Planowanie produkcji w systemach ERP
enova365Planowanie produkcji to jeden z kluczowych etapów w procesie, który jest niezbędny do osiągnięcia efektów biznesowych. Uzyskanie większej skuteczności i opłacalność całego przedsięwzięcia jest możliwe dzięki właściwemu zarządzaniu zasobami.

 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Nie trzeba wprowadzać złożonych procedur i inwestować w kosztowne szkolenia, by wszystko działało jak w doskonale zaprojektowanym mechanizmie. Wystarczy wykorzystanie systemów ERP w planowaniu produkcji. To obecnie podstawa sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nowoczesne planowanie produkcji – system ERP

W świecie zaawansowanych technologii włączenie ich w procesy planowania produkcji wydaje się rozwiązaniem oczywistym. Nowoczesne systemy ERP działają w oparciu o dane, które są jednym z najważniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa. Ich sprawne wykorzystanie i dostęp do nich umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji i skuteczne planowanie działań, które przyniosą najlepsze efekty. Nie ma tu miejsca na samą intuicyjność. Dziś skuteczność działania opiera się na informacjach, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Zadaniem systemu ERP jest stworzenie możliwości natychmiastowego dostępu do nich, połączonego z analizą i raportowaniem. Dopiero to umożliwia podejmowanie przemyślanych decyzji w zakresie planowania produkcji, takich jak:
  • ustalanie właściwych priorytetów sprzedażowych,
  • planowanie zapasów i zakupów,
  • usprawnianie rotacji magazynowej,
  • dotyczącej zarówno wyrobów gotowych,
  • jak i komponentów potrzebnych do produkcji.

Efektywne planowanie produkcji – możliwości, które warto wykorzystać

Dane – to na nich opiera się sukces w planowaniu produkcji. Ich analiza daje możliwość wyciągnięcia właściwych wniosków i zwiększenia efektywności całego procesu. Jak działa to w systemie ERP? Umożliwia on nie tylko samo zebranie informacji w jednym miejscu, ale także tworzenie odpowiednich raportów i analiz, ułatwiających podejmowanie właściwych decyzji, związanych z planowaniem produkcji. Dotyczy zarówno zapasów magazynowych, największych rotacji sprzedażowych, jak i innych ważnych elementów. Bez systemowych rozwiązań analiza takich danych zajmowała mnóstwo czasu i nie zawsze była pełna, za to obciążona możliwością popełnienia błędów ludzkich. System ERP umożliwił natomiast natychmiastowy dostęp do informacji. Co więcej, dzięki integracji poszczególnych modułów, wykorzystuje w planowaniu produkcji także dane niezwiązane z nią bezpośrednio, ale wpływające na jej ciągłość i sprawny przebieg.

Pułapki w planowaniu produkcji

W wielu przedsiębiorstwach nadal w planowaniu stosuje się intuicyjność i oparcie na doświadczeniu. Oba te wskaźniki są subiektywne i choć mogą korzystnie wpływać na proces, nie zastąpią twardych danych. Jedną z największych pułapek przy tworzeniu schematu organizacji produkcji jest bowiem niedocenienie informacji, jakie przedsiębiorstwo ma w swoich zasobach. Koncepcja, stworzona na bazie błędnych założeń, musi być często modyfikowana, co jest kosztowne, a czasem prowadzi nawet do zaburzenia opłacalności. Co więcej, tworząc wizję działania w oparciu o dane, warto konsultować ją pomiędzy działami, uwzględniając wiedzę i informacje dostępne na różnych poziomach. Dobry, skuteczny plan nie powinien w trakcie realizacji przechodzić częstych modyfikacji, zwłaszcza jeśli uwzględniał wszystkie zagrożenia i zmienne. To właśnie dlatego informacje zebrane na etapie projektowania działania są tak ważne. Dzięki nim unika się ryzykownych nagłych i nieprzemyślanych zmian, grożących nie tylko spadkiem opłacalności, ale także niedotrzymaniem terminu, czy pogorszeniem jakości dostarczanych produktów.

System ERP – enova365 w planowaniu produkcji

Najważniejsze funkcjonalności ERP enova365 umożliwiają sprawne tworzenie planów w oparciu o dane, pochodzące z różnych działów, obejmujące całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zintegrowany system daje jeszcze lepszy obraz działalności i większy dostęp do informacji. Niezwykle istotna jest także jego operacyjność, zapewniająca elastyczne działanie. Program enova365 jest bardzo rozbudowany, dzięki czemu umożliwia analizę i raportowanie na wielu płaszczyznach.

enova365 Produkcja jako element współpracujący z systemem zapewnia dostęp do najważniejszych, powiązanych modułów, usprawniając w ten sposób planowanie i cały proces. Dzięki temu możliwa jest produkcja dedykowana na zamówienie. Są to rozwiązania funkcjonalne dla firm produkcyjnych o zróżnicowanym charakterze wytwarzanych wyrobów. Scalają proces i umożliwiają jego skuteczne planowanie i nadzorowanie nad wykonaniem planu.

Czego uczą rowery o planowaniu produkcji?

Zastosowanie systemu ERP enova365 jest bardzo szerokie i elastyczne w zakresie planowania produkcji. Można go dopasować do indywidualnych potrzeb, co przynosi konkretne rozwiązania specyficznych problemów. W dobie rozwiniętej sprzedaży internetowej koniecznością staje się ustalenie priorytetu dla produkcji poszczególnych elementów.

Przed takim właśnie wyzwaniem stanęła firma Garbaruk – lider w produkcji lekkich części rowerowych. W branży tej wiele istnieje elementów do siebie podobnych. Prowadzi to do pomyłek w trakcie realizacji zamówienia już na poziomie produkcji. Wiąże się zarazem oczywiście z kosztami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich modułów systemu oraz ich indywidualizacji możliwe stało się usprawnienie całego procesu. Nadano priorytet zamówieniom internetowym oraz zmniejszono ilość pomyłek przy zamówieniach. To właśnie wyeliminowanie błędu ludzkiego i zautomatyzowanie części procesów umożliwiło sprawniejszą produkcję i jej planowanie zgodne z bieżącymi potrzebami.

Tak, jak w rowerach, gdzie każdy element musi pasować, a każda zębatka doskonale współgrać z resztą, tak i w przedsiębiorstwie produkcja powinna zazębiać się z zamówieniami, a wszystko opierać się na właściwym planowaniu całego tego skomplikowanego działania. Wszystko po to, by funkcjonować sprawnie i niezawodnie.

Skuteczne planowanie produkcji w nowoczesnych przedsiębiorstwach opiera się na informacjach, które są ich cennym zasobem. Dzięki analizie, na podstawie tych danych, możliwe jest stworzenie sprawnie działającego, wydajnego procesu, który zmniejsza ryzyko przestojów, marnowania zasobów czy braków magazynowych. System ERP nadzoruje całość, by zminimalizować zagrożenia i poprawić efektywność przedsiębiorstwa, a wraz z nią jego efekty biznesowe.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top