oracle 120Odkąd sztuczna inteligencja przestała być jedynie modnym hasłem i stała się realnym zasobem biznesowym, zaczęły wzrastać obawy wśród pracowników o los ich miejsc pracy. Badanie przeprowadzone niedawno przez firmę Oracle we współpracy z uczelnią Otto Beisheim School of Management wykazało, że kwestia ta niepokoi prawie jedną czwartą pracowników na świecie. Nie zastanawiają się oni nad możliwościami, jakie przyniosłoby nam połączenie sił ludzi i maszyn, a ich obawy wynikają z przeświadczenia, że maszyna musi być przeciwnikiem człowieka. Rzeczywistość jest jednak całkiem inna.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Istnieją solidne dowody przemawiające za tym, że przedsiębiorstwa potrzebują zarówno ludzi, jak i sztucznej inteligencji do odniesienia sukcesu na współczesnym rynku. Zamiast więc traktować człowieka i maszynę jak wrogów prowadzących wojnę, spójrzmy na możliwości ich współpracy.

Adaptacja i wzrost

Przedsiębiorstwa bardziej niż kiedykolwiek dotąd muszą dziś być elastyczne i przygotowane do natychmiastowego reagowania na zmiany konsumenckie, gospodarcze i społeczne. Oczekiwania konsumentów zmieniają się, a bez maksymalnej elastyczności nie można zapewnić klientom obsługi na wymaganym przez nich poziomie. W tym nowym środowisku znaczenia nabierają inne umiejętności. Role pracowników rozwijają się i zmieniają, a przedsiębiorstwa potrzebują technologii umożliwiającej im urzeczywistnienie tych nowych sposobów wykonywania pracy. Właśnie tu do akcji powinna wkroczyć sztuczna inteligencja jako uzupełnienie i wsparcie dla umiejętności człowieka, a nie ich substytut.

Od finansów i kadr po marketing, sprzedaż i łańcuch dostaw — sztuczna inteligencja wspomaga przekształcanie tradycyjnych ról, zespołów i działów. Może zoptymalizować podejmowanie decyzji, przyspieszyć procesy i zwiększyć efektywność. Co jednak najważniejsze, może przejąć bardziej rutynowe części każdego zadania i przez to umożliwić użytkownikom biznesowym poświęcenie czasu, energii i zaangażowania na czynności i obszary, w których ludzie są najlepsi, takie jak kreatywność, rozwiązywanie problemów czy opracowywanie nowych pomysłów.

Dla przykładu spójrzmy na proces rekrutacji. Może on być mozolny i bardzo czasochłonny, jeżeli rekruter będzie musiał przebijać się przez dużą liczbę niesprofilowanych CV. Sztuczna inteligencja może zarekomendować najlepszych kandydatów z dostępnej puli i jeśli spełnią oni oczekiwania rekrutera, nie będzie konieczności analizowania pozostałych. Co więcej, już na etapie uruchamiania projektu rekrutatycjnego, sztuczna inteligencja może zarekomendować aplikację na dane stanowisko tym osobom, będącym w naszej bazie kandydatów, które najlepiej wpisują się w poszukiwany profil roli.

Współpraca

Sztuczna inteligencja świetnie radzi sobie z powtarzalnymi zadaniami na niższym poziomie i analizami, a przy tym zapewnia ludziom swobodę, dzięki której mogą oni wydobyć maksymalny potencjał ze swoich zdolności kreatywnych i skupić się na „ludzkiej” stronie zadania, co może pomóc firmom w osiągnięciu prawdziwej innowacyjności i wyróżnieniu się na tle konkurencji.

Pracownicy nie muszą się obawiać, że sztuczna inteligencja zastąpi ich w pracy. W wielu sytuacjach przyczynia się ona wręcz do tworzenia nowych stanowisk. Wykorzystanie interfejsów głosowych do obsługi systemów klasy ERP zwiększa możliwość zatrudniania osób niedowidzących lub niewidomych. Dzięki takim rozwiązaniom jak Oracle ERP Cloud lub Oracle CX Cloud można stworzyć odpowiednie dla nich miejsca pracy w dziale finansów lub w dziale obsługi klienta.

Szansa

Sztuczna inteligencja przestaje być już tylko modnym hasłem i staje się ważnym zasobem biznesowym, dlatego coraz więcej firm uświadamia sobie, że jest to sposób na doskonalenie procesów. Pracownicy nie powinni się jednak obawiać, że technologia ta odbierze im w przyszłości pracę, lecz traktować niesione przez nią zmiany jako okazję do podnoszenia kompetencji i wsparcie w wydobywaniu z technologii maksymalnych korzyści. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że tylko 10% przedsiębiorstw jest zdania, że pracownicy ich działów finansów dysponują umiejętnościami pozwalającymi im wykorzystać nowoczesne technologie, widać wówczas, że potencjał w tym obszarze jest naprawdę ogromny. Wyobraźmy sobie świat, w którym przedsiębiorstwa mogą wydobyć ze sztucznej inteligencji i z ludzi to, co w nich najlepsze — podnosząc kwalifikacje pracowników tak, aby potrafili współpracować ze sztuczną inteligencją, a przy tym nie tylko skutecznie wykonywali swoje zadania, lecz także robili to z najwyższą produktywnością. Ludzie wkrótce przestaną postrzegać sztuczną inteligencję jako wroga, który może ich zastąpić, i zaczną traktować ją jak partnera pomagającego im w wykonaniu ich pracy w optymalny sposób.

Opracowanie tekstu: Tomasz Zubrzycki z Oracle Polska, w oparciu o artykuł Karine Picard, Vice-President Applications Strategy & Sales development w Oracle EMEA
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top