loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

anegis logo 2017Mniej więcej dekadę temu rozgorzała dyskusja o sieci obiektów wyposażonych w zaawansowaną technologię, dzięki której mogą się komunikować ze sobą, przesyłać informacje o swoim stanie lub otoczeniu. Dyskusja o Internecie rzeczy po prostu. Progności snuli wizje, w których urządzenia są zawsze o krok dalej od człowieka i przejmują jego role. Ale w sferze produkcji IoT wzbudził nadzieje na przyspieszenie biznesu, ograniczenie wydatków, lepszą komunikację. Rok 2018 – część firm wdrożyło rozwiązania IoT i może stwierdzić, że: IoT faktycznie ma potencjał. A potrafi jeszcze więcej we współpracy z dobrym systemem ERP.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
IoT poszerzył funkcjonalność aplikacji do zarządzania firmą i zmienił sposób, w jaki firmy prowadzą swoją działalność. Przedsiębiorstwa, które połączyły Internet rzeczy ze swoimi systemami ERP zanotowały niższe koszty prowadzenia firmy, zwiększenie produkcji i jakości produktów.

Dostęp do danych teraz i zawsze

ERP jest rdzeniem biznesu większości firm i scentralizowanym źródłem danych dla całego przedsiębiorstwa. IoT zwiększa dostępność i dokładność tych danych. Bezpośrednio korzystają z tego takie obszary jak obsługa klienta, prognozowanie, magazynowanie, zarządzanie aktywami, a także analiza biznesowa.

Sektor produkcyjny zyskał najwięcej z adaptacji rozwiązań IoT. Jak? Czujniki zamontowane na urządzeniach zwiększyły poziom zautomatyzowania konserwacji urządzeń i maszyn oraz zapewniły stały dostęp do ważnych danych tym osobom, których praca jest od nich zależna – od techników na linii produkcyjnej po decydentów na stanowiskach kierowniczych.

Produkt do producenta – producent do produktu

Gdy producent sprzedaje produkt bezpośrednio klientowi, moduł serwisowy systemu ERP już w momencie wysyłki aktualizuje informacje o kliencie przyporządkowanym do danego numeru seryjnego produktu. Gdy produkt jest sprzedawany przez pośrednika, zdobycie danych o użytkowniku końcowym jest trudniejsze. I tu wkracza IoT ze swoimi możliwościami. Narzędzia Internetu rzeczy pozwalają produktowi skomunikować się bezpośrednio z producentem w chwili opuszczenia magazynu i przesyłać dane przez całą drogę, którą przebywa produkt – dział serwisowy i inżynieryjny dostaje szereg przydatnych informacji.

Wiele systemów ERP oferuje dostawcom i klientom dostęp do portali, na których mogą przeglądać, zatwierdzać i aktualizować zamówienia, a także zgłaszać problemy – w ten sposób usprawniają komunikację i usługi. Bliski kontakt zarówno z klientami, jak i dostawcami dzięki produktom, które łączą się bezpośrednio z ERP, skutkuje redukcją nieporozumień, strat, błędów, kosztów, uproszczeniem łańcucha dostaw, sprawnym serwisem i satysfakcją – wszystkich uczestników komunikacji.

Zarządzanie towarami również zyskuje na tym, że produkty mogą przesyłać informacje bezpośrednio do systemu ERP. Aktualizacja w czasie rzeczywistym tych elementów, które są dostępne od ręki, ułatwia producentom gospodarowanie wysyłanymi produktami i tymi, które znajdują się w zewnętrznych magazynach logistycznych. Nie są zależni od pracowników magazynu, którzy mają zgłaszać stan zapasów – producenci otrzymują spójne i dokładne dane bezpośrednio od produktów.

Wiedzieć i rozumieć więcej

Producenci mogą monitorować pracę maszyn z dowolnego miejsca na świecie i analizować dane strumieniowe w czasie rzeczywistym. IoT umożliwia nie tylko zarządzanie konserwacją maszyn, ale też analizę społeczną i bardziej bezpośrednią interakcję z klientami – dostępność „tu i teraz” dokładnej analizy biznesowej pomaga menedżerom podejmować lepsze decyzje taktyczne.

Dzięki zastosowaniu czujników i urządzeń IoT ponowne zamówienia, uzupełnienia i kanbany są natychmiast przekazywane do systemu ERP bez konieczności wprowadzania danych ręcznie.

Przechwytywanie dużej ilości danych oraz wykorzystanie technologii uczenia maszynowego do analizy pozwala systemowi ERP generować inteligentne rekomendacje dla pracowników hal produkcyjnych i kierowników łańcucha dostaw.

Internet rzeczy wsparciem ERP

Rozwiązania IoT oferują możliwości, które wynoszą systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa na wyższy poziom. Nowe źródła danych i większa ilość danych pochodzących z istniejących źródeł dostarczają aktualnych informacji osobom decyzyjnym na każdym szczeblu organizacji. Jedna rzecz - systemy ERP również muszą mieć zdolność gromadzenia, przetwarzania, analizowania i wykorzystywania tych danych w efektywny sposób. Nowoczesne systemy ERP, takie jak Microsoft Dynamics 365, korzystają w tym celu z bezpiecznych i łatwo skalowanych platform chmury obliczeniowej – w przypadku Dynamics 365 jest to Microsoft Azure. Używając platformy, pakiet Azure IoT można szybko wdrożyć za pomocą łatwych w adaptacji, wstępnie skonfigurowanych rozwiązań z obszaru predictive maintenance, zdalnego monitorowania i analizy strumieniowej.

Podczas gdy część prognoz IoT czeka na spełnienie, materializują się sny producentów o inteligencji, sprawności i efektywności, jakimi Internet rzeczy obdarowuje przedsiębiorstwa produkcyjne. Aby realizować plan rozwoju biznesu z wykorzystaniem rozwiązań IoT warto jednak umieszczać je w szerszym kontekście – w połączeniu z systemem ERP otwierają drogę do operacyjnej doskonałości.

Źródło: anegis.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top