loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Telewizja Polska SA wykorzysta najnowsze rozwiązania mySAP ERP

SAP ERPFirma SAP Polska poinformowała, że Telewizja Polska SA zdecydowała się na rozszerzenie rozwiązania SAP do mySAP ERP, w celu zwiększenia funkcjonalności oraz elastyczności stosowanego od 2001 roku rozwiązania - SAP R/3 w wersji 4.5 B. Telewizja Polska SA skorzysta z nowych funkcjonalności w zakresie portalu korporacyjnego, zarządzania nieruchomościami oraz systemu samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej. W przyszłości możliwe będzie również wykorzystanie narzędzi hurtowni danych oraz innych funkcjonalności istotnych ze względu na profil działalności TVP.


Szerszy dostęp do aplikacji SAP pracownicy TVP uzyskają poprzez zawarty w rozwiązaniu mySAP ERP portal korporacyjny, dzięki któremu będą mogli w szybki i łatwy sposób korzystać z wewnętrznego obiegu dokumentów firmowych. Uruchomienie portalu pracowniczego umożliwi realizację z jednego miejsca podstawowych zadań biznesowych, a dalszy jego rozwój  pozwoli na ujednolicenie przepływu danych w TVP w ramach jednej platformy firmowej. W ten sposób zwiększy się również dotychczasowa kompleksowość użytkowania aplikacji biznesowych i usług związanych z zarządzaniem wiedzą. Funkcje samoobsługi pracowników umożliwią optymalizację dostępu do informacji i usług związanych z działaniami pracownika, w tym składanie wniosków urlopowych, modernizując procesy będące w kompetencji działu kadr.

W obszarze funkcjonalności mySAP ERP, jaką jest zarządzanie nieruchomościami, TVP usprawni procesy związane z utrzymaniem nieruchomości, wchodzących w skład wieloodziałowej struktury spółki. Zarządzanie nieruchomościami w ramach mySAP ERP pozwoli ograniczyć skalę kosztów administracyjno-księgowych i uzyskać wiarygodną informację na temat efektywności wykorzystywanego majątku. Rozwiązanie to jest zintegrowane z funkcjami finansowymi i logistycznymi mySAP ERP, co pozwala na efektywne zarządzanie zarówno kontraktami najmu, jak i wynajmu oraz innymi specyficznymi dla nieruchomości umowami.

„Decyzja o zmianie modelu licencyjnego SAP jest konsekwencją zwiększającego się zapotrzebowania na wykorzystanie zintegrowanego i elastycznego rozwiązania w zarządzaniu naszą firmą. Potwierdza to ekspansja systemu na dalsze obszary funkcjonowania TVP.” – powiedział Waldemar Listowski, Dyrektor Informatyki i Telekomunikacji TVP S.A.

W celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego sposobu implementacji mySAP ERP wdrożenie jest realizowane przez dotychczasowego partnera wdrożeniowego TVP – SAP Consulting.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top