loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

"Uczelnia Liderów" wybiera system ERP lidera rozwiązań dla edukacji

SIMPLE - systemy ERP dla edukacjiWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, jako 11 jednostka w 2013 roku, zdecydowała się na wymianę dotychczas funkcjonującego w Uczelni oprogramowania na kompleksową i zintegrowaną platformę SIMPLE.

Firma SIMPLE S.A., której oferta została uznana za najkorzystniejszą, przeprowadzi wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą – SIMPLE.EDU

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizowanym projektem pt. „Modelowo Zarządzana Uczelnia”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, usprawni realizację prac w obszarach:
 

Administracyjnym:

 • Finanse i Księgowość,
 • Zarządzanie Personelem,
 • Budżetowanie,
 • Obrót Towarowy
 • Majątek Trwały,
 • Zarządzanie Badaniami,
 • Kontroling i Analizy,

Dziekanatowym:

 • Moduł Dziekanatowy,
 • Wirtualny Dziekanat,
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji,
 • Obsługa Finansowa Studenta,
 • Planowanie Zajęć,
 • Obsługa Sesji,
 • Stypendia,
 • Ankietowanie,
 • Dyplomowanie,
 • Praktyki Studenckie,
 • Pensum,
 • Portal Rekrutacyjny,
 • Akademickie Biuro Karier,
 • Monitorowanie Losów Absolwentów,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie kształci w zakresie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych Jednostka otrzymała tytuł „Uczelni Liderów” i znana jest jako placówka wychodząca naprzeciw najnowszym trendom edukacyjnym.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top