loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Holding HaloPolymer, jeden z największych światowych producentów wyrobów fluoropolimerowych, wdrożył system ERP IFS Applications do wspomagania zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i logistyką dostaw części zamiennych. Rozwiązanie zostało równocześnie wdrożone w dwóch zakładach produkcyjnych holdingu.

Pod koniec 2010 r. zarząd Halopolymer zdecydował się na wdrożenie złożonego systemu informatycznego do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa w celu zwiększenia wydajności urządzeń produkcyjnych oraz obniżenia strat materiałowych.

Po dokonanej analizie różnych systemów wybrano IFS Applications. Główne czynniki, które miały wpływ na wybór, to doświadczenie firmy IFS w obszarze wspomagania zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz elastyczność systemu ERP IFS Applications i jego komponentowa architektura znacząco upraszczająca proces wdrażania i umożliwiająca rozbudowę rozwiązania w przyszłości.

Projekt rozpoczęto na początku 2011 r., a pod koniec grudnia system został uruchomiony w dwóch zakładach holdingu w Permie i Kirowo-Czepecku. Obecnie rozwiązanie działa w obu lokalizacjach, wykorzystując dostęp w czasie rzeczywistym do jednej bazy danych. W trakcie realizacji projektu zapewniono integrację IFS Applications z systemem księgowym, umożliwiając synchronizację dostawców, dostaw, zarządzania umowami, pracownikami i wyposażeniem. Udostępniono także przenoszenie operacji magazynowych z IFS Applications do systemu księgowego.
W wyniku wdrożenia IFS Applications posiadamy obecnie spójne środowisko informacyjne, w którym są gromadzone dane o wszystkich procesach obsługi technicznej i naprawach wyposażenia. Korzystanie z IFS Applications pozwoli nam na zoptymalizowanie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i zharmonizuje je z harmonogramowaniem produkcji, podnosząc ogólną wydajność firmy – powiedział Dyrektor Generalny Halopolymer JSC Perm i Dyrektor HaloPolymer Kirowo-Czepeck Pavel Boyko.
Projekt miał zapewnione pełne wsparcie Zarządu HaloPolymer i widoczne było zaangażowanie w pracę na rzecz pomyślnej realizacji projektu na wszystkich poziomach. Kierownictwo wspierało i promowało pracowników uczestniczących w projekcie. Byli oni szkoleni z zakresu obsługi technicznej i napraw wyposażenia. To wielka przyjemność pracować z HaloPolymer jako klientem – powiedział Dyrektor Zarządzający IFS Russia & CIS Andrey Nikolayev.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top