Infor poinformował o nawiązaniu współpracy ze Snowflake - chmurową platformą danych. Celem partnerstwa jest wsparcie przedsiębiorstw w budowie zautomatyzowanych hurtowni danych przy użyciu Birst - platformy analitycznej typu full-stack.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Birst jest pojedynczą, zintegrowaną, kompleksową platformą służącą do budowy zautomatyzowanych hurtowni danych (w sposób natywny) na Snowflake, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych narzędzi ELT/ETL (wyładowanie, załadowanie i przeprocesowanie oraz wyładowanie, przeprocesowanie i załadowanie), modelowania danych, przygotowania danych i narzędzi analitycznych. Platforma Birst zapewni ponadto ład w zakresie zarządzania danymi przedsiębiorstwa oraz precyzyjną kontrolę i bezpieczeństwo na poziomie wierszy i kolumn, w ramach Snowflake, wraz z audytem i wbudowanym śledzeniem użytkowania.

Wspólni klienci mogą korzystać z możliwości samodzielnego przygotowywania danych Birst, aby połączyć dane tworzone przez użytkowników końcowych z danymi korporacyjnymi w Snowflake, zapewniając rzeczywistą samoobsługę dla użytkowników biznesowych i analityków.

Birst i Snowflake działają natywnie w środowisku AWS (Amazon Web Services), co przyspiesza przetwarzanie danych i zapytań, jednocześnie eliminując potrzebę eksportu danych z Snowflake.

Cieszymy się z nawiązania współpracy z firmą Infor – mówi Kevin Miller, wiceprezes Snowflake ds. integracji systemów. – Dzięki tej integracji klienci mogą teraz korzystać z sieciowej automatyzacji analityki biznesowej Birst w ramach Snowflake. Pozwoli im to na zoptymalizowanie obsługi przy jednoczesnym wyeliminowaniu zbędnego przepływu danych.


Nasi wspólni klienci skorzystają z szybkości, skalowalności i ekonomiki bezobsługowej hurtowni danych Snowflake zbudowanej w chmurze – wyjaśnia Kim Davis, wiceprezes Infor ds. partnerstwa w dziedzinie analityki biznesowej i analizy. – Dzięki temu partnerstwu użytkownicy mogą wykonywać wszystkie przekształcenia ELT i uzyskać automatyzację hurtowni danych w ramach bazy danych Snowflake.


Platforma chmurowa Birst do celów analityki biznesowej i analizy pomaga organizacjom zrozumieć i zoptymalizować procesy w krótszym czasie niż tradycyjne rozwiązania. Zbudowana w oparciu o opatentowane technologie automatyzacji i uczenia się maszyn, Birst łączy zespoły i aplikacje w całej organizacji za pośrednictwem zaufanej sieci analitycznej, dostarczając wnioski, które pomagają organizacjom podejmować bardziej racjonalne decyzje. Takie wyjątkowe podejście pomogło organizacjom zmienić sposób działania, często w ciągu niecałych 90 dni.

Źródło: Infor

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top