loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Marologic wdraża ERP i OLAP dla HBP

Małopolska Hodowla Roślin- HBP Sp. z o.o. zwiększa moce produkcyjne. Spółka buduje nowe silosy i magazyny koło Krakowa, Częstochowy i w Zamościu. HBP zamierza zwiększyć konkurencyjność poprzez restrukturyzację i konsolidację oraz usprawnienie procesu zarządzania. Aby polepszyć kontrolę nad procesem produkcji i sprzedaży HBP wdraża system ERP wraz z modułem analiz zarządczych OLAP. Kontrakt realizuje Macrologic S.A.Małopolska Hodowla Roślin- HBP Sp. z o.o. specjalizuje się w hodowli odmian roślin rolniczych i produkcji wysokiej jakości materiału siewnego: traw, zbóż i buraków. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie sześciu województw Polski południowo-wschodniej. HBP gospodaruje na 3,4 tys. hektarów. W szczycie prac polowych zatrudnia ponad 400 osób.

Spółka realizuje sprzedaż poprzez własną siec dystrybucyjną oraz współpracuje z wieloma firmami na terenie całej Polski. Trzydzieści procent wartości sprzedaży materiału siewnego -11 mln. zł – to eksport. Firma dostarcza materiał siewny do Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowenii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Holandii, Austrii oraz do firm z terenu Ukrainy i Białorusi. W 2007 wolumen eksportowanych towarów wzrósł o 50 proc. Wzrost sprzedaży oraz nowe plany inwestycje spowodowały konieczność wprowadzania zmian w zarządzaniu. Firma zdecydowała się ujednolicić platformę systemową i skonsolidować dane.

Do realizacji projektu wybrana została spółka Macrologic dostawca rozwiązania Xpertis. Wprowadzane zmiany pomogę zarządowi precyzyjnie planować sprzedaż i produkcję oraz prowadzić bieżący nadzór nad realizowanymi kontraktami.

Na rynku produktów rolnych trwa dobra koniunktura związana z rosnącym zapotrzebowaniem na zboże na rynku europejskim. Staramy się wykorzystać tę szansę i zwiększyć nasze moce produkcyjne. Co roku inwestujemy w rozwój firmy prawie 8 mln. złotych. Aktualnie prowadzone inwestycje powiększą naszą bazę magazynowa o ok. 25 proc. Wzrost firmy wymaga usprawniania procesu planowania i rozliczania. Dlatego zdecydowaliśmy się usprawnić proces wymiany danych pomiędzy naszymi oddziałami, aby uzyskać szybki dostęp do całościowych informacji dotyczących działalności operacyjnej. Dzięki temu możemy obniżyć koszty zapasów magazynowych oraz koszty podatkowe i administracyjne. Dodatkowo usprawnienie procesów handlowych może wpłynąć na wzrost przychodów ze sprzedaży. - Mówi Wiceprezes Zarządu HBP Sp. z o.o. Jerzy Malec .

Najważniejszym elementem projektu z punktu widzenia zarządu jest szybki dostęp do aktualnych danych finansowych z możliwością ich bieżącej kontroli. Tak, aby na poziomie operacyjnym obrót materiałem siewnym i dokumentami był w pełni ewidencjonowany i miał swoje odzwierciedlenie w danych gromadzonych w systemie informatycznym. Rozwiązanie ma umożliwić nadzór nad całym procesem produkcji od suszenia, poprzez czyszczenie, zaprawianie, otoczkowanie do konfekcjonowania. Możliwe jest zarejestrowanie parametrów laboratoryjnych poszczególnych partii oraz uzyskanie informacji o źródle pochodzenia każdej partii.

Szybki przepływ danych w obrębie firmy eliminuje ryzyko opóźnień związanych z zapłatami dla rolników ryczałtowych. Dzięki temu zmniejszamy koszty związane z utratą prawa do odliczenia podatku VAT od faktur RR.

Dodatkowo zarząd HBP zamówił moduł OLAP upraszczający prowadzenie analiz zarządczych. Pakiet ERP pozwoli eliminować mało rentowne uprawy i wskazać ekonomiczną zasadność prowadzonych prac oraz analizować sprzedaż pod względem jej dochodowości.

Rozwiązanie w HBP obejmuje implementację systemu ERP w obszarach finansów i księgowości, logistyki, kadry i płace, środków trwałych. Aby ułatwić pracę oddziałom zastosowano bezpieczny dostęp do danych firmowych przy użyciu sieci VPN i szyfrowanego dostępu do głównej bazy danych. Rozwiązanie jest przeznaczone dla 72 użytkowników.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top