loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Zarząd firmy Altax zdecydował się na wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP ze względu na konieczność usprawnienia procesu zarządzania zapasami surowców pobranych do produkcji, optymalne wykorzystanie zasobów firmy oraz dostarczenie kadrze kierowniczej informacji niezbędnych do prawidłowego realizowania procesów decyzyjnych. Wśród produktów zaoferowanych przez różnych dostawców, wybrany został system PRESTIŻ, którego producentem jest firma Streamsoft.
Firma Altax, to znany ogólnopolski producent chemicznych środków ochrony drewna, murów i powłok malarskich, działający na rynku od 1988 roku. Jak każda firma działająca w warunkach globalnej konkurencji tak i Altax borykał się z problemami, których rozwiązanie nastąpiłoby w wyniku integracji narzędzi informatycznych wspomagających procesy zarządzania we wszystkich obszarach firmy.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i spotkań ustalono, że wdrożenie systemu informatycznego zostanie przeprowadzone w oparciu o jeden z czterech modeli wdrożeniowych produkcji. Modelowe wdrożenia produkcji, to autorska koncepcja firmy Streamsoft, która zakłada organizacyjne usprawnienie przebiegu wdrożenia, dostarczenie Klientowi gotowych rozwiązań, zaspokojenie do 90% potrzeb Klienta, rozpoczęcie wdrożenia bez konieczności oczekiwania na wykonanie modyfikacji. Na modele wdrożeniowe produkcji składa się zestaw gotowych funkcjonalności obsługujących określone rodzaje produkcji występujące w danym przedsiębiorstwie, np. produkcja wariantowa, produkcja pod zamówienie itp.

Rozwiązania zaproponowane w ramach modelu wdrożeniowego produkcji, umożliwiły w firmie Altax:
  • budowanie technologii w oparciu o operacje alternatywne (funkcjonalność systemu PRESTIŻ),
  • rejestrowanie czasu operacji i ilości półwyrobów/wyrobów,
  • rejestrowanie stanów na magazynach produkcji w toku,
  • rozliczanie zlecenia produkcyjnego na różnych etapach jego realizacji,
  • przeprowadzenie inwentaryzacji na magazynach produkcji w toku,
  • współpracę systemu ERP z urządzeniami zewnętrznymi, zwłaszcza urządzeniami do naważania surowców.
Zarząd firmy Altax zdecydował o wybraniu modelowego wdrożenia produkcji, ponieważ zauważył szereg korzyści płynących z jego zastosowania, m.in.:
  • opisanie w systemie, za pomocą jednej technologii, wielu produktów (różniących się tylko pojemnością/wielkością opakowania),
  • grupowe meldowanie konfekcjonowania skracające czas meldowania,
  • możliwość importowania danych z zewnętrznych systemów naważania,
  • możliwość podjęcia decyzji o zmianach w produkcji - nawet w sytuacji, gdy zrealizowana została już pierwsza operacja – naważania, np. zamiana puszki litrowej na dwulitrową.
Modelowe wdrożenie produkcji znacznie skróciło w firmie Altax - czas przeznaczony na wdrożenie, koszty z tym związane oraz ograniczyło do minimum zasoby ludzkie skierowane do realizacji tego projektu.

STREAM soft jest producentem i dostawcą oprogramowania klasy ERP wspomagającego zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwami, niezależnie od ich wielkości i profilu prowadzonej działalności. Od ponad 20 lat STREAM soft dostarcza produkty będące efektem wiedzy i bogatych doświadczeń zespołu specjalistów z takich dziedzin jak: informatyka, ekonomia, prawo gospodarcze, rachunkowość, zarządzanie produkcją, gospodarka zapasami. Uznanie dla działalności firmy wyraziło się w przyznaniu jej wielu nagród, min.: Laur Klienta 2009, Medal Europejski 2008, Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play, Nasze Dobre 2009.

Głównym celem firmy jest tworzenie produktów, które zaspokoją oczekiwania i zaawansowane potrzeby klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Motywacją do intensywnej pracy nad rozwojem systemów jest zadowolenie klientów i stale rosnąca liczba wdrożeń.

Rozwiązania informatyczne oferowane przez STREAM soft są dobrą alternatywą dla firm, które cenią sobie ergonomiczność pracy, krótki czas przetwarzania danych, przyjazny interfejs, prostotę obsługi i fachowe wdrożenie.

Sieć autoryzowanych partnerów STREAM soft obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Współpraca z partnerami, zapewnia dostęp do produktów firmy na terenie całego kraju, fachową pomoc konsultantów oraz szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów.

Źródło: STREAMSOFT

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top