loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Gospodarka odpadami pod kontrolą systemu ERP firmy Microsoft

itintegro logo2015Wrocławski oddział IT.integro – Centrum wdrożeń ERP – w ostatnim czasie zakończył wdrożenie w firmie EPO Spółka z o.o., której działalność polega na zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania węgla kamiennego pochodzących z PGE Elektrownia Opole S.A. Był to dla nas ciekawy projekt ze względu na to, iż wdrożenia systemów ERP w branży zagospodarowania odpadów nie należą do częstych.
Dla IT.integro było to drugie spotkanie z tą specyficzną działalnością. Okazało się, że przy wdrożeniu bardzo pomogły nam także wcześniejsze doświadczenia z branży transportowej, gdzie procesy są mocno zbliżone do tych zachodzących w firmie EPO. Standardowa funkcjonalność ERP została uzupełniona o rozbudowane zarządzanie logistyką, a dokładniej obsługę transportu produktów spalania. Innym bardzo ważnym procesem biznesowym, który został włączony do Microsoft Dynamics NAV, było usprawnienie obsługi zagospodarowania odpadów, czyli szybsze i dokładniejsze zarządzanie przyjmowaniem odpadów z elektrowni i wywożeniem ich do klientów EPO (producenci materiałów budowlanych, firmy budujące drogi). W celu usprawnienia przyjęcia odpadów z Elektrowni Opole zautomatyzowaliśmy proces wprowadzania dokumentów transportowych (importy danych z wagi elektrowni i wprowadzenie kodów kreskowych 2d – PDF). Ta funkcjonalność szczególnie spodobała się użytkownikom nowego systemu.

Kolejną i chyba najważniejszą funkcjonalnością z punktu widzenia optymalizacji finansów firmy EPO, czyli w konsekwencji zwrotu z inwestycji w Microsoft Dynamics, to kontroling kosztów transportu. Dzięki temu firma dokładnie jest w stanie nie tylko rozliczyć, ale również w dowolnym momencie szybko sprawdzić rentowność na poszczególnych usługach. Podsumowując warto inwestować w  system ERP Microsoft Dynamics NAV z najlepszym partnerem jakim jest IT.integro.

EPO Spółka z o. o. powołana została w 1994 r. przez Elektrownię Opole S.A. z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego. Podstawowym celem działania spółki jest gospodarcze wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Spółka zagospodarowywuje całość powstających w PGE Elektrownia Opole S.A. popiołów lotnych i żużli paleniskowych z zachowaniem standardów wynikających ustawy o odpadach oraz prawa ochrony środowiska. Posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem i Jakością wg normy ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. W wyniku długoletnich prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w specjalistycznych jednostkach naukowo-badawczych zarówno krajowych jak i zagranicznych, osiągnięto znaczny postęp w rozwoju przemysłowego zagospodarowania popiołów i żużli. Obecnie wykorzystywane są one najczęściej:
  • w budownictwie drogowym do budowy i utwardzania dróg, budowy nasypów kolejowych i drogowych oraz stabilizacja gruntów.
  • w produkcji materiałów budowlanych jako dodatek do betonu w produkcja wyrobów ceramicznych, cementu jako składnik spoiw budowlanych oraz mikrowypełniacz,
  • podczas niwelacji i rekultywacji terenów zdegradowanych,
  • w górnictwie do wypełnianiu wyrobisk i doszczelnianiu zrobów zwałowych i podczas makroniwelacji.
Gospodarcze wykorzystanie odpadów pozwala na:
  • zmniejszenie kosztów produkcji wyrobów (cementu, galanterii betonowej, dróg) i poprawę ich cech użytkowych, a także oszczędność energii podczas produkcji,
  • ograniczenie kosztów eksploatacji podczas wytwarzania energii w elektrowniach,
  • zmniejszanie degradacji i ochronę środowiska.
EPO Sp. z o. o. posiada bogaty wachlarz środków transportu szynowego do przewozu ubocznych produktów spalania węgla. Tabor kolejowy to specjalistyczne wagony zbiornikowe typu 408S, 419S i 451.1.M. o łącznej ładowności 8.000 Mg Spełniają one wysokie wymagania techniczne i jakościowe, a ich ilość pozwala na bezkolizyjną i terminową obsługę klientów.

EPO – uzyskała tytuł „Firma Bliska Środowisku” nadawany przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej.

Źródło: www.it.integro.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top