W wielu firmach produkcyjnych, szpitalach, uczelniach, instytutach i innych organizacjach występuje działalność pomocnicza. Z reguły działalność pomocnicza prowadzona jest przez wydzielone komórki organizacyjne. Ewidencja kosztów działalności pomocniczej może być prowadzona wyłącznie na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych stanowiących Miejsca Powstawania Kosztów, jak i również na poziomie zleceń działalności pomocniczej.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Przy rozliczaniu kosztów działalności pomocniczej obciążających koszty działalności podstawowej, najczęściej występuje konieczność ustalenia kolejności rozliczania poszczególnych działów lub zleceń. Czy rzeczywiście, aby rozliczyć działalność pomocniczą musi być ustalona kolejność rozliczania poszczególnych działów? Odpowiedź na to pytanie przedstawi w dzisiejszym materiale nasz Ekspert.

W przedsiębiorstwach, szpitalach i innych organizacjach działalność pomocnicza jest prowadzona najczęściej przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne stanowiące jednocześnie Miejsca Powstawania Kosztów. Działania/usługi prowadzone przez te komórki najczęściej są ewidencjonowane w formie zleceń działalności pomocniczej.

W wielu przypadkach pomiędzy poszczególnymi komórkami działalności pomocniczej mogą występować świadczenia wzajemne, czyli usługi poszczególnych działów działalności pomocniczej na rzecz innych działów tej działalności. W takim przypadku występuje problem z przeprowadzeniem procesu rozliczenia kosztów działalności pomocniczej, w taki sposób aby w wyniku rozliczenia kolejnego działu nie pojawiły się koszty dotyczące rozliczonego już działu.

Standardowym rozwiązaniem takiego problemu jest ustalenie kolejności rozliczania poszczególnych działów. W celu ustalenia kolejności stosowane są różne metody, np. najpierw rozliczane są komórki o najwyższych kosztach, największej liczbie realizowanych usług lub największej liczbie świadczeń wzajemnych. W przypadku ustalonej kolejności niemożliwe jest rozliczenie kosztów kolejnej komórki, w koszty komórki która została już rozliczona. W niektórych przypadkach takie ograniczenie może prowadzić do zniekształcenia wielkości rozliczonych kosztów.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie metody iteracyjnej, która umożliwia rozliczanie wszystkich kosztów działalności pomocniczej, również w przypadku ewidencji zleceń bez potrzeby ich kolejkowania. Metoda iteracyjna może wykorzystać dokładnie te same klucze podziałowe, które są dotychczas wykorzystywane do rozliczenia kosztów działalności pomocniczej przy ustalonej kolejności rozliczania.

Zastosowanie tej metody wymaga zaawansowanego funkcjonalnie systemu informatycznego, jakim jest SIMPLE.ERP. Przy wykorzystaniu SIMPLE.ERP jesteśmy w stanie rozliczyć działalność pomocniczą bez względu na ilość komórek świadczących usługi, ilość odbiorców tych usług, ilość zleceń oraz ilość świadczeń wzajemnych w ramach działalności pomocniczej.

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami w zakresie rozliczania świadczeń działalności pomocniczej, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami oraz sprawdzenia możliwości systemu SIMPLE.ERP podczas prezentacji.

Autor: Marek Walentynowicz, Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top