loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

"Uczelnia Liderów" wybiera system ERP lidera rozwiązań dla edukacji

SIMPLE - systemy ERP dla edukacjiWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, jako 11 jednostka w 2013 roku, zdecydowała się na wymianę dotychczas funkcjonującego w Uczelni oprogramowania na kompleksową i zintegrowaną platformę SIMPLE.

Firma SIMPLE S.A., której oferta została uznana za najkorzystniejszą, przeprowadzi wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą – SIMPLE.EDU

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizowanym projektem pt. „Modelowo Zarządzana Uczelnia”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, usprawni realizację prac w obszarach:
 

Administracyjnym:

 • Finanse i Księgowość,
 • Zarządzanie Personelem,
 • Budżetowanie,
 • Obrót Towarowy
 • Majątek Trwały,
 • Zarządzanie Badaniami,
 • Kontroling i Analizy,

Dziekanatowym:

 • Moduł Dziekanatowy,
 • Wirtualny Dziekanat,
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji,
 • Obsługa Finansowa Studenta,
 • Planowanie Zajęć,
 • Obsługa Sesji,
 • Stypendia,
 • Ankietowanie,
 • Dyplomowanie,
 • Praktyki Studenckie,
 • Pensum,
 • Portal Rekrutacyjny,
 • Akademickie Biuro Karier,
 • Monitorowanie Losów Absolwentów,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie kształci w zakresie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych Jednostka otrzymała tytuł „Uczelni Liderów” i znana jest jako placówka wychodząca naprzeciw najnowszym trendom edukacyjnym.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top