Birst, spółka firmy Infor, poinformowała o dostępności nowej wersji pakietu - Birst 7. Oprogramowanie to, w ramach jednej platformy, wprowadza do przedsiębiorstw analitykę scentralizowaną i zdecentralizowaną. Nowa wersja daje przedsiębiorstwom możliwości dostarczania w skali całej organizacji rzetelnych i uporządkowanych informacji, zapewniając swobodę i kontrolę dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika klasy konsumenckiej zaprojektowanemu pod kątem skalowalności i szybkości.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
Birst 7 zapewnia całkowicie nowy sposób modelowania danych zwiększający możliwości opatentowanej przez Birst technologii automatyzacji hurtowni danych. Rozwiązanie to obejmuje także zaprojektowany zupełnie od nowa moduł administracyjny służący do zarządzania scentralizowanymi i zdecentralizowanymi wdrożeniami (ang. deployment), zawierający nowe funkcje audytowania i bardziej szczegółowego zarządzania użytkownikami. Umożliwia to organizacjom modelowanie danych bardziej dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników przy zachowaniu scentralizowanej kontroli nad zgodnością z normami prawnymi i ładem korporacyjnym. Podstawowe możliwości obejmują modelowanie danych w skali przedsiębiorstwa, samoobsługowe przygotowywanie danych w ujednoliconym prostym w obsłudze interfejsie, zarządzanie w skali przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zaawansowanej orkiestracji danych oraz użyciem Birst Smart Analytics.

Birst Smart Analytics to zbiór nowych możliwości zapewnianych przez sztuczną inteligencję (AI) uzupełniających funkcje tradycyjnych raportów i kokpitów dzięki wykorzystywaniu algorytmów uczenia maszynowego. Pozwalają one uzyskiwać inteligentny wgląd w informacje niedostępne wcześniej użytkownikom biznesowym.

Siódma wersja oprogramowania Birst jest już dostępna zarówno w wersji oferty chmurowej, jak i w wersji on-premise instalowanej u klienta w postaci virtual appliance. Virtual appliance oferuje dokładnie takie same bogate funkcje, aktualizacje i poziom wsparcia jak wersja chmurowa dla przedsiębiorstw. Umożliwia to proste przechodzenie pomiędzy różnymi modelami wdrożeniowymi z zachowaniem celów strategicznych i operacyjnych.

Utrzymanie jednolitych standardów wyznaczania przychodów w rozproszonych po całym świecie czternastu różnych wersjach systemu ERP i sprawozdawczości było dużym wyzwaniem, szczególnie w kwestii przeliczania wielu walut” – stwierdził Marcus Williams, Business Intelligence Developer w firmie o zasięgu globalnym Carlisle Fluid Technologies, produkującej urządzenia nakładające farby, powłoki i aerozole. „Od trzech lat z powodzeniem używamy Birst do przenoszenia użytkowników do centralnego systemu Business Intelligence, obejmującego różne regiony, jednocześnie zapewniając naszym jednostkom biznesowym swobodę i elastyczność prowadzenia własnych analiz, by mogły one efektywniej śledzić informacje w obszarach finansów, sprzedaży i łańcucha dostaw.


Obecnie, posługujemy się jednolitym standardem wyznaczania przychodu i stale rozbudowujemy wiarygodne wskaźniki KPI korzystając z unikatowej metodyki projektowania opartej na wartości (Value Based Design) firmy Birst” – powiedział Williams. „Birst 7 spełnia nasze oczekiwania zapewniając wzrost wydajności dzięki zastosowaniu nowego i nowoczesnego interfejsu umożliwiającego zatrudnianie nowych deweloperów i zarządzanie bardziej skomplikowanym obiegiem informacji w zespole, obsługą integracji i ładowania danych, a także szczegółowemu zarządzaniu użytkownikami, ich rolami oraz audytem.


Larissa Baier, Starszy Analityk ds. Business Intelligence i Hurtowni Danych w BARC, czołowej firmie analitycznej rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw i doradczej, powiedziała:

Nowoczesna platforma BI i analityki dla przedsiębiorstw, taka jak nastawiona na pracę w sieci platforma analityczna Birst, może zaspokajać wymagania na tradycyjne i nowoczesne zastosowania BI oraz analityki biznesowej zarówno w zakresie przetwarzania danych, jak i w zastosowaniach operacyjnych. Wraz ze wzrostem znaczenia danych nie tylko w obszarze wspierania decyzji zarządczych, ale i poprawy skuteczności procesów operacyjnych, coraz większej liczbie produktów, usług i modeli biznesowych, nowoczesna platforma BI i analityki obejmująca całą firmę jest niezbędnym fundamentem każdego przedsiębiorstwa chcącego skutecznie dostosować się do wymagań cyfrowych rynków.


Aktualnie organizacje stoją przed problemem zarządzania uporządkowaną analityką korporacyjną realizowaną przez centralne zespoły administracyjne. Jednocześnie konieczne jest dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb użytkowników działających w zdecentralizowanych, rozrzuconych po całym świecie zespołach.

Birst 7 umożliwia organizacjom tworzenie obowiązujących powszechnie i wiarygodnych firmowych wskaźników KPI oraz złożonych korporacyjnych modeli danych. Jednocześnie pozwala zdecentralizowanym zespołom rozszerzać analitykę o własne dane w sposób prosty, skalowalny i powtarzalny. Dodatkowo, kontrolą nad centralnie zarządzanymi zasobami danych można się podzielić z zespołami zdecentralizowanymi, bez potrzeby replikacji czy dublowania danych, utrzymując ich spójność i wiarygodność.

Skupiamy się na zwiększaniu wydajności wszystkich pracowników: od administratorów korporacyjnych, przez twórców modeli danych, a skończywszy na użytkownikach biznesowych. Wprowadzamy analitykę umożliwiającą podejmowanie działań wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe – powiedział Bhargav Addala, Wiceprezes ds. Zarządzania Produktami w Birst. Dajemy globalnym organizacjom możliwość zapewniania wiarygodnych, uporządkowanych metryk, którymi mogą posługiwać się zdecentralizowane zespoły analityczne rozszerzając i wzbogacając warstwę semantyczną “wspólnej wersji prawdy” pod kątem potrzeb biznesu. Wszystkie te funkcje dostępne są poprzez ujednolicony i prosty w obsłudze interfejs dostarczający potrzebne narzędzia każdemu użytkownikowi analityki biznesowej oraz jej twórcom.


Źródło: Infor

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top