Wdrożenie systemu ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV w TELEMOND HOLDING

itintegro logo2015W 2015 roku wszystkie firmy grupy Telemond: Teleskop, Montel, Henschel Engineering Automotive oraz Teleyard, zostały objęte projektem wdrożeniowym systemu Microsoft Dynamics NAV. Przeprowadziła go firma IT.integro. Pierwszą spółką w holdingu Telemond, w której wdrożono system Microsoft Dynamics NAV, była firma Teleskop. W 2011 firma IT.integro niezależnie wdrożyła system ERP w spółce Montel, a na początku 2015 roku otwarto szczecińską spółkę Teleyard, do której przeniesiono system Dynamics NAV w wersji 2009.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Ostatecznie, w 2015 roku zarząd Telemond Holding zdecydował się na pełne wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV we wszystkich spółkach należących do grupy. Głównym powodem wdrożenia była potrzeba ujednolicenia oraz usystematyzowania danych i procesów między spółkami, a także praca na wspólnej bazie danych.

PRZYCZYNY WDROŻENIA

Telemond decydując się na wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV 2015 postawił sobie kilka głównych celów projektu. Wśród nich, najważniejsza była potrzeba ujednolicenia danych w spółkach działających w grupie. Wcześniej pojawiały się rozbieżności, choćby przy planie kont bądź numeracji zapasów w poszczególnych spółkach. Wynikało to z faktu, iż w każdej spółce funkcjonowała inna baza danych – mówi Piotr Kopytek, Financial Controlling Manager, Teleskop Sp. z o.o. – Zależało nam również by podnieść jakość informacji, pozyskiwanych z systemu ERP oraz by usprawnić procesy związane z obsługą danych, zachodzące w firmie – dodaje.
ZAKRES I PRZEBIEG WDROŻENIA

W ramach projektu wdrożono system Microsoft Dynamics NAV 2015 w obszarach Finanse, Zakupy, Sprzedaż, Produkcja (planowanie oraz realizacja zleceń), Bankowość elektroniczna, agiles Workflow, moduł Rejestracja czasu i zużyć na produkcji oraz MDMS (Master Data Management System). Obecnie w grupie Telemond z systemu ERP korzysta 87 użytkowników.

Podczas realizacji projektu w grupie Telemond wykorzystano metodykę wdrożeniową Microsoft Dynamics Sure Step, która dzieli się na 5 odrębnych etapów począwszy od analizy, poprzez projektowanie, budowę, uruchomienie, aż po działanie. Wdrożenie systemu Dynamics NAV trwało rok i zakończyło się w lutym 2016 roku.

OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI

Wdrożenie systemu ERP, wykonane równolegle we wszystkich spółkach grupy Telemond, pozwoliło przede wszystkim na ujednolicenie procesów oraz funkcjonalności, gdyż wszystkie dane przechowywane są obecnie w jednej bazie. Spółki osiągnęły szereg korzyści przekładających się na wyższy poziom zarządzania danymi, lepszą i szybszą decyzyjność, efektywniejsze procesy produkcyjne i biznesowe, realizowane w obrębie grupy.
W Microsoft Dynamics NAV cenimy przede wszystkim elastyczność, dzięki której możemy wprowadzać zmiany w systemie we własnym zakresie, bez potrzeby angażowania konsultantów zewnętrznych – mówi Kamil Olszewski, kierownik Działu IT/ERP, Teleskop Sp. z o.o.- Warto również zwrócić uwagę na przyjazny interfejs dla użytkowników, który mocno przypomina pozostałe produkty Microsoftu, na których pracujemy na co dzień. Dzięki temu praca z systemem staje się przyjemniejsza oraz bardziej intuicyjna. Dużym walorem jest także możliwość personalizacji oraz dostosowywanie widoków – dodaje.
Obecnie IT.integro zajmie się integracją systemu ERP z rozwiązaniem Lantek Expert Cut. Jest to oprogramowanie CAD/CAM do nestingu, optymalizacji i automatyzacji programowania kodu CNC maszyn do cięcia blach laserem.
Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z IT.integro przy projekcie wdrożenia Microsoft Dynamics NAV 2015 dzięki pozytywnie ocenianej i wieloletniej współpracy. Dodatkowo, spółka jest największą firmą wdrażającą system w Polsce, jest Złotym Partnerem Microsoftu oraz twórcą Polskiej Funkcjonalności – powiedział Piotr Kopytek – Pozytywnie oceniamy współpracę z IT.integro już od etapu Analizy, aż po realizację wdrożenia. Zawsze spotykaliśmy się z szybką reakcją na zgłaszane problemy – podsumowuje.
Źródło: www.it.integro.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top