CIECH Sarzyna wdraża innowacyjne technologie i zwiększa sprawność biznesową. Dzięki temu spółka z segmentu Agro chemicznej grupy udoskonali współpracę z dystrybutorami i znacznie usprawni proces ich obsługi. Transformacja cyfrowa oraz wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań stanowią jedne z kluczowych elementów strategii biznesowej Grupy CIECH.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT Kluczowe wyzwania

CIECH Sarzyna systematycznie zwiększa zarówno udziały rynkowe w Polsce, jak i wartość sprzedaży zagranicznej, a także wdraża innowacyjne rozwiązania marketingowo -informatyczne już od kilku lat. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom klientów, którzy oczekują kompleksowej i szybkiej obsługi oraz sprawnej komunikacji - dzięki wdrożeniu technologii Salesforce - CIECH Sarzyna chce nie tylko zbudować nowoczesny system sprzedaży, ale także móc sprawnie reagować na zmieniające się oczekiwania swoich kontrahentów. Głównym celem projektu realizowanego z Enxoo było doskonalenie zarządzania relacjami z klientami i procesami obsługi, a także skrócenie czasu wymaganego do realizacji zamówień oraz zwiększenie efektywności planowania produkcji.

Spółka kwartalnie realizuje kilkaset zamówień od dystrybutorów, które składane są różnymi kanałami komunikacji i muszą być sprawnie, dokładnie i szybko obsłużone. Dystrybutorzy chcą dysponować pełną informacją związaną z realizacją swoich zamówień - zarówno w zakresie dostępności poszczególnych, czy statusów ich realizacji, zaś producent potrzebuje adekwatnie prognozować zapotrzebowanie jak i produkcję oraz płynnie obsłużyć wszystkie zamówienia, zyskując jednocześnie możliwość cross i up sellingu, które docelowo przełożą się na wzrost sprzedaży. Nowy system to gwarancja dostępu do wiarygodnych i ustrukturyzowanych danych w całym łańcuchu realizacji zamówienia, a także automatyzacja przebiegu postępowania.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem wspierającym realizację celów biznesowych CIECH Sarzyna było wdrożenie przez Enxoo - eksperta w zakresie transformacji cyfrowej – platformy Manufacturing Cloud i B2B Commerce, z wykorzystaniem technologii Salesforce. Pozwoliło to na optymalizację procesu sprzedaży przez CIECH Sarzyna. Projekt został z sukcesem zrealizowany w trzy miesiące i uruchomiony na koniec pierwszego kwartału 2023 roku.

Ten innowacyjny projekt stanowi doskonały przykład na to, jak wspólna praca i zaangażowanie mogą przynieść znaczące korzyści dla przedsiębiorstwa i branży jako całości. Digitalizacja, w tym ta dotycząca procesów sprzedaży celem zwiększenia efektywności, to kluczowe elementy strategii dla całej Grupy CIECH - powiedział Sebastian Kostrubała, Dyrektor Marketingu i Obsługi Sprzedaży w CIECH Sarzyna S.A.


CIECH Sarzyna i Enxoo, działając jako zespół, doskonale współpracowali na każdym etapie realizacji projektu, koncentrując się na osiągnięciu wspólnego celu - potwierdził Jerzy Kropiewnicki, Customer Executive w Enxoo.


Korzyści

Dzięki nowej platformie sprzedażowej spółka CIECH Sarzyna zyskała całkowitą i w pełni przejrzystą kontrolę nad procesem planowania i realizacji sprzedaży. Ponadto, może znacznie lepiej rozumieć i przewidywać potrzeby swoich klientów. Rozwiązanie Salesforce umożliwiło optymalizację procesów dystrybucyjnych oraz obsługi kontrahentów, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności działania producenta. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu CIECH Sarzyna posiada tzw. widok 360 stopni, dostępny na platformie Salesforce, który pozwala nie tylko na analizowanie danych, ale także umożliwia koordynację wszystkich aktywności, które dotyczą pozyskania i utrzymania klienta.

Z kolei dystrybutorzy środków ochrony roślin otrzymali dostęp do intuicyjnego i łatwego w obsłudze systemu zamówień online, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne zamawianie środków ochrony roślin.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top