abasMimo, że sektor meblarski w pierwszym kwartale 2020 odczuł negatywne skutki wybuchu pandemii, obecne badania wskazują zaskakujący wzrost liczby zamówień. Jaki jest wpływ COVID-19 na dzisiejszy stan branży meblarskiej? Jak w świetle spadku zatrudnienia w branży (w okresie luty-lipiec br. spadło o 7 tys. etatów), przedsiębiorcy sprostają rosnącej liczbie zamówień?


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Branża meblarska odnotowuje wzrost liczby zamówień

Według raportu Biura Strategii i Analiz Międzynarodowych przedstawiającego wpływ COVID-19 na aktywność branży meblarskiej w bieżącym roku oraz jej rozwój w latach 2023-2025, liczba transakcji konsumentów wzrośnie. Jak podaje jeden z największych serwisów informacyjnych, większość z firm meblarskich odnotowuje bogatszy portfel zamówień niż przed pandemią.

Rosnący standard życia

Zapewnienie komfortu w mieszkaniu w czasie rosnącej potrzeby pracy zdalnej ten trend dodatkowo uwidoczni. Konsumenci, ze względu na większy niż wcześniej nacisk na względy estetyczne w domach, chętniej wymieniać będą meble i dokonywać zakupów zaspokających ich potrzeby. Innym powodem, działającym na korzyść sektora meblarskiego, jest, jak podaje Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM), rezygnacja z wakacyjnych wyjazdów (ze względu na pandemię), przekładająca się na większe inwestycje w wyposażenie mieszkań. OIGPM szacuje, że wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej w 2020 roku wyniesie 51,8 miliardów złotych, o 1,3 mld zł więcej w stosunku do 2019. To oznacza wzrost wartości o 2,5%.

Okiełznać boom meblarski z systemem ERP

Za sprawą nowych zamówień tempo produkcji musi wzrosnąć, a to, poza optymistyczną prognozą, niesie z sobą presję zaspokojenia potrzeb zarówno wskaźników logistycznych, jak i jakościowych. W dotrzymaniu obietnicy dotyczącej terminów dostaw oraz zachowaniu bezkompromisowej jakości produkcji przedsiębiorców wspiera system abas ERP integrując procesy produkcyjne wraz z innymi obszarami w firmie.

System abas ERP zapewnia nie tylko automatyzację pracy, ale również pełen wgląd w zasoby, przynosząc korzyść wszystkim działom w firmie upraszczając zarządzanie projektami, obniżenia kosztów produkcji i poprawy terminowości.

Nowoczesna i precyzyjna produkcja

Zastosowanie nowoczesnych, w dużej mierze automatycznych narzędzi do zaawansowanego planowania (abas APS) przyniesie korzyści zwłaszcza tym przedsiębiorstwom, które mają złożone sieci zleceń, wiele etapów produkcji i wariantów, złożone procesy przygotowywania maszyn lub nieproporcjonalnie wiele wąskich gardeł (m.in. przedstawicielom branży meblarskiej). Dokładniejsze planowanie i szybsze reagowanie pozwalają ograniczyć czasy buforowania i przygotowywania maszyn, zoptymalizować stany magazynowe oraz lepiej wykorzystać maszyny i personel.

abas partnerem rozwoju

Jak pokazuje przykład firmy Romero z branży meblarskiej, bardzo istotny w procesie wyboru systemu ERP jest wymóg oprogramowania integrującego wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa (w tym m.in. zarządzania produkcją i jej planowania, sprzedaży i zakupów, finansów i księgowości) oraz doświadczenie w sektorze przemysłowym. Jak powiedział CEO firmy Romero, ich firma nie kupiła tylko oprogramowania, ale pełną filozofię wdrożenia i długofalową relację z partnerem technologicznym.

Poprawa czasów reakcji o 97%

Dzięki systemowi abas ERP, Hammerbacher, producent mebli biurowych, dokonał integracji procesów we wszystkich lokalizacjach w produkcji, usprawniając procesy w obszarze zamówień, logistyki i księgowości finansowej. To z kolei umożliwiło firmie usprawnienie procesów między zakładami produkcyjnymi na Słowacji i w Niemczech. Czasy reakcji znacznie się poprawiły: w 97% części zamówionego towaru są kompletowane na czas i opuszczają zakład w ciągu dwóch dni od zamówienia. Opierając się na wyrafinowanej matrycy wysyłkowej, system abas ERP sam decyduje, który spedytor zostanie wybrany.

2x więcej zleceń

Inną firmą, która potwierdza usprawnienie procesów produkcji jest firma Bruk, która dzięki inwestycji w abas ERP, zwiększyła wydajność produkcji i realizuje dwukrotnie większą liczbę zleceń produkcyjnych, przy takim samym zatrudnieniu oraz zdolnościach produkcyjnych.

Źródło: www.abas-erp.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top