Choć niewiele polskich firm jest gotowych na kompleksowe wdrożenie idei Przemysłu 4.0 warto już teraz rozpocząć proces implementacji i automatyzacji poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. W pierwszej części naszego cyklu artykułów o wsparciu systemu ERP w realizacji wizji Przemysłu 4.0 mówiliśmy o początku tej drogi i korzyściach płynących z automatyzacji procesu obsługi zamówień od odbiorców.

A co się stanie, gdy będziemy chcieli zautomatyzować wysyłkę zamówień do naszego dostawcy? Jak prawidłowo przenieść ten proces do systemu ERP i z jakimi faktycznymi korzyściami się to wiąże? O tym w dzisiejszym materiale Andrzeja Kusia – Eksperta SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych.

To jak zaplanujemy ten kolejny krok na naszej drodze do usprawnienia i automatyzacji procesu produkcyjnego w znacznej mierze zależy od profilu naszej działalności i tego, co zamówił klient. Musimy rozważyć dwa przypadki. Pierwszy odnosi się do sprzedaży towarów wcześniej kupionych, drugi – znacznie bardziej skomplikowany – do tych samodzielnie wyprodukowanych. Nowoczesne systemy ERP pozwalają na prowadzenie bilansowania zasobów i materiałów, co bardzo ułatwia proces decyzyjny i przekazanie odbiorcy informacji o możliwych terminach dostaw. Jak to działa?

Utworzone w systemie zamówienia od odbiorcy podlegają procesowi bilansowania. Jednak, aby pozycje z zamówienia trafiły do bilansu w edycji produktów powinna być możliwość oznaczenia, czy mają podlegać bilansowaniu w MRP. Pozycje, które nie podlegają, powinny być realizowane poprzez strategię stanów minimalnych i maksymalnych. W przypadku towarów w danych logistycznych zapisana jest informacja, że źródłem pochodzenia jest zakup. Procedura bilansowania sprawdza na magazynie dostępności i wskazuje informacje o dacie potrzeby, numerze zamówienia, którego potrzeba dotyczy, ilości potrzebnej oraz czy istnieje pokrycie w zapasach lub przyszłych dostawach. Planowana data rozpoczęcia działania powinna określić kiedy najpóźniej należy rozpocząć realizację potrzeby, aby zdążyć w terminie odbioru opisanym w zamówieniu od odbiorcy. Istotne jest, aby w cechach produktu można było określić czas niezbędny na realizację dostawy przez naszego dostawcę. Na podstawie tych danych mechanizm bilansowania określi kiedy najpóźniej powinniśmy zająć z wysłaniem zamówienia do dostawcy. Oczywiście proces bilansowania może wskazać, że w tym okresie nie jesteśmy w stanie zrealizować dostawy do odbiorcy i określić najbliższy możliwy termin.

Bardziej złożonym zagadnieniem jest bilansowanie produktów, które sami wytwarzamy. Wówczas źródłem pochodzenia jest produkcja i procedura bilansowania szuka odpowiedniego procesu technologicznego, żeby wskazać jakie materiały i w jakiej ilości są niezbędne do wytworzenia. Dział zajmujący się logistyką otrzymuje komplet informacji o niedoborach na magazynie i dacie potrzeby. Jeżeli w procesie technologicznym występują półfabrykaty, które mają zdefiniowane procesy technologiczne to również materiały niezbędne do ich wyprodukowania są wskazywane w bilansie. Już na tym etapie może się okazać, że nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia odbiorcy w oczekiwanym terminie. Wpływ na określenie naszych możliwości, poza czasem trwania samej produkcji, ma również czas dostawy materiału, czas niezbędnych kontroli jakości, czy też obsłużenie procedury kwarantanny.

Drugim krokiem badania możliwości realizacji zamówienia w terminie jest bilans maszyn. W procesie technologicznym w poszczególnych operacjach najczęściej definiowane są grupy maszyn, na których dane czynności mogą być wykonane. Grupą określa się maszyny, które daną operację wykonają w tych samych czasach i bez konieczności stosowania innych czynności przygotowawczo-zakończeniowych. Jeżeli maszyna daną operację może wykonać szybciej, ale jest wieloczynnościowa co wymaga jej przezbrojenie i na dodatek jej praca jest droższa, to powinien zostać zdefiniowany wariantowy proces technologiczny. Do każdej komórki produkcyjnej, jak również dla maszyny, niezbędne jest zdefiniowanie indywidualnych kalendarzy pracy. W przypadku grupy maszyn dodatkowo powinno się wskazać ich liczebność. Na podstawie tych informacji procedura bilansowania maszyn powinna zweryfikować, czy zgodnie z normą zapisaną w procesie technologicznym i z uwzględnieniem kalendarza pracy oraz zaplanowanych obciążeń już istniejącymi zleceniami, jesteśmy w stanie dostarczyć odbiorcy produkt w oczekiwanym terminie. W przypadku przekroczeń wskazywana jest nowa data, w której możemy zrealizować zamówienie. Dodatkowo system powinien umożliwić wskazanie innej wariantowej technologii w bilansowaniu, w której wykorzystywana jest np. inna maszyna. Może ona szybciej wykonać daną czynność, ale jest to związane z poniesieniem wyższych kosztów. Wówczas możemy zrealizować dane zamówienie w oczekiwanym terminie, ale klient będzie musiał więcej zapłacić za produkt lub zmniejszy się nasza marża.

Bezpośrednio z bilansu generowane są potrzeby zakupowe, które przekształcane są w zamówienia do dostawców. Oczywiście na podobnych zasadach jak zamówienia od odbiorcy, możemy automatycznie wysyłać zamówienia do systemów naszych partnerów. Wszystkie opisane w pierwszej części mechanizmy integracji działają również w przypadku komunikacji z dostawcami. Również bezpośrednio z bilansu generowane są zlecenia produkcyjne na wyroby gotowe i niezbędne półfabrykaty oczywiście wskazane jako potrzeba produkcyjna. Co się dalej stanie z naszym zleceniem? W następnej części trafimy na produkcję i rozpoczniemy realizację zamówienia naszego odbiorcy.

Wszystkich klientów zainteresowanych konsultacjami w zakresie usprawnienia i automatyzacji procesu produkcyjnego zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami oraz sprawdzenia możliwości systemu SIMPLE.ERP podczas prezentacji.

Autor: Andrzej Kuś Ekspert SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top