingową świadczącą kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, wdrożeń systemów IT oraz opieki serwisowej. Spółka InfoConsulting należy do globalnej sieci IFS Partner Network i jest uprawniona do sprzedaży, wdrażania i serwisowania systemu wspomagającego zarządzanie IFS Applications™ na terenie Polski.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top