loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Pierwsze w Polsce wdrożenie systemu ERP - MS Dynamics 4.0 - zakończone

CSF Polska uruchomiła pierwszy w Polsce system ERP Microsoft Dynamics Ax w wersji 4.0 w spółkach firmy Orco Property Group po trwającym niecałe 3 miesiące procesie wdrożenia. Uruchomienie systemu nastąpiło w styczniu 2007r. , jeszcze przed premierą polskiej wersji MS Dynamics Ax 4.0.

Proces wdrożenia systemu MS Dynamics Ax rozpoczęto w centrali firmy w Luksemburgu. Przy podjęciu decyzji o wyborze systemu kluczowe znaczenie dla zarządu firmy miała jego funkcjonalność oraz zapewnienie szybkiego dostępu do skonsolidowanych danych wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. Wdrożeniem objęto spółki firmy rozsiane po całej Europie Środkowej.

CSF Polska jest partnerem odpowiedzialnym za wdrożenie w Polsce. Implementacją systemu zostały objęte następujące obszary: Księga główna, Środki trwałe, Banki (Homebanking), Sprzedaż oraz Zakupy. W Polsce korzysta z niego 30 użytkowników, w całej Grupie 210-ciu.

Wdrożenie, wymagało również dobudowania specyficznych funkcjonalności ułatwiających wykonywanie swoich obowiązków pracownikom Orco Property Group. Do funkcjonalności które zostały dodatkowo opracowane należały m.in.: funkcjonalność polegająca na integracji systemu MS Dynamics Ax z trzema różnych systemami bankowymi: multicash, minibank oraz direct oraz systemem hotelowym funkcjonującym w spółce świadczącej usługi hotelowe czy też funkcjonalność generowania propozycji płatności dla faktur zarejestrowanych w puli faktur bez księgowania co zapewnia terminowość rozliczeń ze strony Orco Property Group. CSF Polska przystosowała rozwiązania stosowane w centrali za granicą do warunków polskich oraz zintegrowała z je z pozostałymi spółkami firmy.

CSF Polska w ramach realizowanej umowy przeprowadziła szkolenia podstawowe oraz uzupełniające dla kluczowych i końcowych użytkowników, a także udzieliła bezpośredniego wsparcia przy starcie systemu oraz pośredniego przy pracy z działającym już systemem. W najbliższym okresie firma planuje rozszerzenie funkcjonalności systemu o kolejne z zakresu zarządzania relacjami z Klientem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Źródło: www.csf.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top