loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

NTZK wdraża system ERP Impuls 5

 Rozpoczyna się wdrożenie systemu ERP – Impuls 5, autorstwa BPSC w Nadwiślańskim Zakładzie Transportu Kolejowego. Głównym celem wdrożenia jest usprawnienie procesów finansowo-ksiegowych zachodzących wewnątrz spółki oraz zapewnienie budżetowania usług przy wykorzystaniu opracowanych w własnym zakresie arkuszy analityki wynikowej.


Nadwiślański Zakład Transportu Kolejowego jest częścią grupy kapitałowej, w której skład wchodzą Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding SA w Zabrzu oraz Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem SA w Rybniku, powiązane kapitałowo z PCC. NZTK Sp. z o.o. działa na rynku od 1995r. Podstawą działalności NZTK jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych oraz udostępnianiu pojazdów kolejowych i świadczenia przewozów kolejowych. W minionym roku spółka przewiozła 2.7 mln ton ładunku w przewozach licencjonowanych oraz 4 mln ton na bocznicach kolejowych. Firma zatrudnia blisko 200 osób, dysponując 37 lokomotywami spalinowymi, 390 wagonami samowyładowczymi oraz specjalistycznym sprzętem do robót torowych. Zakład działa w oparciu o normy zgodne z ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001.

Działające dotychczas w NZTK oprogramowanie nie umożliwiało już osobom decyzyjnym podjęcia decyzji w krótkim czasie.

Szczególnie doskwierał nam brak funkcjonalności kadrowo-płacowej. Specyfika naszej działalności polega m.in. na tym, że dany pracownik zatrudniony jest w ciągu miesiąca w różnych komórkach budżetowych spółki, podczas gdy stare oprogramowanie pozwalało nam na przyporządkowanie takiej osoby tylko do jednej komórki. To w ewidentny sposób utrudniało budżetowanie kosztów osobowych. Po wdrożeniu ten problem zostanie wyeliminowany. Prostsza stanie się także praca służb personalnych, co ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ dotychczas ci ludzie mieli niejednokrotnie zbyt dużo pracy – mówi Andrzej Romanowski, Wiceprezes Zarządu NZTK.

Zarząd spółki oczekuje także, że wdrażany system ERP ułatwi sporządzanie wszelkiego rodzaju raportów i materiałów analitycznych, umożliwiających opracowanie najtrafniejszych ofert dla klientów.

Aktualnie wykorzystywane przez nas oprogramowanie utrudnia komunikację miedzy sprzedażą a księgowością. Impuls 5, co jest dla nas ważne, umożliwia eksport danych bezpośrednio do często przez nas wykorzystywanych arkuszy Excel. Szybciej dostępne będą informacje on-line dotyczące naszych przychodów wraz z kosztami. Łatwiejsze staną się prace związane z ofertowaniem, ponadto kalkulacje zawarte w ofertach umożliwią realizację prowadzonej przez zarząd polityki kosztów docelowych. Również działalność logistyczna będzie stała – tego się spodziewamy – na wyższym poziomie. Będzie zachowana pełna wiedza o stanach magazynowych, dzięki czemu działalność z zakresu zaopatrzenia spółki będzie prowadzona na optymalnym poziomie – dodaje Andrzej Romanowski

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top