Zwiększenie zysku w firmie produkcyjnej możemy osiągnąć głównie poprzez obniżenie kosztów produkcji i skuteczną politykę sprzedaży. Wiąże się to z promowaniem wyrobów zapewniających realizację najwyższych marży oraz pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych. Prowadzenie skutecznej polityki sprzedaży nie jest możliwe bez rzetelnej informacji o rzeczywistych kosztach produkcji na poziomie poszczególnych wyrobów.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Jak zatem ustalić optymalną z punktu widzenia maksymalizacji zysku strukturę asortymentową sprzedawanych wyrobów? Odpowiedź na to pytanie przedstawi w dzisiejszym materiale nasz Ekspert. Zapraszamy do materiału Marka Walentynowicza – Eksperta oraz Architekta Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.

Ustalenie optymalnej listy wytwarzanych wyrobów to przede wszystkim odpowiedź na pytanie czy bardziej opłaca się produkować wyrób A czy wyrób B. Uzyskanie jej nie jest możliwe bez prawidłowej informacji o wysokości marż, realizowanych w wyniku sprzedaży poszczególnych produktów i wymaga rzetelnych danych o kosztach ich wytworzenia. Niestety informacja o rzeczywistych kosztach poszczególnych wyrobów, uzyskiwana z obszaru księgowości w warunkach prowadzenia rachunku kosztów pełnych, może być silnie zniekształcona poprzez rozliczenie kosztów pośrednich. W konsekwencji otrzymujemy nieprawdziwą informację o rentowności poszczególnych produktów, co uniemożliwia prowadzenie skutecznej polityki sprzedaży.

Metodą, która eliminuje wymienione problemy, jest zastosowanie jako rachunku uzupełniającego rachunku kosztów zmiennych, zależnych od skali produkcji w okresie. Umożliwi to wycenę kosztów poszczególnych wyrobów na poziomie rzeczywistych kosztów zmiennych obejmujących bezpośrednie materiały i robociznę, zmienne koszty pośrednio produkcyjne oraz ewentualnie pozostałe koszty zmienne. Dzięki czemu ustalimy rzeczywistą rentowność poszczególnych wyrobów, będącą różnicą pomiędzy realizowaną ceną sprzedaży, a zmiennym kosztem wytworzenia. Ustalona tą metodą rentowność nie jest zniekształcona poprzez obciążenie poszczególnych produktów częścią kosztów stałych. Dodatkowo w wyniku zastosowania tego rachunku uzyskujemy określenie progu rentowności dla poszczególnych produktów, który pozwala nam odpowiedzieć na pytanie do jakiego poziomu możemy obniżyć standardową cenę sprzedaży dla zamówień dodatkowych. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie istotna w przypadku, kiedy posiadamy nie w pełni wykorzystane moce produkcyjne, a nasi klienci są skłonni złożyć dodatkowe zamówienia w przypadku otrzymania rabatów.

Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych wymaga wprowadzenia podziału na koszty stałe i zmienne oraz prowadzenia w odpowiedni sposób ewidencji kosztów w ramach Zespołu 5 Planu Kont. Oczywiście nie jest to możliwe bez wsparcia odpowiedniego systemu informatycznego, umożliwiającego wprowadzenie rachunku kosztów zmiennych oraz tworzenie w oparciu o te informacje list „najbardziej dochodowych produktów”, a także wyznaczanie minimalnych cen sprzedaży dla poszczególnych wyrobów.

Wszystkich Klientów zainteresowanych konsultacjami w zakresie optymalizacji struktury asortymentowej sprzedawanych produktów, zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami oraz sprawdzenia możliwości systemu SIMPLE.ERP podczas prezentacji.

Autor: Marek Walentynowicz, Architekt Rozwiązań Biznesowych w SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top