Firma Crowe Horwath, specjalizująca się w outsourcingu usług księgowych, wdrożyła system IFS Applications™ w celu usprawnienia obsługi klientów o zróżnicowanym profilu działalności.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Crowe Horwath jest firmą wielooddziałową – posiada cztery biura na terenie Polski (w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie), dwa w Czechach (w Pradze i Brnie) i jedno na Słowacji (w Bratysławie). Firma jest członkiem międzynarodowej sieci Crowe Horwath International, skupiającej niezależne firmy świadczące usługi z zakresu rachunkowości, audytu oraz doradztwa podatkowego i biznesowego. W Polsce Crowe Horwath obsługuje ponad 700 przedsiębiorstw.

Firma świadczy kompleksowe usługi outsourcingu w obszarze finansów. Usługi te obejmują prowadzenie pełnej księgowości finansowej zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

INWESTYCJA W NOWOCZESNY SYSTEM ERP
 

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications firma Crowe Horwath korzystała z systemu ERP innego dostawcy. W związku z tym, że dotychczas używany system nie był na tyle elastyczny, by spełniać zmieniające się potrzeby firmy Crowe Horwath, rozpoczęto poszukiwania bardziej nowoczesnego i przyszłościowego rozwiązania ERP.

Poszukiwaliśmy systemu elastycznego, który zapewniłby możliwość świadczenia outsourcingu usług księgowych dla klientów o różnym profilu działalności i zróżnicowanych potrzebach. Zależało nam na tym, by system, z którego będziemy korzystać, był ekonomiczny i łatwy do utrzymania przez nasz wewnętrzny dział IT. Istotne dla nas było również, by dostawca systemu posiadał silną pozycję na rynku oraz dysponował własnym przedstawicielstwem w Polsce – wyjaśnia Marta Łyczewska, Partner w Crowe Horwath Poland.

Po szczegółowej analizie dostępnych na rynku rozwiązań na „krótkiej liście" znalazły się oferty pięciu dostawców systemów ERP, spośród których wybrano ofertę firmy IFS, która najlepiej spełniała zdefiniowane wymagania, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i z ekonomicznego punktu widzenia.

Wdrożenie systemu IFS Applications okazało się dużym wyzwaniem przede wszystkim ze względu na rygorystyczne wymagania dotyczące czasu realizacji projektu. Przeniesienie na platformę IFS Applications spółek klientów trwało rok i objęło 180 firm. Przy okazji wdrożenia dokonano zmian w sposobie organizacji procesów, tak by ułatwić obsługę i zwiększyć efektywność ich realizacji.

Z modułu IFS Finanse korzysta w Crowe Horwath 105 użytkowników. System IFS Applications jest wykorzystywany do świadczenia usług dla wszystkich klientów Crowe Horwath, którzy nie dysponują własnym systemem do prowadzenia księgowości. Przy użyciu IFS Applications spółka obsługuje obecnie ok. 220 firm.

ELASTYCZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

System IFS Applications, oprócz zaawansowanych funkcji finansowo-księgo-wych dostosowanych do potrzeb klientów, zapewnia skalowalność niezbędną w dalszym rozwoju ich przedsiębiorstw. Rozwiązanie łatwo integruje się z zewnętrznymi systemami logistycznymi, systemami przetwarzania dokumentów i innymi aplikacjami, a także z systemem bankowym. Ponadto zapewnia ono najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa danych oraz ciągłości procesów biznesowych.

Istotną korzyścią z wdrożenia IFS Applications w spółce Crowe Horwath jest możliwość automatyzowania wielu operacji, w tym przede wszystkim raportowania. System zapewnia kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania raportów zarządczych i pakietów konsolidacyjnych oraz optymalizację procesów księgowych i terminowe dostarczanie danych finansowych.

System IFS Applications jest efektywny, ekonomiczny i co, bardzo istotne, zapewnia nam elastyczność działania niezbędną do realizacji usług zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Dzięki temu możemy świadczyć zaawansowane usługi klientom o zróżnicowanym profilu działalności i różnych potrzebach w zakresie prowadzenia księgowości – podkreśla Marta Łyczewska.

SYNERGIA DZIĘKI IFS APPLICATIONS

Większość klientów Crowe Horwath korzysta z pełnego outsourcingu księgowości. Dysponują oni dostępem do swoich danych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, ale bez możliwości ingerowania w jakiekolwiek operacje. Część klientów natomiast współdzieli używany przez Crowe Horwath system IFS Applications. W tym modelu współpracy, nazywanym co-sourcingiem, Crowe Horwath zapewnia klientom usługi księgowe w określonym zakresie, zaś klienci mają możliwość realizowania wybranych operacji bezpośrednio w systemie IFS Applications.

Z naszych doświadczeń wynika, że firmy często chcą zachować kontrolę nad operacjami związanymi z obsługą magazynu i sprzedażą. Możliwość współdzielenia systemu IFS Applications pozwala uniknąć niepotrzebnej duplikacji operacji związanych np. z koniecznością wprowadzania do systemu księgowego faktur sprzedaży wystawionych przez klienta. Osiągamy w ten sposób efekt synergii, oznaczający oszczędność czasu, większą efektywność pracy i niższe koszty – podsumowuje Marta Łyczewska.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
  • Większa elastyczność działań
  • Większa efektywność pracy
  • Możliwość świadczenia zaawansowanych usług
  • Łatwa i efektywna współpraca z klientami
  • Niższe koszty utrzymania systemu
WDROŻONE MODUŁY:
  • IFS Finanse

Liczba użytkowników systemu: 105

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top