Firma HURAS Konstrukcja i Budowa Maszyn Specjalnych wdrożyła kompleksowe rozwiązania systemu ERP Streamsoft Prestiż. HURAS to przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe zajmujące się konstrukcją i budową maszyn specjalnych, wyrobem elementów gotowych z metali oraz montażem części znajdujących zastosowanie m.in. w przemyśle telekomunikacyjnym i motoryzacyjnym.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Firma ze względu na specyfikę i wymagania jakie stawia sobie przy produkcji własnych wyrobów, postanowiła wesprzeć kluczowe obszary swojej działalności systemem informatycznym Streamsoft Prestiż. HURAS produkuje wyroby z materiałów o zróżnicowanym stopniu trudności w obróbce i dowolnych seriach produkcyjnych, dlatego przedsiębiorstwo potrzebowało bardzo elastycznego narzędzia, które pozwalałoby wdrożyć rozwiązania dopasowane do specyfiki swojej produkcji.

System ERP Streamsoft Prestiż ujednolica rozwiązania IT we wszystkich kluczowych obszarach firmy HURAS. W projekcie znalazły zastosowanie następujące moduły systemu Streamsoft Prestiż:
 • Zarządzanie Produkcją,
 • Handlowo-Magazynowy, 
 • Zarządzanie Relacjami z Klientem, 
 • Finanse i Księgowość,
 • Środki Trwałe,
 • Rozrachunki,
 • Serwis,
 • Kadry i Płace.
Wdrożone rozwiązania mają pomóc firmie HURAS zoptymalizować działania związane z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych oraz organizacją procesów. Wsparcie jakie uzyskała firma umożliwi jej lepsze zarządzanie gospodarką magazynową, a także realizację polityki sprzedażowej, zakupowej. Proces produkcyjny wsparty został m.in. poprzez zastosowanie mechanizmu MPS – Głównego Planu Produkcji.

Dzięki systemowi Streamsoft Prestiż, firma będzie mogła prowadzić automatyczną wycenę rzeczywistego kosztu wytworzenia TKW, monitorować produkcję oraz poziom realizacji zleceń produkcyjnych poprzez raportowanie w trybie online z wykonywanej produkcji przy zastosowaniu mechanizmu Meldunków Zwrotnych.

Wśród dodatkowych korzyści z wdrożenia systemu ERP Streamsoft Prestiż można wyróżnić:
 • System ergonomiczny w obsłudze i przyjazny dla jego użytkowników
 • Dostęp do bazy danych w czasie rzeczywistym – zarówno dla użytkowników sieci lokalnej jak i będących poza nią,
 • Integracja wszystkich, kluczowych obszarów firmy Łatwość w dostępie do bieżących aktualizacji oprogramowania.


Źródło: www.streamsoft.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top