Istotą transformacji cyfrowej jest zbudowanie organizacji, która z jednej strony jest w stanie reagować na szybko zmieniające się warunki rynkowe, z drugiej zaś potrafi aktywnie włączyć się w walkę o serce klienta poprzez budowanie długofalowych relacji i oferowanie innowacyjnych produktów usług. W świecie SAP ciągłą poprawę sprawności operacyjnej umożliwiają choćby zintegrowane rozwiązania biznesowe wspierające codzienną działalność (np. SAP S/4HANA) czy zaawansowaną analizę w czasie rzeczywistym danych (SAP Analytics Cloud) i procesów (SAP Process Mining, RPA – Robotic Process Automation). Dopasowanie usług do potrzeb indywidualnych każdego klienta umożliwia z kolei np. SAP Marketing Cloud.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
REALNE PRZEŁOŻENIE

Dobrym przykładem jest tu rozwiązanie stworzone na bazie usług IoT/Predictive Maintenance dla Trenitalia – największego operatora transportowych usług kolejowych we Włoszech. System aktywnie monitorujący stan wszystkich pociągów, analizując około 700 TB danych rocznie, był w stanie zredukować koszty utrzymania aktywów o ok. 8%. Podobne rozwiązanie SAP wdrożył też w Arctic Wind – największej farmie wiatrowej w Skandynawii, gdzie udało się nie tylko zredukować koszty utrzymania wiatraków, ale też znacząco wydłużyć ich średni czas bezawaryjnej pracy poprzez aktywny monitoring i działania prewencyjne.

BLOCKCHAIN TO NIE MIT

Wyraźnie klaruje się też trend budowy rynku opartego o konkurencję kooperatywną ( ang. co-opetition). Oznacza ona podejmowanie przez graczy rynkowych wspólnych inicjatyw, mających na celu zwiększenie wartości/konkurencyjności danej branży przy jednoczesnej rywalizacji na tym rynku. Wehikułem takiej kooperacji są tu bez wątpienia koncepcje oparte na blockchain. Warto przyglądać się wdrożeniom tej technologii zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej z uwagi na „demokratyczny” charakter blockchain i brak potrzeby uczestnictwa w rynku zaufanych pośredników. Ta sytuacja może zmienić status quo w wielu branżach. Przykładów jego praktycznego wdrożenia jest sporo – najbardziej aktywny jest rynek finansowy (kryptowaluty, platformy transferów pieniężnych), ale rosną także np. platformy crowdsourcingowe oparte na mechanizmach DAO (ang. Decentralized Autonomous Organization) czy rozwiązania wspierające logistykę w transporcie mędzynarodowym (rozwiązania promowane przez Maersk czy DHL). Rosnące zainteresowanie blockchain wykazuje także sektor handlowy – nad ich wdrożeniem zastanawiają się m.in. Wal-Mart i Target.

NAJWAŻNIEJSZY KAPITAŁ ‒ LUDZKI

Konferencja w Davos wskazała w zasadzie wszystkie z powyżej poruszanych tematów jako kluczowe w transformacji cyfrowej. Zwróciła jednocześnie uwagę na kwestię cyberbezpieczeństwa oraz „aspekt ludzki” rozwoju technologii. Jak się bowiem okazuje, największą barierą postępu może okazać się brak kompetencji na rynku. Istotne stają się więc systemy pozyskania i rozwoju talentów. W tym kontekście coraz częściej mówi się o współpracy firm z „sieciami społecznymi”. Przykładem takiego podejścia jest choćby Kaggle - platforma rywalizacji dla tzw. Data Scientists, na której każda firma może opisać swój problem biznesowy, udostępnić dane i aktywnie uczestniczyć wspólnie ze społecznością w ich rozwiązaniu. Nieco podobną rolę w świecie programistów pełnią hackathony. Część deficytu kompetencji można z pewnością zastąpić technologią opartą o robotyzację, pamiętając przy tym o zaadresowaniu miękkich aspektów takich działań jak zarządzanie zmianą czy bezpieczna sukcesja.

Polska na tym tle nie zawsze wypada idealnie, ale zaczyna się zmieniać. Przez ostatnich kilka lat bardzo zmienił się przede wszystkim poziom świadomości cyfrowej firm w naszym kraju. Sięgają one po nowe narzędzia. Widzimy to po naszej strukturze sprzedaży. Tradycyjny segment ERP już od ponad trzech lat przekłada się na mniej, niż połowę przychodów SAP Polska. Mam wrażenie, że wreszcie osiągnęliśmy punkt przełomowy gwarantujący nam efekt kuli śnieżnej w obszarze transformacji cyfrowej.
 
Autor: Marcin Słomka, Senior Presales Specialist, ekspert Machine Learning w SAP Polska
Więcej w dokumencie: TRANS/4MACJE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top