Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach nabrała rozpędu. Firmy chcą i muszą wdrażać narzędzia, które pomogą im w sprawnym zarządzaniu, w oparciu o analizę danych w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie rozwiązań takich jak SAP S/4HANA jest dziś koniecznością biznesów, które chcą utrzymać się na rynku i osiągać więcej. Poznaj transformację z perspektywy partnera wdrożeniowego. Sprawdź, jakie kompetencje są niezbędne i dlaczego warto pracować przy takich wdrożeniach.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Jesteśmy świadkami rewolucji. Świat przyspiesza. Jak wskazują badania prof. Richarda Wisemana, dystans ok. 18 m, czyli ok. 60 kroków pokonujemy aż o sekundę szybciej niż jeszcze 10 lat temu. Postęp technologiczny – rozumiany jako wsparcie sztucznej inteligencji w naszym codziennym życiu, automatyzacja i robotyzacja, bazujące na uczeniu maszynowym, czy też VR są już normą. Każdego dnia media informują o pokonywaniu kolejnych barier przez roboty.

Dawno też zdążyliśmy się pogodzić z koniecznością ciągłej zmiany, ale co wymaga podkreślenia – zmiany te zachodzą coraz szybciej. Wpływ na to ma wiele czynników – w tym m.in. globalny kryzys wywołany pandemią, który zmusił nas do jeszcze silniejszej integracji w cyfrowym świecie. Dziś ciężko wyobrazić sobie możliwość prowadzenia biznesu bez digitalizacji. Co ważne, zmiany stają się na tyle dynamiczne, że są coraz trudniejsze do przewidzenia. Sytuacja ta zwiększa presję w, chociażby, zakresie sprawnego podejmowania decyzji.

Świat tworzony w oparciu o dane - teraz

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, możliwość ich sprawnego przetwarzania lub możliwość korzystania z nich przy wykorzystaniu dowolnego przenośnego urządzenia – to wyznaczniki inteligentnych przedsiębiorstw. Korzystanie z takich rozwiązań umożliwia sprawne zarządzanie firmą, szybkie podejmowanie decyzji poprzedzone ich analizą. Aby móc tworzyć biznes w oparciu o dane, konieczne jest wdrożenie rozwiązań cyfrowych, które to umożliwią, jak np. platforma SAP S/4HANA.

Po stronie partnera wdrożeniowego, jakim jest Capgemini, leży ciężar wprowadzenia nowych rozwiązań cyfrowych, przeorganizowanie dotychczasowego modelu pracy i funkcjonowania firmy. Transformacja cyfrowa wiąże się z szeregiem często trudnych zmian, także personalnych, zatem zadaniem firmy przeprowadzającej proces wdrożenia jest zadbanie nie tylko o to, by pomyślnie wprowadzić narzędzie, ale także by maksymalnie zadbać o komfort pracowników, uporządkować nowe zadania – mówi Sławomir Tarkowski, manager w zespole Finance Powered by Intelligent Automation w Capgemini.


Partner wprowadzający firmę na wyższy poziom cyfryzacji wie, że aby nowe rozwiązania były efektywne, konieczna jest standaryzacja, jak również ujednolicenie po stronie organizacji. Tylko w takich przedsiębiorstwach wprowadzenie platformy SAP S/4HANA może przynieść oczekiwane rezultaty. Między innymi właśnie ujednolicenie struktury organizacyjnej i change managementu może być poprowadzone z perspektywy firmy wdrożeniowej.

Pytanie nie „czy?”, tylko „kiedy?” i „z kim?”

Wprowadzenie systemu opartego na analizowaniu danych w czasie rzeczywistym to konieczność, która pozwala organizacji utrzymać przewagę konkurencyjną i wykorzystywać potencjał zgromadzonych danych. Wielkość korzyści wynikających z użytkowania systemów takich jak SAP S/4HANA plasują się nawet na poziomach kilkunastu milionów, zatem organizacje nie powinny zastanowić się czy wdrożyć to rozwiązanie, ale kiedy jest na to najlepszy moment.

Przy rozważaniach na temat wprowadzenia platformy S/4HANA warto wziąć pod uwagę, że firma SAP już w 2015 r. poinformowała, że wcześniejsze wersje systemu, tj. R/3 lub ERP będą wspierane do 2025 r., więc do tego czasu firmy powinny wdrożyć S/4HANA – podkreśla Sławomir Tarkowski, który wspiera przedsiębiorstwa we wprowadzaniu właśnie takich rozwiązań. – Naszą rolą jest doradztwo, przygotowanie organizacji na zmiany, zaprojektowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań – dodaje.


Z racji, że decyzja o wdrożeniu takiej platformy jest dla przedsiębiorstwa jedną z najważniejszych – strategicznych decyzji biznesowych, konieczny jest dobór odpowiedniego partnera, który przeprowadzi w organizacji ten proces maksymalnie sprawnie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danej firmy. Wśród czynników, które powinny wyróżnić dobrego partnera wdrożeniowego, można wyszczególnić m.in. doświadczenie – tutaj warto zwrócić uwagę na portfolio klientów lub branże, u których dotychczas wdrażano S/4HANA, a także na czas funkcjonowania na rynku – co jest także wyznacznikiem stabilności. Ogromne znaczenie ma także wsparcie merytoryczne i pełna kompetencja także w zakresie doradztwa, więc to także element, który powinien charakteryzować partnera wdrożeniowego.

Wprowadzenie nowego modelu operacyjnego firmy wymaga odpowiedniego zaprojektowania, zatem szalenie istotne jest, aby już na tym etapie partner wdrożeniowy doskonale orientował się w potrzebach organizacji, znał jej cele i potrafił dobrać takie rozwiązania, które będą idealnie wpisywały się w oczekiwania. Aby móc tego dokonać niezbędne są kompetencje i wiedza, której zwykle w takich organizacjach nie ma, więc angażowanie zewnętrznego partnera jest niezwykle zasadne – wyjaśnia Sławomir Tarkowski.


Zaplanujmy i do dzieła!

Pierwszym z kroków, które podejmujemy w Capgemini przy właśnie takich wdrożeniach u naszych klientów jest zbudowanie blueprintu, czyli katalogu wszystkich procesów, które zachodzą w organizacji. Taki dokument stanowi dla partnera wdrożeniowego punkt wyjścia do zaprojektowania przyszłego modelu operacyjnego, w oparciu o który można dobrać najlepsze rozwiązania. Na podstawie blueprintu projektowane są szczegółowe procesy wraz z przypisaniem odpowiedzialności oraz zdefiniowaniem systemów, w których będą wykonywane – wyjaśnia ekspert.


Kolejnym z kroków, które należy podjąć, jest zdefiniowanie procesu, czyli określenie co stanowi rozpoczęcie, czym jest dany proces z uwzględnieniem różnych scenariuszy oraz jaki powinien być efekt końcowy.

Na nową strukturę organizacyjną składają się także takie elementy jak podział odpowiedzialności pomiędzy Organizacje Lokalne a Centrum Usług Wspólnych, zdefiniowane role procesowe oraz umiejętności, które powinny być przypisane do danych stanowisk. Jest to także doskonały etap do określenia obowiązków w obrębie danych ról w organizacji. Również istotnym elementem na etapie wdrożenia tych zmian jest zaplanowanie przyszłej komunikacji, w czym także Capgemini pomaga swoim klientom.

Kiedy etap planowania nowej struktury organizacyjnej i jej wdrożenia jest zakończony, można swobodnie przejść do wdrożenia rozwiązań. To etap, na którym następuje maksymalne zaangażowanie nie tylko partnera wdrożeniowego i managementu, ale także osób, które na co dzień zajmują się wykonywaniem tych procesów po stronie klienta. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo ważne jest, aby wszyscy zaangażowani w dany proces zostali dokładnie poinformowani i przygotowani do nadchodzących zmian. To bardzo ważny moment, w którym wspólnie odpowiadamy sobie na pytanie – dlaczego następuje ta zmiana, co chcemy dzięki niej osiągnąć i co się zmieni, jakie nowe kompetencje będą potrzebne. To trudny moment dla każdej organizacji, często wiąże się on z ewolucją wielu stanowisk pracy lub nawet redukcją zatrudnienia, więc rola partnera wdrożeniowego, który ma doświadczenie w takich zmianach jest tutaj nieoceniona – podkreśla Sławomir Tarkowski z Capgemini.


Kolejnym z etapów jest zapoznanie obecnych i przyszłych wykonawców procesów z nowymi realiami, przeprowadzenie potrzebnych szkoleń oraz określenie kluczowych wskaźników KPI, które będą definiowały proces, jego czas, jakość i efektywność.

Następuje tutaj dokładne zapoznanie się z nowym modelem operacyjnym w organizacji. Warto podkreślić, że konsultant, który prowadzi warsztaty dotyczące takich zmian, oprócz wiedzy merytorycznej powinien wykazywać się wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, które pozwolą moderować spotkanie i pozytywnie nastawić pracowników na korzystanie z nowych możliwości, rozwiewając ewentualne wątpliwości lub konflikty.

Praca, którą wykonujemy wdrażając u naszych klientów takie rozwiązania, szlifuje w nas wiele cech, wzbogaca wiedzę w zakresie nowych technologii i ich zastosowania w poszczególnych branżach i organizacjach. W końcu – jest to także praca wymagająca, ale i ciekawa – połączenie wysoko rozwiniętych kompetencji cyfrowych i miękkich jest niezwykle przyszłościowe, ale też trudne, gdyż kompetencje twarde idą tu w parze z kompetencjami miękkimi. Nasze zadania w procesie wdrażania rozciągają się na wiele tygodni i miesięcy, i dotykają często wrażliwych obszarów w firmach. W Capgemini stawiamy na rozwój i doświadczenie, oferując mocno zdywersyfikowane portfolio klientów i ważne działania w zakresie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw – wyjaśnia Sławomir Tarkowski.


Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top