Profim to jeden z czołowych producentów siedzisk biurowych w Europie, oferujący fotele i krzesła obrotowe, krzesła konferencyjne oraz meble soft seating. Od 26 lat istnienia firma stawia na rozwój i jakość. Najnowsze technologie, oryginalne wzornictwo, dopracowane detale to podstawa, na której opiera swoją solidność.

 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
Fabryka Profim znajduje się w miejscowości Turek, położonej w centrum kraju. Tutaj produkowany jest cały asortyment, obejmujący średnio 100 000 siedzisk miesięcznie. Krzesła i fotele wytwarzane w fabryce w Turku wyróżnia rozpoznawalny design, ergonomiczne rozwiązania i wysoka jakość. Oferta firmy obejmuje produkty przeznaczone do biur i innych pomieszczeń, takich jak recepcje, poczekalnie, sale konferencyjne czy audytoryjne. Firma ma własne laboratorium, w którym poszczególne produkty przechodzą szereg prób i testów, przede wszystkim wytrzymałościowych. Są one także testowane pod względem stabilności i bezpieczeństwa.

Nad procesem produkcji czuwa 1900 pracowników, a łączna powierzchnia hal produkcyjno-magazynowych wynosi 50 000 m2. Profim jako pierwszy polski producent krzeseł biurowych otrzymał certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001.

PARK TECHNOLOGICZNY

Park technologiczny Profim jest jednym z najmłodszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma posiada największą w tym regionie zautomatyzowaną linię galwaniczną działającą w proekologicznej technologii Chrom III, wyposażoną w 50 wanien, których wydajność wynosi około 30 000 m2 na miesiąc, co daje średnio 160 000 detali. W firmie znajduje się jedna z najnowocześniejszych w Europie Centralnej lakierni. Inteligentne aplikacje, wyposażone w system rozpoznawania wielkości detali, precyzyjnie nanoszą farbę proszkową. Wydział metalowy wyposażony jest w automaty sterowane numerycznie, dzięki którym możliwe jest precyzyjne określenie parametrów, zapewniona jest optymalizacja procesu produkcyjnego i jego powtarzalność.

W parku maszynowym znajdują się m.in. roboty spawalnicze, automaty do szlifowania detali, lasery — w tym także laser 3D — oraz giętarki. Wydział szwalni wyposażony jest w 180 maszyn. Firma ma 7 maszyn do cięcia tkanin i skór wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na selekcję materiału, a jednocześnie takie cięcie, żeby zminimalizować ilość odpadu. Na wydziale pianek wylewanych znajdują się karuzele do wylewania małych form bezstelażowych oraz linia obsługiwana przez robota do wylewania skomplikowanych wielkogabarytowych form. Maszyny te pozwalają wytworzyć indywidualnie zaprojektowane, ergonomicznie ukształtowane i wytrzymałe na obciążenia elementy.

EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

Profim w swojej działalności stosuje strategię zrównoważonego rozwoju. Dla zapewnienia realizacji zamierzonych celów firma wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001, który umożliwia kompleksowe podejście do zagadnień ekologii.

Materiały i surowce używane do produkcji nie zawierają związków szkodliwych dla ludzi i środowiska. Ścisła współpraca z dostawcami zmniejsza wspólny negatywny wpływ na środowisko. Firma posiada certyfikat FSC®, stosuje technologie przyjazne dla środowiska, optymalizuje i zmniejsza zużycie energii elektrycznej, segreguje odpady produkcyjne i przekazuje je jedynie uprawnionym podmiotom.

WDRAŻANIE NOWYCH PRODUKTÓW

Design dla Profim to nie tylko dbałość o styl i oryginalność wyrobów. To także zapewnienie odpowiedniej interakcji z użytkownikiem. Od początku istnienia firma rozwinęła dziesiątki unikalnych kolekcji, współpracując z międzynarodową grupą cenionych projektantów. Innowacyjne technologie i doświadczony zespół inżynierów pozwala na wdrażanie nawet najbardziej skomplikowanych form. Każdy nowy projekt przechodzi przez kolejne etapy procesu wdrożenia do produkcji. W laboratorium badawczym testowane są wszystkie krzesła, które po pozytywnych wynikach trafiają do produkcji seryjnej. Na koniec tworzona jest optymalna linia produkcyjna.

Przez ostatnie trzy lata firma przeznaczyła na inwestycje w design 46 mln złotych. Każdego roku do oferty trafia średnio siedem nowych kolekcji.

IT WSPARCIEM ROZWOJU

Dynamiczny rozwój firmy Profim nie byłby możliwy bez zaawansowanych narzędzi informatycznych. Już w roku 2003 w firmie wdrożono system IFS Applications wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem.

W pierwszym etapie prac system wdrożono w obszarach: produkcji, dystrybucji, finansów oraz kadr i płac.

Najważniejszym obszarem wdrożenia była produkcja, a w jej ramach ewidencjonowanie stosowanych technologii oraz nadzór nad planowaniem i realizacją produkcji w obrębie całego przedsiębiorstwa. Jednocześnie celem wdrożenia modułu produkcyjnego było zapewnienie lepszego nadzorowania kosztów. Rozwiązaniem objęto także system kadrowo-płacowy realizujący pełną ewidencję pracowniczą, procesy naliczania i rozliczania płac oraz wyposażenie pracowników.

W następnych etapach wdrożenia skupiono się na funkcjach zarządzania posiadanym majątkiem, wzmocnieniu możliwości planistycznych dotyczących obsługi produkcji, w tym także kontroli jakości, oraz jakościowej zmianie w kontaktach Profim z kontrahentami. Wdrożono kolejne moduły, m.in. IFS Remonty i IFS CRM. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności witryny internetowej opartej na IFS Portale B2B klienci uzyskali możliwość śledzenia realizacji swoich zamówień na bieżąco.

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ, NIŻSZE KOSZTY

Dzięki integracji wszystkich elementów, włącznie z obiegiem dokumentów, możliwy jest dostęp do wszelkich informacji z każdego miejsca, a jednolity format danych zapewnia łatwość ich obróbki i umożliwia różnorodne analizy z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł. W rezultacie zwiększa się efektywność zarządzania przedsiębiorstwem.

Wdrożenie IFS Applications pozwoliło na skrócenie czasu realizacji zamówień oraz zmniejszenie kosztów. Obecnie można określić wszystkie elementy rzeczywistych kosztów oraz miejsce ich powstawania. Rozliczane są materiały i półprodukty oraz wyroby gotowe. Możliwe jest planowanie i bilansowanie mocy produkcyjnych.

Zmniejszyły się stany magazynowe, natomiast rotacja materiałów w magazynie zwiększyła się. W wyniku wdrożenia udało się skrócić do 14 dni termin realizacji zamówień.

Analiza kosztów i planowanie produkcji mają w Profim kluczowe znaczenie, gdyż z jednej strony ułatwiają ograniczanie kosztów, a z drugiej — zapewniają jak najkrótszy termin dostawy. System IFS Applications przyczynił się do zmniejszenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności oraz pozwolił na skrócenie cyklu produkcyjnego.

Komponenty do produkcji dostarczane są z dokładnością co do godziny, zgodnie z metodą just-in-time. Dzięki temu można skrócić do minimum czas realizacji zamówień, jednocześnie nie rezygnując z gwarancji terminowości dostaw i jakości obsługi. Poprzez w pełni zinformatyzowany system zarządzania magazynem procesy produkcji i dystrybucji są zoptymalizowane.

UPGRADE DO IFS APPLICATIONS 8

W obliczu rosnących potrzeb związanych ze wsparciem informatycznym, w roku 2014 zarząd spółki podjął decyzję o aktualizacji systemu IFS Applications do nowej wersji.
Warto podkreślić, że zanim zapadła decyzja o aktualizacji używanego w naszej firmie systemu ERP, braliśmy pod uwagę rozwiązania oferowane przez innych dostawców. Po dokładnej analizie możliwości funkcjonalnych dostępnych na rynku systemów ERP, zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowej wersji systemu firmy IFS. Niezwykle istotnym czynnikiem, który przemawiał za wyborem IFS Applications 8, była możliwość samodzielnego rozszerzania funkcjonalności systemu zgodnie z bieżącymi potrzebami przedsiębiorstwa — wyjaśnia Przemysław Fernówka, Kierownik Działu IT i Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Informatycznych w Profim.
W ramach aktualizacji systemu do wersji 8 wdrożono moduł IFS Projekt, którego funkcjonalność jest bardzo użyteczna w dziale wdrożeń i rozwoju, gdzie powstają nowe kolekcje. Uruchomiono również funkcjonalności, z których nie korzystano w poprzedniej wersji systemu, m.in. kontrolę jakości i konfigurator materiałowy oraz elektroniczny obieg faktur.
Obecnie korzystamy z większości funkcji zapewnianych przez system IFS Applications 8. Rozwiązanie obejmuje kluczowe obszary działalności firmy: finanse, dystrybucję i serwis, produkcję, remonty, projekty, CRM, kadry i płace, kontrolę jakości, zarządzanie dokumentacją, analizę zarządczą i portale B2B. Z systemu korzysta 645 użytkowników. Warto podkreślić, że gdy rozpoczynaliśmy pracę w systemie w roku 2003, użytkowników było trzy razy mniej. To najlepiej obrazuje dynamiczny rozwój spółki. System IFS Applications 8 stanowi dla nas główne źródło informacji zarządczych oraz platformę integracyjną dla używanych w Profim rozwiązań dziedzinowych — komentuje Przemysław Fernówka.
Start produkcyjny wersji 8 nastąpił w kwietniu 2015 roku, ale, jak podkreśla Przemysław Fernówka, prace nad dalszym rozwojem systemu trwają przez cały czas:
W drugim etapie uruchomiliśmy komponent planowania popytu, a także komponenty IFS Wyposażenie Pracownika i IFS Delegacje. Rozwijamy również CRM. Obecnie skupiamy się przede wszystkim na pracach nad internetowym konfiguratorem graficznym przeznaczonym dla klientów Profim, który jest oparty na module IFS Portale B2B. Uruchomienie tego rozwiązania planujemy jeszcze w roku bieżącym.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Lepsza kontrola kosztów
 • Usprawnienie logistyki
 • Sprawna gospodarka magazynowa
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień
 • Usprawnienie obiegu dokumentów Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej
MODUŁY IFS APPLICATIONS™:
 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Produkcja
 • IFS Projekt
 • IFS Remonty
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Płace
 • IFS CRM
 • FS Zarządzanie Dokumentacją
 • IFS Analiza Zarządcza™
Liczba użytkowników: 645

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top