Produktywność wsparta ERP

monitor erp logoSpecjalnością BMT PRO jest precyzyjna obróbka blach. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem wysokiej jakości elementów metalowych na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez zleceniodawcę. W związku z tym, że firma zwraca szczególną uwagę na dostarczanie najwyższej jakości produktów, w krótkich terminach i konkurencyjnych cenach, niezbędne okazało się wprowadzenie systemu klasy ERP, który zapewniałby kompleksowe wsparcie procesów biznesowych i właściwy przepływ informacji na poziomie całego zakładu. Wybór padł na system dostarczony przez Monitor ERP.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Siła doświadczenia

Spółka posiada duże doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym. Największymi odbiorcami firmy są duże przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce, Hiszpanii, Niemczech oraz Skandynawii. Początkowo firma zajmowała się produkcją dla branży elektronicznej, ale z czasem rozwinęła ofertę dla branży motoryzacyjnej, klimatyzacyjnej, stoczniowej czy też w ostatnim czasie medycznej i spożywczej.
Atutem BMT PRO jest doświadczenie wynikające z obsługi zleceń dla różnorodnych branż, które mają unikatowe potrzeby. Aby sprostać wymaganiom musieliśmy nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Od początku stawialiśmy na poprawę efektywności naszej pracy zarówno w obszarze produkcji jak i w działach okołoprodukcyjnych. Od początku kluczowa była dla nas komunikacja między pracownikami oraz sprawna wymiana danych, co zapewnia dobrze wdrożony system ERP – przekonuje Łukasz Branicki.
Kompleksowe spojrzenie na firmę

Firma zdecydowała się na wprowadzenie kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie, klasy ERP dostarczonego przez Monitor ERP.
Kryteriów wyboru systemu było kilka. Najważniejszym był odpowiednio skonstruowany moduł planowania i zarządzania produkcją, który w poprzednich systemach nie spełniał naszych oczekiwań. Ponadto system MONITOR wyróżnia elastyczność, bogaty pakiet funkcji dodatkowych, zintegrowana księgowość i raportowanie, ale też spójna architektura dzięki której wszystkie moduły reprezentują wyrównany poziom. Co ciekawe wielu naszych klientów korzysta z tego systemu co przekłada się na lepszą współpracę.
BMT PRO zwróciło także uwagę na częste ulepszanie systemu, regularnie wydawane poprawki oraz świetne wsparcie ze strony pracowników firmy Monitor ERP. System został skonstruowany w taki sposób, że jego rozbudowa i dostosowanie do specyficznych potrzeb danego zakładu jest niezwykle proste.

System ERP scala obecnie wszystkie obszary działalności firmy zaczynając od przygotowania ofert, tworzenia bazy danych produktów wraz z technologią wytwarzania w dziale inżynieryjnym po zapewnienie kontroli nad zamówieniami, rozliczenia z klientami i dostawcami, operacje magazynowe, planowanie i realizację produkcji oraz ostatnio wdrożoną księgowość.

Unikatowe możliwości

Dla firmy BMT PRO szczególnie ważne było raportowanie. Dzięki kontroli czasu pracy każdego gniazda produkcyjnego, firma dysponuje szerszą wiedzą na temat wydajności poszczególnych działów, obłożenia, rentowności projektów, czy też miejsc w których konieczne są usprawnienia. Raporty zapewniają również szeroką wiedzę na temat miejsc powstawania kosztów. Możliwość modyfikacji różnego rodzaju raportów pozwala na dobranie narzędzia odpowiedniego do potrzeb danej firmy. Oprócz standardowych danych w postaci bilansu czy rachunku zysków i strat, firma wdrożyła własne raporty wzbogacone o informacje, które na bieżącym etapie rozwoju były wymagane.

W związku z tym, że pracownicy szybko opanowali podstawowe funkcjonalności, obecnie rozwijana jest część analityczna, budżety oraz planowanie i prognozy. W dalszej perspektywie przewidziane jest wprowadzenie elektronicznej wymiany danych z klientami.

Źródło: Monitor ERP

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top