loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ
ORACLEAby udostępniać dyrektorom finansowym wnioski oparte na danych potrzebne do dostosowywania się do zmian, wykorzystywania nowych możliwości rynkowych i zwiększenia rentowności, firma Oracle wprowadziła nowe aplikacje finansowe wykorzystujące sztuczną inteligencję. Stosując zaawansowane mechanizmy analizy danych i automatycznego uczenia, nowe aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for Enterprise Resource Planning (ERP) pomagają zautomatyzować przetwarzanie transakcji i usprawnić procesy biznesowe.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP zostały zaprojektowane z myślą o rozbudowie istniejących aplikacji z pakietu ERP Cloud, w tym aplikacji z obszaru finansów, zaopatrzenia, zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, zarządzania zamówieniami oraz produkcji.

Od dyrektorów finansowych i nowoczesnych specjalistów ds. finansów oczekuje się obecnie zwiększania elastyczności i wydajności ich przedsiębiorstw. W związku z tym muszą cały czas monitorować i oceniać stopień przydatności zasobów oraz alokować je tak, aby generowały jak największe korzyści.
Aby zwiększyć elastyczność, organizacje muszą wykorzystywać odpowiednie narzędzia w celu zwiększenia wydajności procesów i wyciągania wniosków, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa — powiedział Rondy Ng, wiceprezes Oracle, szef działu aplikacji. Oracle pomaga liderom finansowym kierować transformacją biznesową dzięki aplikacjom, które łączą w sobie zaawansowane mechanizmy automatycznego uczenia z najbardziej kompleksowym pakietem aplikacji chmurowych w branży, aby dostarczać natychmiastowe korzyści i rezultaty.
Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP przynoszą liderom finansowym następujące korzyści:
 
  • Lepszy wgląd: Wykorzystanie analiz i sztucznej inteligencji w dziale finansów może zwiększyć wydajność i elastyczność procesów dotyczących zobowiązań, należności i zaopatrzenia oraz procesów zamknięcia okresów obrotowych. Inteligentne aplikacje mogą również sugerować działania, jakie należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko związane z dostawcami oraz zapobiegać oszustwom poprzez wykrywanie wyjątków w kryteriach wyboru dostawców.
  • Większa wydajność: Automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja umożliwiają automatyczne przetwarzanie transakcji, co ogranicza ryzyko błędów ludzkich do minimum.
  • Lepsze wyniki biznesowe: Oracle dostarcza natychmiastowe korzyści poprzez wprowadzenie mechanizmów automatycznego uczenia w całym pakiecie aplikacji biznesowych: dane pochodzące z Oracle Data Cloud i od partnerów są wykorzystywane do generowania wniosków w wielu kanałach i platformach, takich jak finanse, kadry i zarządzanie projektami.
  • Lepsza decyzyjność: Bogactwo wniosków dostępnych dla liderów finansowych dzięki sztucznej inteligencji umożliwia dyrektorom finansowym tworzenie prognoz dla przedsiębiorstwa oraz podejmowanie mądrych decyzji, co z kolei zwiększy rolę dyrektora finansowego i działu finansowego w organizacji.
Korzystanie z aplikacji Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP może na przykład pomóc działowi finansowego w dużym przedsiębiorstwie handlu detalicznego zebrać dane z pierwszej ręki dotyczące jego dostawców, obejmujące historię zakupów, procent przychodów i udzielone upusty, a także dane pochodzące od innych firm dotyczące przychodów, jego zdolności kredytowej i innych parametrów. Na podstawie tych danych organizacja może następnie zdecydować, z którymi dostawcami warto rozszerzyć, a z którymi zakończyć współpracę, tak aby osiągnąć maksymalne oszczędności, utrzymując jednocześnie standardy jakości. Umiejętność szybkiego wprowadzania udoskonaleń w przedsiębiorstwie na podstawie wniosków płynących z danych zwiększy rolę działu finansowego w organizacji, a prezesi będą coraz częściej prosić dyrektorów finansowych i działy finansowe o strategiczne rekomendacje pod kątem zwiększenia wydajności biznesowej.

Nowe adaptacyjne aplikacje inteligentne stosują zaawansowane mechanizmy analizy i automatycznego uczenia w odniesieniu do danych pochodzących z systemów Oracle z całej sieci oraz innych danych przedsiębiorstwa. Dzięki temu aplikacje te potrafią reagować, uczyć się i dostosowywać w czasie rzeczywistym w oparciu o dane historyczne i dynamiczne oraz dostarczać coraz lepsze wnioski biznesowe.

Według raportu Gartner pt. „Impacts of Artificial Intelligence on Financial Management Applications” autorstwa Nigela Raynera i Christophera Iervolino :
sztuczna inteligencja ma potencjał do tego, aby w ciągu kolejnych 2-3 lat przekształcić aplikacje finansowe, w miarę jak coraz więcej technologii AI będzie wbudowanych bezpośrednio w procesy zarządzania finansami. Dzięki temu złożone, nierutynowe działania będą mogły być wykonywane automatycznie, z minimalnym bądź wręcz zerowym udziałem człowieka. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do zwiększenia dokładności i efektywności prognozowania i planowania finansowego również przyczyni się do przekształcenia tych procesów1.
Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Apps zostały wbudowane w dotychczasowe aplikacje Oracle Cloud. W ten sposób powstały najbardziej zaawansowane w branży nowoczesne aplikacje biznesowe z dziedziny finansów, kadr, łańcucha dostaw, produkcji, handlu, obsługi klienta, marketingu i sprzedaży wykorzystujące sztuczną inteligencję. Aplikacje te wykorzystują informacje z chmury Oracle Data Cloud, największej giełdy danych na świecie, która zawiera zbiór ponad 5 mld globalnych profili konsumentów i przedsiębiorstw, a przy tym gromadzi ponad 7,5 bln punktów danych na miesiąc.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top