loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wdraża system ERP - SAP

 Firma SAP Polska informuje o rozpoczęciu wdrożenia systemu SAP ERP w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. KDPW S.A. jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na publicznym rynku papierów wartościowych.


Spółka działa w oparciu o najlepsze praktyki, sprawdzone w innych tego typu instytucjach na całym świecie.

Projekt wdrożenia SAP ERP, realizowany przez Dział Konsultingu SAP Polska, obejmuje stworzenie nowego Systemu Gospodarki Własnej, który zastąpi wiele różnych rozwiązań, jakie dotąd funkcjonowały w Krajowym Depozycie. Zespół projektowy dokona wdrożenia funkcjonalności odpowiadających za rachunkowość finansową i zarządczą, zarządzanie środkami trwałymi, procesem fakturowania, gospodarkę materiałową, zarządzanie kadrami oraz stworzenie narzędzi informacji zarządczej.

Wdrożenie systemu SAP ERP dostarczy Zarządowi Spółki narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie procesami biznesowymi organizacji, a także zagwarantuje dostęp do najbardziej aktualnych, całościowych danych o jej funkcjonowaniu. Nowe oprogramowanie umożliwi wprowadzenie spójnej polityki zarządzania informacją oraz zbudowanie jednolitego i intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Istotną cechą nowego systemu, będzie jego duża elastyczność. Rozbudowa lub zmiana funkcjonalności, a także wprowadzanie modyfikacji związanych z aktualizacją do obowiązujących przepisów i wymagań formalnych, dokonywane będą na bieżąco, przy minimalnej ingerencji w bieżące funkcjonowanie systemu.

„Zdecydowaliśmy o wyborze systemu SAP, ponieważ jesteśmy przekonani o wysokiej jakości tego rozwiązania, potwierdzonej przez klientów z całego świata. Spełnia ono wszelkie warunki, jakie uważamy za niezbędne, przy wdrażaniu tego typu rozwiązań,” powiedział Pan Sławomir Panasiuk, członek Zarządu KDPW SA.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top