oracle 120Z niedawnego badania pt. „Rediscovering trust in your data and security”, przeprowadzonego przez Oracle wynika, że w ciągu najbliższych trzech lat firmy raczej nie zdołają w pełni zapanować nad swoimi danymi biznesowymi, w czym zawiera się zdolność do ich zarządzania, ochrony i wydobywania użytecznych informacji oraz używania ich w odpowiedzialny sposób.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
Wiemy, że umiejętność wykorzystywania danych przynosi firmom olbrzymie korzyści biznesowe i przewagę, którą trudno jest zniwelować innym przedsiębiorstwom” — powiedział Andrew Sutherland, wiceprezes Oracle, szef działu technologii i systemów na region Dalekiego Wschodu i EMEA. „Wyniki naszego badania dowodzą jednak, że przedsiębiorstwa w dalszym ciągu są przytłoczone zalewem danych, z jakim mają do czynienia. Firmy muszą bezpośrednio stawić czoła temu problemowi. W tym celu potrzebują lepszych procedur wewnętrznych i wdrożenia strategii zarządzania danymi oraz udoskonalonych mechanizmów zabezpieczeń. Kluczowe będzie też rozważne korzystanie z chmury i nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i automatyzacja, ponieważ dotarliśmy do punktu zwrotnego, w którym wyzwania związane z danymi i bezpieczeństwem zaczynają nas przerastać i zmuszają do skorzystania ze wsparcia maszyn.


53% szefów przedsiębiorstw z regionu EMEA jest przekonanych, że bezpieczne zarządzanie danymi ma bardzo duże znaczenie dla reputacji ich firm. Z badania wynika też jednak, że istnieje wiele ważnych zachowań wewnętrznych, które mogą zagrozić budowanemu zaufaniu.

Jedna czwarta respondentów twierdzi, że ich największą obawą związaną z bezpieczeństwem danych wewnątrz firmy jest brak dbałości o zachowanie ich poufności. Na kolejnych miejscach w tym rankingu znalazły się słabe mechanizmy kontroli dostępu do danych (24%), chęć zarządzania danymi za pomocą urządzeń mobilnych lub platform społecznościowych (23%) oraz korzystanie z niezaufanych urządzeń i połączeń (23%).

Mniej więcej jedna piąta ankietowanych (22%) stwierdziła też, że do najważniejszych zachowań, które zmniejszają ich zaufanie do sposobu zarządzania danymi w ich firmach, należą: nieprzykładanie wagi do tego, jak dane powinny być używane, niewłaściwe korzystanie z newralgicznych danych i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących danych.

Po przeciwnej stronie tych problematycznych zachowań znajdują się firmy dysponujące strategiami zarządzania danymi, które o 8% częściej stosują dokumenty chronione hasłem, o 10% częściej mają dostęp do bezpiecznych lokalnych baz danych i o 9% częściej korzystają z danych na zaufanych urządzeniach.

W odpowiedziach na pytania o najważniejsze priorytety w dziedzinie danych i bezpieczeństwa na najbliższy rok oraz o działania podejmowane w celu promowania odpowiedzialnego używania danych, na wysokich pozycjach znalazły się egzekwowanie lepszej kontroli i procedur oraz szkolenia i warsztaty łączące ludzi z różnych pionów. Przedsiębiorstwa zaczynają też korzystać z technologii, które mają im pomóc z całym spektrum zadań związanych z opanowaniem danych. Dlatego przyspieszają migrację do chmury z myślą o poprawie skuteczności zabezpieczeń (30%), wprowadzają sztuczną inteligencję i automatyczne uczenie w celu wydobywania z danych użytecznych informacji (26%) i stosują funkcje automatycznego uczenia do samodzielnego wprowadzania poprawek i ochrony danych (25%).

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top