SAPUkraiński potentat sektora paliwowo-energetycznego wybiera SAP. Spółki Grupy Naftogaz przechodzą kompleksową transformację cyfrową, wdrażając pakiet SAP S/4HANA do zarządzania przedsiębiorstwem oraz system skonsolidowanego raportowania i planowania finansowego bazujący na rozwiązaniu SAP Business Planning and Consolidation. Dzięki migracji do nowego środowiska okres sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych firmy już skrócił się o jedną trzecią.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Ukraina przez wiele lat była jednym z największych konsumentów gazu ziemnego w Europie. Obecna strategia energetyczna państwa zakłada wzrost zużycia gazu ziemnego do 2035 r. Tylko w 2020 roku transport gazu z Europy na zlecenie klientów operatora gazociągów przesyłowych na Ukrainie (OGTSU) zwiększył się o 12 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Import z Polski wyniósł łącznie w tym okresie prawie 1,5 mld m sześc. W obliczu współczesnych wyzwań, branża paliwowo-energetyczna musi odpowiadać nie tylko na rosnące zapotrzebowanie na energię, ale także stale ulepszać swoje modele biznesowe.

Cyfryzacja bliżej niż sądzono

Postępująca cyfryzacja gospodarki niesie zmiany także dla sektora paliwowo-energetycznego. Wyzwaniem jest transformacja zarówno w zakresie rozwoju elektromobilności czy wodoromobilności, jak i funkcjonowania spółek utilities. Potrzeba usprawnienia operacji biznesowych oraz wdrożenia zaawansowanych mechanizmów analizy, które nie pozwolą branży zostać w tyle za innymi gałęziami przemysłu. Ukraińskie przedsiębiorstwo Naftogaz, zajmujące się między innymi transportem, przetwórstwem i magazynowaniem węglowodorów, zdecydowało się na wdrożenie modelu działania opartego o technologię chmurową. Implementacja nowej infrastruktury IT zautomatyzuje i zintegruje w jednym systemie, spełniającym międzynarodowe standardy, wszystkie operacje spółek Grupy, od zaopatrzenia i sprzedaży po księgowość i rachunkowość zarządczą.

Migracja do nowego środowiska zapewni transparentność, zwiększy kapitalizację oraz umożliwi dostęp do ofert publicznych. Obecnie system SAP S/4HANA jest wdrażany między innymi w centrali Naftogazu.

Potrzebowaliśmy w pełni funkcjonalnego rozwiązania, które obejmie wszystkie procesy firmy i będzie działać szybko. Dzięki rozwiązaniom SAP jesteśmy w stanie nie tylko zautomatyzować operacje biznesowe, ale także usprawnić je i zwiększyć wartość giełdową firmy, kierując się najlepszymi, światowymi praktykami i standardami wyznaczonymi przez SAP S/4HANA. Teraz, gdy okres adaptacji już minął, obserwuję, jak zmienia się firma i jej filozofia. Procesy biznesowe stały się bardziej wydajne, a interakcja z klientami jest łatwiejsza pod względem jakości przekazywania informacji i możliwości otrzymywania aktualnych raportów. - Andrij Kobolew, Prezes Zarządu Naftogaz UkrainyW wyniku wdrożenia powstał jednolity model danych dla wszystkich oddziałów firmy. Zestandaryzowany system znacznie skraca czas od wprowadzenia informacji pierwotnych do otrzymania przez kierownika działu lub firmy odpowiedniego raportu, a także przyspiesza realizację zadań biznesowych, zmniejsza koszty operacyjne i zwiększa efektywność pracowników.

Dzięki technologiom cyfrowym chcemy wnieść nową wartość do procesów biznesowych firmy. Podczas wdrożenia rozwiązań SAP, jako pierwsi na Ukrainie, przeszliśmy na korzystanie z wyspecjalizowanej usługi w chmurze zamiast kupowania fizycznych serwerów. Uruchomienie SAP S/4HANA w centrali Grupy zajęło zaledwie sześć miesięcy. To niezwykle krótki czas dla każdej firmy, zwłaszcza tak dużej jak Naftogaz. Nad realizacją projektów pracuje zespół spółki zależnej Grupy – Naftogaz Digital Technologies, który jest odpowiedzialny za automatyzację procesów biznesowych - Maryna Kvashnina, dyrektor ds. technologii informatycznych Naftogaz Ukrainy i dyrektor Naftogaz Digital Technologies LLCPo wdrożeniu SAP BPC okres sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych został skrócony o jedną trzecią. Naftogazowi udało się również zautomatyzować około 60 proc. ręcznych obliczeń przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W ciągu najbliższych trzech lat, w ramach realizacji strategii IT Grupy Naftogaz, zaplanowano ponad 100 projektów. W szczególności chodzi o rozszerzenie wprowadzenia SAP S/4HANA we wszystkich spółkach Grupy.

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa energetycznego nie jest działaniem jednorazowym. To stały proces, który powinien być́ przeprowadzony w układzie bimodalnym. Z jednej strony firma przechodząca transformację powinna zadbać́ o wykorzystanie silnego podstawowego systemu ERP na przykład SAP S/4HANA, oferującego maksymalną automatyzację procesów i funkcji korporacyjnych. Z drugiej – powinna rozwijać́ fundamenty innowacyjnej organizacji, potrafiącej w szybszym tempie reagować́ i wykorzystywać́ zmiany rynkowe. To właśnie połączenie „systemu danych biznesowych” oraz „systemu innowacji” gwarantuje końcowy sukces od strony budowy nowego modelu biznesowego, redefinicji procesów biznesowych oraz rozwój modelu pracy i kompetencji własnych zespołów. - Filip Kowalski, General Manager, Sektor Energetyki i Zasobów Naturalnych, SAP Middle Eastern EuropeŹródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top