ALKAerpAlkaERP

(MukiSolution)

Alka ERP to zintegrowany system dedykowany firmom produkcyjno-handlowym. Dzięki modułom, które wspierają określone aspekty działalności, pozwala w kompleksowy sposób zarządzać wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie.

 

Ogólny opis systemu:
Alka ERP to zintegrowany system dedykowany małym i średnim firmom produkcyjno-handlowym, który wykorzystuje technologię chmury obliczeniowej jako formy przechowywania danych. Dzięki modułom, które wspierają określone aspekty działalności, pozwala w kompleksowy sposób zarządzać procesami zachodzącymi w firmie. Umożliwia m.in.: efektywne kierowanie magazynem, zasobami ludzkimi oraz produkcją. Wpływa na automatyzację procesów i pozwala precyzyjnie zaplanować produkcję oraz zmniejszyć koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

System AlkaERP spełnia najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa we wszystkich aspektach jego działania. Wyróżniają go niskie koszty i szybkie wdrożenie oraz elastyczność i wsparcie dla wielu platform sprzętowych, w zależności od potrzeb firmy (komputery, czytniki, tablety, smartfony, komputery typu „all in one”, itp.). Dodatkowo został wzbogacony o szereg innowacyjnych rozwiązań tj.: niezależny system oznaczania kodów kreskowych, bazę technologiczną, integralność kart dzięki technologii RFID oraz dedykowane aplikacje mobilne.

System AlkaERP pozwala między innymi na:
 • tworzenie katalogu dostępnych produktów
 • nadzorowanie zamówień
 • realizację zleceń 
 • pełną kontrolę finansów
 • zarządzanie relacjami z klientami 
 • nadzór pracowników
 • podgląd stanów magazynowych
 • ontrole zasobów firmy
 • usprawnienie procesów produkcyjnych
 • monitorowanie zapasów firmy 
 • prowadzenie przejrzystej dokumentacji

Więcej informacji o rozwiązaniach wykorzystanych przy tworzeniu systemu AlkaERP znajduje się w specjalnym ebooku: https://www.alkaerp.pl/Home/GetEBookPDF

Dedykowane branże:

Branża produkcyjno-handlowa


Przykładowe wdrożenia:
 

Docelowy użytkownik:
Małe i średnie firmy

Ilość zrealizowanych wdrożeń:
 

Preferowane platformy bazodanowe:MS SQL, SQLite

Opisy modułów:

Katalog
Pozwala na dokładne skatalogowanie oferty oraz określenie aktualnej ilości dostępnych produktów. Moduł umożliwia kompletowanie, modyfikowanie oraz składanie zamówień, które zostaną przekazane do realizacji przez inne działy m.in.: dział produkcji lub magazyn, w zależności od tego czy dany produkt jest gotowy, czy dopiero należy go wyprodukować.

Moduł jest wspierany przez aplikację mobilną AlkaERP Mobile Katalog.
Dzięki aplikacji mobilnego katalogu przedstawiciele mają dostęp do oferty firmy i mogą składać zamówienie bezpośrednio u klienta z poziomu telefonu.

https://www.alkaerp.pl/Home/Catalog

Zamówienia
Moduł Zamówienia to rozbudowane narzędzie, które poprzez ścisłe zintegrowanie z Katalogiem pozwala na szybki obieg informacji w firmie. W tym module znajdą się wszystkie złożone zamówienia, które otrzymują swój indywidualny status zmieniający się w czasie realizacji danego zlecenia.

https://www.alkaerp.pl/Home/ClientsOrder

Zlecenia
W module Zlecenia każdy zamówiony produkt otrzymuje swój indywidualny numer zlecenia i może zostać przekazane do innych działów. Narzędzie umożliwia rozpatrzenie każdego zlecenia indywidualnie pod kątem zamówionych produktów i pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym statusów oraz na decydowanie co do dalszego postępowania z danymi zleceniami. Moduł pozwala określić priorytet każdego zlecenia oraz wygenerowanie kompletnych raportów według działów oraz statusów.

https://www.alkaerp.pl/Home/Order

Płatności
Moduł odpowiedzialny jest za prezentowanie zobowiązań płatniczych. Istotne jest, że płatności tworzone są wraz z nowym zamówieniem. Moduł pozwala na potwierdzenie lub odrzucenie płatności, co znacznie usprawni rozliczenia oraz pozwoli na większa kontrolę finansów przedsiębiorstwa.

https://www.alkaerp.pl/Home/Payments

CRM
CRM to narzędzie, które pozwoli na skuteczne zarządzenie relacjami z klientami. W tym module znajdą się wszystkie dane dotyczące usługobiorców i dostawców, które umożliwiają podejmowanie działań służących stałemu zwiększaniu ich satysfakcji ze współpracy m.in. poprzez przypisywanie indywidualnych promocji.

https://www.alkaerp.pl/Home/CRM

Kontrola Dostępu (KD)
Moduł KD to narzędzie, które pozwala zarządzać kadrą pracowniczą oraz ich czasem pracy. System pozwoli osobom odpowiedzialnym za pracowników sprawdzić w czasie rzeczywistym obecność w firmie indywidualnego pracownika, bądź grupy oraz stworzyć automatyczną dokumentację.

AlkaERP, dzięki technologii RFID wspiera logowanie do systemu także indywidualnymi kartami pracowniczymi. Po zamontowaniu czytników w firmie, oprogramowanie pozwoli zastosować karty jako jednostkowe identyfikatory logowania.

https://www.alkaerp.pl/Home/KD

Magazyn
Moduł przeznaczony do użytku przez osobę odpowiedzialną za magazyn firmy. Przy pomocy tego narzędzia magazynier może sprawdzić stan dostępnych produktów oraz konkretnych surowców. Podczas procesu produkcyjnego system pozwala wydać przy pomocy skanera niezbędne do produkcji materiały, a po jego zakończeniu umożliwia przyjęcie gotowego produktu na magazyn, gdzie czeka na odbiór przez klienta. Moduł usprawnia proces obsługi magazynu oraz pozwala na pełną kontrolę jego stanu, określenie stanów alarmowych i dostępności surowców oraz na monitorowanie surowców, które uległy zniszczeniu w czasie produkcji.

AlkaERP został wyposażony w niezależny system oznaczania produktów i surowców kodami kreskowym. System dodatkowo zawiera intuicyjne narzędzia pozwalające na szybkie drukowanie kodów dla wszystkich elementów, które pozwalają usystematyzować produktu w całej bazie firmy.

Moduł jest wspierany przez aplikację mobilną AlkaERP Mobile Magazyn. Aplikacja mobilnego magazynu umożliwia wykonywanie akcji magazyniera: wydawanie i przyjmowanie produktów na magazyn używając skanera w dowolnym smartfonie.

https://www.alkaerp.pl/Home/Storage

Zasoby
Narzędzie zasoby pozwala na bieżąco aktualizować i kontrolować bazę zasobów firmy. Dodatkowo umożliwia dodawanie do systemu produktów, które znajdują się w ofercie oraz surowców potrzebnych do ich produkcji. Moduł daje możliwość nadzorowania stanu składowych sub-produktów potrzebnych do wytworzenia końcowego produktu oraz umożliwia zarządzanie konkretnymi parametrami produktu (kolor, kategoria, model, rozmiar, jednostka). Narzędzie posiada dodatkową funkcjonalność jaką jest Baza Technologiczna zarządzająca technologią produkcji dla produktów oraz dla grup. Intuicyjny system pozwana na szybkie dodawanie indywidualnego procesu technologicznego oraz daje możliwość szybkiego skopiowania technologii do innego elementu.

https://www.alkaerp.pl/Home/Resources

Produkcja
W module Produkcja widoczne są procesy oraz zlecenia, które znajdują lub znajdowały się w fazie produkcji. Dzięki monitorom, które pokazują status produkcji oraz obłożenie poszczególnych jednostek umożliwiają dostęp do rzeczywistego podglądu na stan produkowanych dóbr. Narzędzie umożliwia kolejkowanie zleceń na produkcji poprzez ustawienie wybranego priorytetu oraz zmienię ich statusów w zależności od etapu ich realizacji.

https://www.alkaerp.pl/Home/Production

Zaopatrzenie
Moduł odpowiedzialny jest za zamówienia brakujących produktów lub surowców, który dodatkowo posiada zintegrowany moduł wysyłający maile do dostawców. Bazowym elementem narzędzia jest lista produktów, które wymagają zamówienia. Dodatkowo moduł, zawiera narzędzia, które informują o brakujących elementach, których nie ma obecnie na magazynie firmy, a są potrzebne do aktualnej produkcji.

https://www.alkaerp.pl/Home/Supply

Cennik
Moduł umożliwia określenie cen wszystkich produktów przeznaczonych do sprzedaży (w tym cen produkcji, cenę netto, wielkości podatku oraz waluty w jakiej będzie określana cena). W tym narzędziu znajdują się również funkcjonalności pozwalające tworzyć promocje dla klientów, produktów oraz promocje sezonowe i jednorazowe kupony uprawniające do zniżek na zamówienie.

https://www.alkaerp.pl/Home/Pricings

HR
Moduł HR służy do zarządzania zasobami ludzkimi oraz działami w firmie. Oferuje pełen zakres funkcji związanych z zarzadzaniem kadrą pracowniczą oraz ich dostępem do systemu. https://www.alkaerp.pl/Home/HR Panele Produkcyjne (PP) Panele Produkcyjne to narzędzie, które stanowi dodatek do systemu pozwalający na bieżąco kontrolować obłożenie poszczególnych jednostek oraz nadzorować stan produkowanych dób. Dzięki ścisłemu zintegrowaniu z modułem Produkcja, pozwoli skutecznie śledzić procesy realizowane w firmie i wyświetlać je na dedykowanych do tego urządzeniach, tak aby osoba odpowiedzialna za ten dział mogła na bieżąco podejmować decyzje o produkcji.

Moduł jest wspierany przez aplikację mobilną AlkaERP Mobile Panele Produkcyjne. Aplikacja wykorzystywana na monitorach lub smartfonach w dziale produkcji pozwala na śledzenie, analizowanie oraz podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym w dziale produkcyjnym.

https://www.alkaerp.pl/Home/ProductionPanel


Czas wdrożenia:
Uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i zakresu wdrożenia (ok. 1-14 dni).

Wymagania techniczne:
Wymagania sprzętowe ustalane są indywidualnie z klientem w zależności od rozbudowania systemu.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top