loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Impuls ERP dla jeleniogórskiej elektrowni

 Kolejna Spółka Grupy Tauron PE S.A. wykorzystuje system ERP autorstwa BPSC SA. Rozwiązanie informatyczne objęło wszystkie obszary funkcjonalne działalności Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. (JEW). W przypadku JEW równie ważne jak w pozostałych podmiotach grupy okazało się rozwiązanie kwestii inwestycji i remontów.

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się wytwórca zielonej energii. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, opierająca się na doświadczeniach wyniesionych z ponad stuletniej tradycji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Podobnie jak w przypadku innych firm specjalizujących się w produkcji energii także w przypadku elektrowni wodnych działalność zakładu można podzielić na dwa podstawowe obszary – operacyjny oraz wspomagający. Podział ten wynika z konieczności prowadzenia, obok działalności opartej na eksploatacji posiadanej infrastruktury, inwestycji w nowe moce wytwórcze.

Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stanęli wdrożeniowcy firmy BPSC było właśnie rozwiązanie w systemie kwestii dwóch aspektów funkcjonowania firmy – remontowej oraz inwestycyjnej.

Pomimo tego, że obydwa te procesy różnią się między sobą charakterem i sposobem prowadzenia prac z nimi związanych, to z punktu widzenia sposobu wprowadzania informacji do systemu są one identyczne – mówi Jacek Kaciłowicz, Project Manager odpowiedzialny za wdrożenie w JEW - Pojawiające się różnice są wynikiem wymagań związanych z planowaniem w początkowej fazie i rozliczeniem w końcowej, zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Tę specyfikę musiały uwzględniać rozwiązania w ramach systemu ERP Impuls 5 – dodaje Jacek Kaciłowicz.

Niemniej istotna w przypadku tego wdrożenia była również kwestia przygotowywania analiz na potrzeby podejmowania strategicznych decyzji, które opierać się będą na realnych danych dostarczanych przez takie funkcjonalności jak Plan 9000 czy Finanse-Księgowość. Wdrożone rozwiązanie - Impuls Business Intelligence – wspiera planowanie, budżetowanie, prognozy i symulacje. Pozwala również na formułowanie zapytań o konsekwencje zmian ceny lub ilości poprzez mechanizmy symulacji i kalkulacji kosztów oraz przychodów, umożliwia tworzenia wariantowych budżetów dla centrów, ośrodków odpowiedzialności, jak również ich wzajemne porównania (także z danymi z zatwierdzonego planu techniczno-ekonomicznego). Funkcja tworzenia sprawozdań finansowych na podstawie danych prognozowanych dodatkowo wzbogaca możliwości analityczne tego rozwiązania.

Użytkownicy otrzymali dostęp do systemu oraz wsparcie merytoryczno-serwisowe w zakresie finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, środków trwałych i budżetowania, gospodarki remontowej i magazynowej, a także transportu. Wszystkie te elementy są zintegrowane w ramach systemu, co pozwala na przykład na ewidencję prac remontowych w podziale na poszczególne karty pracy.

Przedsiębiorstwo pod nazwą Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. (w skrócie: JEW Sp. z o.o.) powstało z początkiem 2004 roku. Spółka eksploatuje 29 elektrowni wodnych, w tym 9 zbiornikowych i 20 przepływowych, o łącznej mocy zainstalowanej 59,779 MW. Elektrownie te są położone na ziemi dolnośląskiej i opolskiej na rzekach: Bóbr, Bystrzyca, Kamienna, Kwisa, Nysa Kłodzka, Odra i Mała Panew.

JEW Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. - drugiego pod względem wielkości w Polsce przedsiębiorstwa grupującego firmy z branży energetycznej. Z systemu Impuls korzystają już m.in. takie przedsiębiorstwa Grupy Tauron, jak: Enion S.A., Enion Energia Sp. z o.o., EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o., EnergiaPro S.A., Zespół Elektrowni Rożnów Sp. z o.o., czy PEC Katowice S.A.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top